Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 2.8490 0.00 0.00% 0.02% -0.05% 0.62% 2018-07-20
10Y 1.19 0.04 -0.04% -0.15% -0.16% -0.08% 2018-07-19
Jepun 0.0350 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.04% 2018-07-20
Jerman 0.33 0.06 0.06% 0.04% -0.04% -0.17% 2018-07-20
Perancis 0.63 0.00 0.00% -0.01% -0.08% -0.12% 2018-07-20
Belanda 0.43 0.00 0.00% -0.03% -0.10% -0.20% 2018-07-20
Sepanyol 1.28 0.00 0.00% -0.02% 0.02% -0.17% 2018-07-20
Greece 3.86 0.00 0.00% -0.54% -0.95% -1.40% 2018-07-20
Portugal 1.76 0.02 0.02% 0.01% 0.01% -1.17% 2018-07-20
India 7.77 0.01 -0.01% -0.02% 0.00% 1.34% 2018-07-20
Australia 2.62 0.05 -0.05% -0.01% -0.06% -0.09% 2018-07-20
Italia 2.50 0.01 -0.01% -0.14% -0.06% 0.42% 2018-07-20
Brazil 11.17 0.14 -0.14% -0.02% -0.57% 1.04% 2018-07-19
New Zealand 2.79 0.02 -0.02% -0.07% -0.14% -0.13% 2018-07-20
Kanada 2.11 0.04 -0.04% -0.04% -0.08% 0.23% 2018-07-19
Mexico 7.72 0.05 0.05% -0.06% -0.09% 0.88% 2018-07-19
Switzerland -0.07 0.01 -0.01% 0.00% -0.04% -0.09% 2018-07-19

Amerika Syarikat Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 2.8490 0.00 0.00% 0.02% -0.05% 0.62% 2018-07-20
1M 1.88 0.02 -0.02% -0.01% 0.05% 0.89% 2018-07-19
3M 1.99 0.01 -0.01% 0.03% 0.05% 0.85% 2018-07-19
6M 2.13 0.01 -0.01% -0.02% 0.03% 1.03% 2018-07-20
52W 2.38 0.00 0.00% 0.01% 0.04% 1.16% 2018-07-20
2Y 2.60 0.01 0.01% 0.01% 0.04% 1.24% 2018-07-20
3Y 2.67 0.02 0.00% 0.00% 0.01% 1.15% 2018-07-19
5Y 2.74 0.01 0.01% 0.01% -0.03% 0.93% 2018-07-20
7Y 2.81 0.03 -0.03% 0.00% -0.05% 0.73% 2018-07-19
20Y 2.99 0.03 -0.03% 0.01% -0.08% 0.20% 2018-07-19
30Y 2.97 0.02 0.02% 0.02% -0.06% 0.13% 2018-07-19

United Kingdom Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 1.19 0.04 -0.04% -0.15% -0.16% -0.08% 2018-07-19
1M 0.60 0.01 -0.01% -0.02% 0.14% 0.45% 2018-07-19
3M 0.66 0.01 -0.01% 0.02% 0.17% 0.46% 2018-07-19
6M 0.68 0.01 0.01% 0.02% 0.10% 0.43% 2018-07-19
52W 0.71 0.02 -0.02% -0.01% 0.06% 0.41% 2018-07-19
3Y 0.74 0.02 -0.02% -0.04% 0.01% 0.40% 2018-07-19
5Y 0.97 0.03 -0.03% -0.08% -0.06% 0.37% 2018-07-19
7Y 1.05 0.04 -0.03% -0.10% -0.07% 0.20% 2018-07-19
20Y 1.63 0.04 -0.02% -0.08% -0.12% -0.11% 2018-07-19
30Y 1.66 0.05 -0.02% -0.07% -0.10% -0.18% 2018-07-19

Jepun Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jepun 0.0350 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.04% 2018-07-20
Japan 1M -0.09 0.01 0.01% 0.01% 0.01% -0.04% 2018-07-19
Japan 3M -0.13 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 2018-07-19
Japan 6M -0.12 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.04% 2018-07-19
Japan 52W -0.13 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.02% 2018-07-19
Jepun 2Y -0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.02% 2018-07-19
Japan 3Y -0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.02% -0.03% 2018-07-19
Japan 5Y -0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.05% 2018-07-19
Japan 7Y -0.0570 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 2018-07-19
Japan 20Y 0.48 0.01 -0.01% 0.00% -0.02% -0.11% 2018-07-19
Japan 30Y 0.68 0.00 0.00% -0.01% -0.03% -0.18% 2018-07-19

Jerman Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jerman 0.33 0.06 0.06% 0.04% -0.04% -0.17% 2018-07-20
Germany 3M -0.62 0.02 0.02% 0.00% 0.02% 0.12% 2018-07-19
Germany 6M -0.61 0.00 0.00% -0.06% 0.01% 0.09% 2018-07-19
Germany 52W -0.67 0.01 -0.01% -0.02% -0.02% 0.00% 2018-07-19
Jerman 2Y -0.65 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% -0.01% 2018-07-19
Germany 3Y -0.52 0.00 0.00% 0.04% 0.03% 0.02% 2018-07-19
Germany 5Y -0.28 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.11% 2018-07-19
Germany 7Y -0.0310 0.01 -0.01% 0.02% -0.03% -0.09% 2018-07-19
Germany 30Y 1.01 0.01 -0.01% -0.01% -0.13% -0.28% 2018-07-19

Perancis Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
France 1M -0.54 0.02 -0.02% 0.04% 0.12% 0.05% 2018-07-19
France 52W -0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.03% -0.02% 2018-07-19
France 20Y 1.16 0.00 0.00% -0.01% -0.09% -0.29% 2018-07-19
Perancis 2Y -0.53 0.01 -0.01% 0.03% 0.00% -0.06% 2018-07-19
France 30Y 1.53 0.00 0.00% 0.00% -0.11% -0.28% 2018-07-19
France 3M -0.59 0.00 0.00% -0.01% 0.04% 0.01% 2018-07-19
France 3Y -0.42 0.00 0.00% 0.03% 0.00% -0.03% 2018-07-19
France 5Y 0.00 0.00 0.00% -0.02% 0.13% 0.07% 2018-07-19
France 6M -0.55 0.01 0.01% 0.04% 0.05% -0.03% 2018-07-19
France 7Y 0.14 0.00 0.00% -0.02% -0.06% -0.09% 2018-07-19
Perancis 0.63 0.00 0.00% -0.01% -0.08% -0.12% 2018-07-20

Italia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Italy 1M -0.06 0.00 0.00% 0.13% 0.40% 0.42% 2018-07-19
Italy 52W 0.15 0.04 -0.04% -0.20% 0.16% 0.49% 2018-07-19
Italy 20Y 3.18 0.02 -0.02% -0.10% -0.05% 0.36% 2018-07-19
Italia 2Y 0.55 0.07 -0.07% -0.25% -0.06% 0.68% 2018-07-19
Italy 30Y 3.40 0.02 -0.02% -0.08% -0.06% 0.23% 2018-07-19
Italy 3M -0.40 0.16 -0.16% -0.24% -0.08% 0.07% 2018-07-19
Italy 3Y 0.8790 0.05 -0.05% -0.26% 0.02% 0.66% 2018-07-19
Italy 5Y 1.59 0.03 -0.03% -0.25% 0.10% 0.77% 2018-07-19
Italy 6M -0.15 0.00 0.00% -0.26% 0.04% 0.22% 2018-07-19
Italy 7Y 2.11 0.03 -0.03% -0.25% 0.01% 0.60% 2018-07-19
Italia 2.50 0.01 -0.01% -0.14% -0.06% 0.42% 2018-07-20

Rusia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Rusia 7.72 0.04 0.04% 0.16% -0.14% -0.04% 2018-07-19
Russia 1M 7.06 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -1.88% 2018-07-19
Russia 52W 6.88 0.10 0.12% 0.21% -0.21% -1.12% 2018-07-19
Russia 20Y 7.91 0.05 0.03% 0.12% -0.03% -0.16% 2018-07-19
Rusia 2Y 7.15 0.01 -0.01% 0.10% -0.02% -0.94% 2018-07-19
Russia 3M 7.09 0.00 0.00% 0.00% 0.02% -1.78% 2018-07-19
Russia 3Y 7.40 0.01 0.05% 0.16% -0.10% -0.64% 2018-07-19
Russia 5Y 7.36 0.05 0.01% 0.13% -0.21% -0.63% 2018-07-19
Russia 6M 7.12 0.00 0.00% 0.01% 0.04% -1.66% 2018-07-19
Russia 7Y 7.58 0.00 0.00% 0.11% -0.13% -0.43% 2018-07-19

Australia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Australia 52W 2.04 0.03 0.03% 0.08% 0.14% 0.39% 2018-07-19
Australia 20Y 2.97 0.02 0.02% 0.03% 0.02% -0.28% 2018-07-19
Australia 2Y 2.07 0.04 0.04% 0.08% 0.08% 0.14% 2018-07-19
Australia 30Y 3.14 0.02 0.02% 0.04% 0.01% -0.42% 2018-07-19
Australia 3Y 2.13 0.04 0.04% 0.08% 0.07% 0.03% 2018-07-19
Australia 5Y 2.32 0.03 0.03% 0.07% 0.04% 0.02% 2018-07-19
Australia 7Y 2.50 0.02 0.02% 0.05% 0.04% -0.05% 2018-07-19
New Zealand 2.79 0.02 -0.02% -0.07% -0.14% -0.13% 2018-07-20
Australia 2.62 0.05 -0.05% -0.01% -0.06% -0.09% 2018-07-20

Kanada Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Kanada 2.11 0.04 -0.04% -0.04% -0.08% 0.23% 2018-07-19
Canada 1M 1.29 0.01 0.00% 0.02% 0.32% 0.60% 2018-07-19
Canada 52W 1.78 0.01 0.00% 0.00% 0.11% 0.70% 2018-07-19
Canada 20Y 2.17 0.03 0.02% -0.03% -0.05% -0.04% 2018-07-19
Kanada 2Y 1.93 0.01 -0.01% 0.00% 0.08% 0.68% 2018-07-19
Canada 30Y 2.16 0.04 -0.04% -0.03% -0.04% -0.09% 2018-07-19
Canada 3M 1.37 0.06 -0.06% -0.05% 0.16% 0.67% 2018-07-19
Canada 3Y 1.97 0.03 0.02% -0.06% 0.03% 0.60% 2018-07-19
Canada 5Y 2.02 0.04 0.02% -0.06% -0.01% 0.52% 2018-07-19
Canada 6M 1.55 0.01 0.00% -0.03% 0.13% 0.66% 2018-07-19
Canada 7Y 2.08 0.04 -0.04% -0.05% -0.04% 0.38% 2018-07-19

China Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
China 3.50 0.01 -0.01% -0.07% -0.10% -0.10% 2018-07-19
China 52W 3.08 0.00 0.00% -0.03% -0.17% -0.35% 2018-07-19
China 20Y 3.84 0.01 -0.01% -0.06% -0.13% -0.12% 2018-07-19
China 2Y 3.14 0.01 0.01% -0.05% -0.20% -0.36% 2018-07-19
China 30Y 4.00 0.00 0.00% -0.06% -0.13% 0.00% 2018-07-19
China 3Y 3.26 0.01 -0.01% -0.05% -0.15% -0.25% 2018-07-19
China 5Y 3.29 0.00 0.00% -0.08% -0.16% -0.27% 2018-07-19
China 7Y 3.52 0.01 0.01% -0.02% -0.11% -0.14% 2018-07-19

India Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
India 52W 7.20 0.02 0.02% -0.04% 0.15% 0.86% 2018-07-19
India 2Y 7.60 0.00 0.00% -0.07% 0.11% 1.31% 2018-07-19
India 30Y 8.11 0.06 0.06% -0.03% -0.04% 1.05% 2018-07-19
India 3M 6.56 0.01 0.01% 0.05% 0.09% 0.48% 2018-07-19
India 3Y 7.72 0.02 0.02% -0.05% 0.03% 1.30% 2018-07-19
India 5Y 7.94 0.03 0.03% -0.08% 0.03% 1.40% 2018-07-19
India 6M 6.94 0.04 0.04% 0.10% 0.10% 0.72% 2018-07-19
India 7Y 8.07 0.04 0.02% -0.08% 0.00% 1.33% 2018-07-19
India 7.77 0.01 -0.01% -0.02% 0.00% 1.34% 2018-07-20

Brazil Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Brazil 52W 7.62 0.14 0.14% 0.07% 0.16% -0.66% 2018-07-19
Brazil 2Y 8.57 0.11 -0.11% -0.09% -0.32% -0.08% 2018-07-19
Brazil 3M 6.39 0.01 -0.01% -0.10% -0.10% -2.71% 2018-07-19
Brazil 3Y 9.54 0.04 0.04% -0.01% -0.40% 0.32% 2018-07-19
Brazil 5Y 10.33 0.17 -0.17% -0.16% -0.50% 0.55% 2018-07-19
Brazil 6M 6.63 0.04 -0.04% -0.08% 0.01% -1.89% 2018-07-19
Brazil 11.17 0.14 -0.14% -0.02% -0.57% 1.04% 2018-07-19

Afrika Selatan Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
South Africa 3M 6.20 0.20 -0.20% -0.55% -0.65% -0.30% 2018-07-16
Afrika Selatan 8.75 0.07 0.07% 0.02% -0.43% 0.20% 2018-07-19
South Africa 20Y 9.54 0.07 0.07% 0.02% -0.35% 0.04% 2018-07-19
Afrika Selatan 2Y 7.45 0.05 0.05% -0.01% -0.37% 0.29% 2018-07-19
South Africa 30Y 9.65 0.06 0.06% 0.03% -0.34% -0.12% 2018-07-19
South Africa 3Y 7.75 0.08 0.08% 0.01% -0.37% 0.47% 2018-07-19
South Africa 5Y 8.15 0.05 0.05% -0.01% -0.37% 0.66% 2018-07-19

Indonesia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Indonesia 7.76 0.15 0.15% 0.31% 0.48% 0.84% 2018-07-19
Indonesia 1M 4.90 0.20 -0.20% -0.40% -0.10% -0.85% 2018-07-19
Indonesia 52W 6.74 0.17 -0.17% -0.46% 0.34% 0.88% 2018-07-19
Indonesia 20Y 8.16 0.09 0.09% 0.17% 0.48% 0.59% 2018-07-19
Indonesia 30Y 8.46 0.00 0.00% 0.00% 0.56% 0.54% 2018-07-19
Indonesia 3M 5.41 0.11 0.11% -0.27% 0.21% -0.01% 2018-07-19
Indonesia 3Y 7.44 0.14 0.14% 0.14% 0.87% 0.72% 2018-07-19
Indonesia 5Y 7.68 0.08 0.08% 0.24% 0.61% 0.91% 2018-07-19
Indonesia 6M 5.87 0.00 0.00% 0.37% 0.47% 0.24% 2018-07-19

Korea Selatan Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Korea Selatan 2.54 0.01 0.01% 0.02% -0.08% 0.30% 2018-07-19
South Korea 52W 1.81 0.01 -0.01% 0.01% -0.03% 0.36% 2018-07-19
South Korea 20Y 2.54 0.01 0.01% 0.02% -0.08% 0.24% 2018-07-19
Korea Selatan 2Y 2.00 0.00 0.00% 0.05% -0.08% 0.34% 2018-07-19
South Korea 30Y 2.53 0.01 0.01% 0.02% -0.06% 0.25% 2018-07-19
South Korea 3Y 2.09 0.00 0.00% 0.03% -0.08% 0.37% 2018-07-19
South Korea 5Y 2.33 0.01 0.01% 0.02% -0.09% 0.39% 2018-07-19

Greece Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Greece 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -1.97% 2018-07-17
Greece 1M 1.20 0.17 0.17% 0.17% 0.24% -0.84% 2018-07-19
Greece 20Y 4.68 0.01 0.01% 0.02% -0.36% -1.83% 2018-07-19
Greece 3M 1.12 0.04 0.04% 0.00% 0.10% -1.11% 2018-07-19
Greece 6M 1.13 0.03 0.03% 0.00% 0.11% -1.13% 2018-07-19
Greece 3.86 0.00 0.00% -0.54% -0.95% -1.40% 2018-07-20

Portugal Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Portugal 52W -0.32 0.01 0.01% 0.00% 0.01% -0.09% 2018-07-19
Portugal 20Y 2.50 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% -1.16% 2018-07-19
Portugal 2Y -0.07 0.00 0.00% -0.01% 0.05% -0.16% 2018-07-19
Portugal 30Y 2.80 0.02 -0.02% -0.01% -0.03% -1.11% 2018-07-19
Portugal 3M -0.36 0.01 0.02% 0.02% 0.10% -0.07% 2018-07-19
Portugal 3Y -0.0340 0.02 -0.02% -0.08% -0.07% -0.32% 2018-07-19
Portugal 5Y 0.57 0.01 0.01% -0.04% -0.05% -0.69% 2018-07-19
Portugal 6M -0.40 0.01 -0.02% -0.03% -0.04% -0.10% 2018-07-19
Portugal 7Y 1.24 0.01 0.03% -0.02% 0.03% -0.83% 2018-07-19
Portugal 1.76 0.02 0.02% 0.01% 0.01% -1.17% 2018-07-20

Eropah Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 1.19 0.04 -0.04% -0.15% -0.16% -0.08% 2018-07-19
1M 0.60 0.01 -0.01% -0.02% 0.14% 0.45% 2018-07-19
3M 0.66 0.01 -0.01% 0.02% 0.17% 0.46% 2018-07-19
6M 0.68 0.01 0.01% 0.02% 0.10% 0.43% 2018-07-19
52W 0.71 0.02 -0.02% -0.01% 0.06% 0.41% 2018-07-19
3Y 0.74 0.02 -0.02% -0.04% 0.01% 0.40% 2018-07-19
5Y 0.97 0.03 -0.03% -0.08% -0.06% 0.37% 2018-07-19
7Y 1.05 0.04 -0.03% -0.10% -0.07% 0.20% 2018-07-19
20Y 1.63 0.04 -0.02% -0.08% -0.12% -0.11% 2018-07-19
30Y 1.66 0.05 -0.02% -0.07% -0.10% -0.18% 2018-07-19
Jerman 0.33 0.06 0.06% 0.04% -0.04% -0.17% 2018-07-20
Germany 3M -0.62 0.02 0.02% 0.00% 0.02% 0.12% 2018-07-19
Germany 6M -0.61 0.00 0.00% -0.06% 0.01% 0.09% 2018-07-19
Germany 52W -0.67 0.01 -0.01% -0.02% -0.02% 0.00% 2018-07-19
Jerman 2Y -0.65 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% -0.01% 2018-07-19
Germany 3Y -0.52 0.00 0.00% 0.04% 0.03% 0.02% 2018-07-19
Germany 5Y -0.28 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.11% 2018-07-19
Germany 7Y -0.0310 0.01 -0.01% 0.02% -0.03% -0.09% 2018-07-19
Germany 30Y 1.01 0.01 -0.01% -0.01% -0.13% -0.28% 2018-07-19
Portugal 52W -0.32 0.01 0.01% 0.00% 0.01% -0.09% 2018-07-19
Portugal 20Y 2.50 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% -1.16% 2018-07-19
Portugal 2Y -0.07 0.00 0.00% -0.01% 0.05% -0.16% 2018-07-19
Portugal 30Y 2.80 0.02 -0.02% -0.01% -0.03% -1.11% 2018-07-19
Portugal 3M -0.36 0.01 0.02% 0.02% 0.10% -0.07% 2018-07-19
Portugal 3Y -0.0340 0.02 -0.02% -0.08% -0.07% -0.32% 2018-07-19
Portugal 5Y 0.57 0.01 0.01% -0.04% -0.05% -0.69% 2018-07-19
Portugal 6M -0.40 0.01 -0.02% -0.03% -0.04% -0.10% 2018-07-19
Portugal 7Y 1.24 0.01 0.03% -0.02% 0.03% -0.83% 2018-07-19
Switzerland -0.07 0.01 -0.01% 0.00% -0.04% -0.09% 2018-07-19
Iceland 5.34 0.00 0.00% 0.00% 0.05% 0.52% 2018-07-19
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-07-19
Lithuania 1.15 0.00 0.00% 0.00% 0.10% 0.30% 2018-07-19
Poland 3.12 0.00 0.00% -0.05% -0.07% -0.16% 2018-07-19
Romania 5.04 0.03 0.03% -0.17% 0.03% 1.14% 2018-07-19
Rusia 7.72 0.04 0.04% 0.16% -0.14% -0.04% 2018-07-19
Russia 1M 7.06 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -1.88% 2018-07-19
Russia 52W 6.88 0.10 0.12% 0.21% -0.21% -1.12% 2018-07-19
Russia 20Y 7.91 0.05 0.03% 0.12% -0.03% -0.16% 2018-07-19
Rusia 2Y 7.15 0.01 -0.01% 0.10% -0.02% -0.94% 2018-07-19
Russia 3M 7.09 0.00 0.00% 0.00% 0.02% -1.78% 2018-07-19
Russia 3Y 7.40 0.01 0.05% 0.16% -0.10% -0.64% 2018-07-19
Russia 5Y 7.36 0.05 0.01% 0.13% -0.21% -0.63% 2018-07-19
Russia 6M 7.12 0.00 0.00% 0.01% 0.04% -1.66% 2018-07-19
Russia 7Y 7.58 0.00 0.00% 0.11% -0.13% -0.43% 2018-07-19
Slovakia 0.66 0.00 0.00% -0.02% -0.07% -0.28% 2018-07-19
Slovenia 0.91 0.01 -0.01% -0.03% -0.19% -0.25% 2018-07-19
Turki 17.10 0.07 0.07% -0.68% 0.92% 6.88% 2018-07-19
Italia 2.50 0.01 -0.01% -0.14% -0.06% 0.42% 2018-07-20
Denmark 0.31 0.01 -0.01% -0.05% -0.10% -0.38% 2018-07-19
France 1M -0.54 0.02 -0.02% 0.04% 0.12% 0.05% 2018-07-19
France 52W -0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.03% -0.02% 2018-07-19
France 20Y 1.16 0.00 0.00% -0.01% -0.09% -0.29% 2018-07-19
Perancis 2Y -0.53 0.01 -0.01% 0.03% 0.00% -0.06% 2018-07-19
France 30Y 1.53 0.00 0.00% 0.00% -0.11% -0.28% 2018-07-19
France 3M -0.59 0.00 0.00% -0.01% 0.04% 0.01% 2018-07-19
France 3Y -0.42 0.00 0.00% 0.03% 0.00% -0.03% 2018-07-19
France 5Y 0.00 0.00 0.00% -0.02% 0.13% 0.07% 2018-07-19
France 6M -0.55 0.01 0.01% 0.04% 0.05% -0.03% 2018-07-19
France 7Y 0.14 0.00 0.00% -0.02% -0.06% -0.09% 2018-07-19
Greece 1M 1.20 0.17 0.17% 0.17% 0.24% -0.84% 2018-07-19
Greece 20Y 4.68 0.01 0.01% 0.02% -0.36% -1.83% 2018-07-19
Greece 3M 1.12 0.04 0.04% 0.00% 0.10% -1.11% 2018-07-19
Greece 6M 1.13 0.03 0.03% 0.00% 0.11% -1.13% 2018-07-19
Hungary 3.38 0.03 0.03% -0.05% -0.18% 0.20% 2018-07-19
Ireland 0.80 0.00 0.00% -0.02% -0.06% -0.03% 2018-07-19
Greece 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -1.97% 2018-07-17
Republik Czech 1.93 0.03 -0.03% -0.07% -0.07% 1.02% 2018-07-18
Austria 0.55 0.00 -0.01% 0.01% -0.07% -0.06% 2018-07-18
Finland 0.43 0.02 0.00% -0.03% -0.11% -0.09% 2018-07-18
Norway 1.71 0.01 -0.03% 0.01% -0.05% 0.05% 2018-07-18
Sweden 0.46 0.00 -0.01% -0.04% -0.02% -0.18% 2018-07-18
Bulgaria 1.05 0.00 0.00% 0.01% -0.07% -0.80% 2018-07-19
Croatia 2.18 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.68% 2018-07-19
Euro Area EFSF -0.42 0.03 -0.03% -0.02% -0.02% 0.02% 2018-07-19
Belgium 0.64 0.00 0.00% -0.04% -0.10% -0.14% 2018-07-19
Italy 1M -0.06 0.00 0.00% 0.13% 0.40% 0.42% 2018-07-19
Italy 52W 0.15 0.04 -0.04% -0.20% 0.16% 0.49% 2018-07-19
Italy 20Y 3.18 0.02 -0.02% -0.10% -0.05% 0.36% 2018-07-19
Italia 2Y 0.55 0.07 -0.07% -0.25% -0.06% 0.68% 2018-07-19
Italy 30Y 3.40 0.02 -0.02% -0.08% -0.06% 0.23% 2018-07-19
Italy 3M -0.40 0.16 -0.16% -0.24% -0.08% 0.07% 2018-07-19
Italy 3Y 0.8790 0.05 -0.05% -0.26% 0.02% 0.66% 2018-07-19
Italy 5Y 1.59 0.03 -0.03% -0.25% 0.10% 0.77% 2018-07-19
Italy 7Y 2.11 0.03 -0.03% -0.25% 0.01% 0.60% 2018-07-19
Perancis 0.63 0.00 0.00% -0.01% -0.08% -0.12% 2018-07-20
Belanda 0.43 0.00 0.00% -0.03% -0.10% -0.20% 2018-07-20
Sepanyol 1.28 0.00 0.00% -0.02% 0.02% -0.17% 2018-07-20
Greece 3.86 0.00 0.00% -0.54% -0.95% -1.40% 2018-07-20
Portugal 1.76 0.02 0.02% 0.01% 0.01% -1.17% 2018-07-20
Netherlands 3 Month Bill Yield -0.57 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.07% 2018-07-19
Netherlands 6 Month Bill Yield -0.65 0.01 -0.01% -0.02% -0.01% -0.07% 2018-07-19
Spain 52 Week Bill Yield -0.38 0.01 0.01% -0.02% -0.03% 0.05% 2018-07-19
Spain 3 Month Letras Yield -0.40 0.01 0.01% 0.09% 0.13% 0.05% 2018-07-19
Spain 3 Year Bonos Yield -0.11 0.01 -0.01% -0.03% 0.05% 0.05% 2018-07-19
Spain 5 Year Bonos Yield 0.35 0.04 0.04% -0.04% 0.01% 0.08% 2018-07-19
Spain 6 Month Bill Yield -0.39 0.00 0.01% -0.01% 0.03% 0.00% 2018-07-19

Amerika Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 2.8490 0.00 0.00% 0.02% -0.05% 0.62% 2018-07-20
1M 1.88 0.02 -0.02% -0.01% 0.05% 0.89% 2018-07-19
3M 1.99 0.01 -0.01% 0.03% 0.05% 0.85% 2018-07-19
6M 2.13 0.01 -0.01% -0.02% 0.03% 1.03% 2018-07-20
52W 2.38 0.00 0.00% 0.01% 0.04% 1.16% 2018-07-20
2Y 2.60 0.01 0.01% 0.01% 0.04% 1.24% 2018-07-20
3Y 2.67 0.02 0.00% 0.00% 0.01% 1.15% 2018-07-19
5Y 2.74 0.01 0.01% 0.01% -0.03% 0.93% 2018-07-20
7Y 2.81 0.03 -0.03% 0.00% -0.05% 0.73% 2018-07-19
20Y 2.99 0.03 -0.03% 0.01% -0.08% 0.20% 2018-07-19
30Y 2.97 0.02 0.02% 0.02% -0.06% 0.13% 2018-07-19
Venezuela 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-07-19
Brazil 11.17 0.14 -0.14% -0.02% -0.57% 1.04% 2018-07-19
Chile 4.56 0.00 0.00% -0.03% -0.04% 0.25% 2018-07-19
Colombia 6.67 0.02 -0.02% 0.10% 0.05% -0.03% 2018-07-19
Kanada 2.11 0.04 -0.04% -0.04% -0.08% 0.23% 2018-07-19
Canada 1M 1.29 0.01 0.00% 0.02% 0.32% 0.60% 2018-07-19
Canada 52W 1.78 0.01 0.00% 0.00% 0.11% 0.70% 2018-07-19
Canada 20Y 2.17 0.03 0.02% -0.03% -0.05% -0.04% 2018-07-19
Kanada 2Y 1.93 0.01 -0.01% 0.00% 0.08% 0.68% 2018-07-19
Canada 30Y 2.16 0.04 -0.04% -0.03% -0.04% -0.09% 2018-07-19
Canada 3M 1.37 0.06 -0.06% -0.05% 0.16% 0.67% 2018-07-19
Canada 3Y 1.97 0.03 0.02% -0.06% 0.03% 0.60% 2018-07-19
Canada 5Y 2.02 0.04 0.02% -0.06% -0.01% 0.52% 2018-07-19
Canada 6M 1.55 0.01 0.00% -0.03% 0.13% 0.66% 2018-07-19
Canada 7Y 2.08 0.04 -0.04% -0.05% -0.04% 0.38% 2018-07-19
Brazil 52W 7.62 0.14 0.14% 0.07% 0.16% -0.66% 2018-07-19
Brazil 2Y 8.57 0.11 -0.11% -0.09% -0.32% -0.08% 2018-07-19
Brazil 3M 6.39 0.01 -0.01% -0.10% -0.10% -2.71% 2018-07-19
Brazil 3Y 9.54 0.04 0.04% -0.01% -0.40% 0.32% 2018-07-19
Brazil 5Y 10.33 0.17 -0.17% -0.16% -0.50% 0.55% 2018-07-19
Brazil 6M 6.63 0.04 -0.04% -0.08% 0.01% -1.89% 2018-07-19
Mexico 7.72 0.05 0.05% -0.06% -0.09% 0.88% 2018-07-19
Peru 9y 5.21 0.04 0.04% 0.04% -0.25% -0.15% 2018-07-19

Asia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jepun 0.0350 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.04% 2018-07-20
Japan 1M -0.09 0.01 0.01% 0.01% 0.01% -0.04% 2018-07-19
Japan 3M -0.13 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 2018-07-19
Japan 6M -0.12 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.04% 2018-07-19
Japan 52W -0.13 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.02% 2018-07-19
Jepun 2Y -0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.02% 2018-07-19
Japan 3Y -0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.02% -0.03% 2018-07-19
Japan 5Y -0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.05% 2018-07-19
Japan 7Y -0.0570 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 2018-07-19
Japan 20Y 0.48 0.01 -0.01% 0.00% -0.02% -0.11% 2018-07-19
Japan 30Y 0.68 0.00 0.00% -0.01% -0.03% -0.18% 2018-07-19
India 7.77 0.01 -0.01% -0.02% 0.00% 1.34% 2018-07-20
Korea Selatan 2.54 0.01 0.01% 0.02% -0.08% 0.30% 2018-07-19
South Korea 52W 1.81 0.01 -0.01% 0.01% -0.03% 0.36% 2018-07-19
South Korea 20Y 2.54 0.01 0.01% 0.02% -0.08% 0.24% 2018-07-19
Korea Selatan 2Y 2.00 0.00 0.00% 0.05% -0.08% 0.34% 2018-07-19
South Korea 30Y 2.53 0.01 0.01% 0.02% -0.06% 0.25% 2018-07-19
South Korea 3Y 2.09 0.00 0.00% 0.03% -0.08% 0.37% 2018-07-19
South Korea 5Y 2.33 0.01 0.01% 0.02% -0.09% 0.39% 2018-07-19
Thailand 2.67 0.01 0.01% 0.02% 0.02% 0.18% 2018-07-19
Singapura 2.45 0.02 0.02% 0.00% -0.08% 0.34% 2018-07-19
Malaysia 4.11 0.00 0.00% 0.01% -0.11% 0.15% 2018-07-19
Philippine 6.35 0.10 -0.10% 0.00% -0.48% 1.35% 2018-07-19
Pakistan 10.00 0.00 0.00% 0.50% 1.50% 1.07% 2018-07-19
Qatar 4.20 0.07 0.07% 0.03% -0.27% 0.81% 2018-07-19
Taiwan 0.88 0.01 0.01% 0.01% -0.09% -0.18% 2018-07-19
Vietnam 4.86 0.01 0.01% 0.01% 0.12% -0.39% 2018-07-19
China 3.50 0.01 -0.01% -0.07% -0.10% -0.10% 2018-07-19
China 52W 3.08 0.00 0.00% -0.03% -0.17% -0.35% 2018-07-19
China 20Y 3.84 0.01 -0.01% -0.06% -0.13% -0.12% 2018-07-19
China 2Y 3.14 0.01 0.01% -0.05% -0.20% -0.36% 2018-07-19
China 30Y 4.00 0.00 0.00% -0.06% -0.13% 0.00% 2018-07-19
China 3Y 3.26 0.01 -0.01% -0.05% -0.15% -0.25% 2018-07-19
China 5Y 3.29 0.00 0.00% -0.08% -0.16% -0.27% 2018-07-19
China 7Y 3.52 0.01 0.01% -0.02% -0.11% -0.14% 2018-07-19
Hong Kong 2.18 0.01 0.01% -0.01% -0.08% 0.64% 2018-07-19
Indonesia 7.76 0.15 0.15% 0.31% 0.48% 0.84% 2018-07-19
Indonesia 1M 4.90 0.20 -0.20% -0.40% -0.10% -0.85% 2018-07-19
Indonesia 52W 6.74 0.17 -0.17% -0.46% 0.34% 0.88% 2018-07-19
Indonesia 20Y 8.16 0.09 0.09% 0.17% 0.48% 0.59% 2018-07-19
Indonesia 30Y 8.46 0.00 0.00% 0.00% 0.56% 0.54% 2018-07-19
Indonesia 3M 5.41 0.11 0.11% -0.27% 0.21% -0.01% 2018-07-19
Indonesia 3Y 7.44 0.14 0.14% 0.14% 0.87% 0.72% 2018-07-19
Indonesia 5Y 7.68 0.08 0.08% 0.24% 0.61% 0.91% 2018-07-19
Indonesia 6M 5.87 0.00 0.00% 0.37% 0.47% 0.24% 2018-07-19
India 52W 7.20 0.02 0.02% -0.04% 0.15% 0.86% 2018-07-19
India 2Y 7.60 0.00 0.00% -0.07% 0.11% 1.31% 2018-07-19
India 30Y 8.11 0.06 0.06% -0.03% -0.04% 1.05% 2018-07-19
India 3M 6.56 0.01 0.01% 0.05% 0.09% 0.48% 2018-07-19
India 3Y 7.72 0.02 0.02% -0.05% 0.03% 1.30% 2018-07-19
India 5Y 7.94 0.03 0.03% -0.08% 0.03% 1.40% 2018-07-19
India 6M 6.94 0.04 0.04% 0.10% 0.10% 0.72% 2018-07-19
India 7Y 8.07 0.04 0.02% -0.08% 0.00% 1.33% 2018-07-19
Israel 1.97 0.03 0.03% 0.05% -0.03% 0.07% 2018-07-19

Australia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Australia 52W 2.04 0.03 0.03% 0.08% 0.14% 0.39% 2018-07-19
Australia 20Y 2.97 0.02 0.02% 0.03% 0.02% -0.28% 2018-07-19
Australia 2Y 2.07 0.04 0.04% 0.08% 0.08% 0.14% 2018-07-19
Australia 30Y 3.14 0.02 0.02% 0.04% 0.01% -0.42% 2018-07-19
Australia 3Y 2.13 0.04 0.04% 0.08% 0.07% 0.03% 2018-07-19
Australia 5Y 2.32 0.03 0.03% 0.07% 0.04% 0.02% 2018-07-19
Australia 7Y 2.50 0.02 0.02% 0.05% 0.04% -0.05% 2018-07-19