Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/01 Hari Kemerdekaan
Apr/05 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/13 Eid ul-Fitr
Jul/20 Eid - Kepada - Adha
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Nov/25 Hari Kemerdekaan
Dec/25 Christmas