Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 2.44 0.10 -0.10% -0.16% -0.24% -0.39% 2019-03-22
10Y 1.02 0.05 -0.05% -0.20% -0.16% -0.47% 2019-03-22
Jepun -0.07 0.04 -0.04% -0.03% -0.03% -0.08% 2019-03-22
Jerman -0.02 0.06 -0.06% -0.11% -0.13% -0.55% 2019-03-22
Brazil 9.14 0.38 0.38% 0.31% 0.15% -0.40% 2019-03-22
Kanada 1.60 0.07 -0.07% -0.12% -0.30% -0.60% 2019-03-22
Italia 2.49 0.05 0.05% -0.01% -0.39% 0.62% 2019-03-22
Greece 3.79 0.06 0.06% -0.33% -0.52% -0.92% 2019-03-22
Portugal 1.27 0.02 -0.02% -0.04% -0.22% -0.46% 2019-03-22
Australia 1.77 0.13 -0.13% -0.21% -0.31% -0.89% 2019-03-22
Switzerland -0.43 0.06 -0.06% -0.04% -0.08% -0.49% 2019-03-22
New Zealand 2.01 0.03 -0.03% -0.09% -0.17% -0.75% 2019-03-22
India 7.50 0.01 -0.01% 0.00% -0.08% -0.05% 2019-03-22
Mexico 7.93 0.01 -0.01% -0.12% -0.33% 0.43% 2019-03-22
Sepanyol 1.09 0.02 -0.02% -0.11% -0.19% -0.17% 2019-03-22
Belanda 0.18 0.05 0.05% 0.01% -0.04% -0.38% 2019-03-22
Perancis 0.36 0.05 -0.05% -0.11% -0.17% -0.41% 2019-03-22

Amerika Syarikat Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 2.44 0.10 -0.10% -0.16% -0.24% -0.39% 2019-03-22
1M 2.47 0.01 0.01% 0.01% 0.04% 0.79% 2019-03-22
3M 2.45 0.02 -0.02% 0.00% 0.00% 0.72% 2019-03-22
6M 2.47 0.02 -0.02% -0.04% -0.04% 0.58% 2019-03-22
52W 2.45 0.03 -0.03% -0.07% -0.10% 0.41% 2019-03-22
2Y 2.32 0.09 -0.09% -0.13% -0.19% 0.04% 2019-03-22
3Y 2.24 0.10 -0.10% -0.15% -0.23% -0.17% 2019-03-22
5Y 2.24 0.10 -0.10% -0.16% -0.25% -0.37% 2019-03-22
7Y 2.34 0.10 -0.10% -0.15% -0.23% -0.41% 2019-03-22
20Y 2.86 0.08 -0.08% -0.14% -0.16% -0.22% 2019-03-22
30Y 2.87 0.09 -0.09% -0.14% -0.16% -0.20% 2019-03-22

United Kingdom Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 1.02 0.05 -0.05% -0.20% -0.16% -0.47% 2019-03-22
1M 0.55 0.01 0.01% 0.00% -0.03% 0.23% 2019-03-22
3M 0.58 0.00 0.00% -0.17% -0.04% 0.16% 2019-03-22
6M 0.79 0.02 -0.02% 0.01% -0.05% 0.24% 2019-03-22
52W 0.66 0.06 -0.06% -0.11% -0.10% -0.12% 2019-03-22
3Y 0.68 0.03 -0.03% -0.13% -0.11% -0.28% 2019-03-22
5Y 0.78 0.03 -0.03% -0.16% -0.13% -0.42% 2019-03-22
7Y 0.84 0.04 -0.04% -0.18% -0.14% -0.44% 2019-03-22
20Y 1.43 0.05 -0.05% -0.22% -0.21% -0.33% 2019-03-22
30Y 1.49 0.07 -0.07% -0.22% -0.19% -0.26% 2019-03-22

Jepun Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jepun -0.07 0.04 -0.04% -0.03% -0.03% -0.08% 2019-03-22
Jepun 1M -0.17 0.01 -0.01% -0.03% -0.03% -0.02% 2019-03-22
Jepun 3M -0.18 0.02 -0.02% -0.04% 0.03% -0.03% 2019-03-22
Jepun 6M -0.17 0.02 -0.02% -0.03% 0.04% -0.05% 2019-03-22
Jepun 52W -0.18 0.01 -0.01% -0.02% 0.01% -0.02% 2019-03-22
Jepun 2Y -0.17 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.02% 2019-03-22
Jepun 3Y -0.18 0.02 -0.02% -0.02% -0.01% -0.04% 2019-03-22
Jepun 5Y -0.18 0.02 -0.02% -0.02% -0.02% -0.07% 2019-03-22
Jepun 7Y -0.18 0.02 -0.02% -0.02% -0.02% -0.11% 2019-03-22
Jepun 20Y 0.36 0.03 -0.03% -0.04% -0.05% -0.16% 2019-03-22
Jepun 30Y 0.53 0.05 -0.05% -0.05% -0.06% -0.22% 2019-03-22

Jerman Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jerman -0.02 0.06 -0.06% -0.11% -0.13% -0.55% 2019-03-22
Jerman 3M -0.56 0.04 -0.04% -0.04% -0.02% 0.20% 2019-03-22
Jerman 6M -0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.07% 0.17% 2019-03-22
Jerman 52W -0.58 0.01 -0.01% -0.03% -0.02% 0.08% 2019-03-22
Jerman 2Y -0.57 0.02 -0.02% -0.03% -0.01% 0.03% 2019-03-22
Jerman 3Y -0.57 0.03 -0.03% -0.04% -0.05% -0.13% 2019-03-22
Jerman 5Y -0.43 0.04 -0.04% -0.06% -0.06% -0.36% 2019-03-22
Jerman 7Y -0.30 0.05 -0.05% -0.09% -0.10% -0.47% 2019-03-22
Jerman 30Y 0.60 0.14 -0.14% -0.15% -0.14% -0.58% 2019-03-22

Perancis Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Perancis 1M -0.55 0.05 -0.05% -0.01% -0.04% 0.12% 2019-03-22
Perancis 52W -0.48 0.02 0.02% 0.04% 0.03% 0.08% 2019-03-22
Perancis 2Y -0.51 0.02 -0.02% -0.04% -0.05% -0.06% 2019-03-22
Perancis 3M -0.52 0.03 -0.03% 0.03% -0.01% 0.08% 2019-03-22
Perancis 3Y -0.42 0.03 -0.03% -0.06% -0.07% -0.11% 2019-03-22
Perancis 5Y -0.22 0.03 -0.03% -0.06% -0.14% -0.22% 2019-03-22
Perancis 6M -0.53 0.01 0.01% 0.02% -0.02% 0.09% 2019-03-22
Perancis 0.36 0.05 -0.05% -0.11% -0.17% -0.41% 2019-03-22
Perancis 20Y 1.01 0.13 -0.13% -0.15% -0.23% -0.25% 2019-03-22
Perancis 30Y 1.37 0.14 -0.14% -0.16% -0.15% -0.21% 2019-03-22
Perancis 7Y -0.07 0.09 -0.09% -0.08% -0.20% -0.42% 2019-03-22

Italia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Italia 1M -0.34 0.01 0.01% 0.04% -0.04% 0.55% 2019-03-22
Italia 52W 0.02 0.04 0.04% -0.01% -0.20% 0.42% 2019-03-22
Italia 3M -0.25 0.01 -0.01% 0.05% -0.09% 0.22% 2019-03-22
Italia 6M -0.16 0.02 0.02% -0.01% -0.19% 0.29% 2019-03-22
Italia 3Y 0.74 0.05 0.05% 0.11% -0.15% 0.69% 2019-03-22
Italia 2.49 0.05 0.05% -0.01% -0.39% 0.62% 2019-03-22
Italia 7Y 2.05 0.00 0.00% 0.04% -0.33% 0.77% 2019-03-22
Italia 2Y 0.26 0.05 0.05% 0.09% -0.17% 0.48% 2019-03-22
Italia 5Y 1.47 0.01 -0.01% 0.04% -0.24% 0.72% 2019-03-22
Italia 30Y 3.48 0.04 -0.04% -0.09% -0.24% 0.55% 2019-03-22
Italia 20Y 3.28 0.01 -0.01% -0.05% -0.24% 0.58% 2019-03-22

Rusia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Rusia 1M 7.60 0.01 -0.01% -0.03% -0.03% 0.54% 2019-03-22
Rusia 3M 7.67 0.00 0.00% -0.03% -0.10% 0.77% 2019-03-22
Rusia 6M 7.75 0.03 -0.03% -0.08% -0.21% 0.98% 2019-03-22
Rusia 3Y 7.93 0.03 0.03% -0.06% -0.09% 1.44% 2019-03-22
Rusia 2Y 7.68 0.03 0.03% 0.02% -0.03% 1.38% 2019-03-22
Rusia 20Y 8.47 0.04 -0.04% -0.09% -0.08% 1.10% 2019-03-22
Rusia 8.31 0.11 0.11% -0.12% -0.09% 1.30% 2019-03-22
Rusia 52W 7.42 0.03 0.03% 0.02% -0.18% 1.40% 2019-03-22
Rusia 7Y 8.14 0.04 0.04% -0.06% -0.07% 1.40% 2019-03-22
Rusia 5Y 8.04 0.05 0.05% -0.07% -0.09% 1.54% 2019-03-22

Australia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
New Zealand 2.01 0.03 -0.03% -0.09% -0.17% -0.75% 2019-03-22
Australia 1.77 0.13 -0.13% -0.21% -0.31% -0.89% 2019-03-22
Australia 20Y 2.22 0.13 -0.13% -0.21% -0.27% -0.82% 2019-03-22
Australia 2Y 1.44 0.08 -0.08% -0.17% -0.30% -0.61% 2019-03-22
Australia 30Y 2.42 0.12 -0.12% -0.19% -0.23% -0.83% 2019-03-22
Australia 3Y 1.39 0.08 -0.08% -0.15% -0.27% -0.77% 2019-03-22
Australia 5Y 1.45 0.08 -0.08% -0.16% -0.29% -0.92% 2019-03-22
Australia 52W 1.52 0.07 -0.07% -0.12% -0.23% -0.43% 2019-03-22
Australia 7Y 1.58 0.12 -0.12% -0.22% -0.32% -0.94% 2019-03-22

Kanada Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Kanada 3M 1.65 0.01 -0.01% 0.00% -0.03% 0.55% 2019-03-22
Kanada 6M 1.66 0.02 -0.02% -0.02% -0.09% 0.36% 2019-03-22
Kanada 52W 1.64 0.03 -0.03% -0.04% -0.16% 0.00% 2019-03-22
Kanada 1M 1.66 0.01 -0.01% 0.00% 0.02% 0.57% 2019-03-22
Kanada 1.60 0.07 -0.07% -0.12% -0.30% -0.60% 2019-03-22
Kanada 2Y 1.54 0.07 -0.07% -0.09% -0.25% -0.32% 2019-03-22
Kanada 5Y 1.48 0.08 -0.08% -0.12% -0.32% -0.58% 2019-03-22
Kanada 20Y 1.83 0.08 -0.08% -0.13% -0.28% -0.48% 2019-03-22
Kanada 30Y 1.89 0.08 -0.08% -0.13% -0.25% -0.42% 2019-03-22
Kanada 7Y 1.52 0.08 -0.08% -0.12% -0.32% -0.60% 2019-03-22
Kanada 3Y 1.53 0.07 -0.07% -0.10% -0.27% -0.44% 2019-03-22

China Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
China 20Y 3.50 0.02 -0.02% -0.01% 0.01% -0.60% 2019-03-22
China 2Y 2.76 0.04 -0.04% -0.07% 0.07% -0.76% 2019-03-22
China 30Y 3.76 0.00 0.00% 0.04% 0.01% -0.44% 2019-03-22
China 7Y 3.17 0.03 -0.03% -0.02% 0.04% -0.61% 2019-03-22
China 3.14 0.01 -0.01% -0.02% -0.06% -0.60% 2019-03-22
China 5Y 3.02 0.02 -0.02% 0.00% 0.09% -0.63% 2019-03-22
China 3Y 2.82 0.04 0.04% -0.03% 0.12% -0.71% 2019-03-22
China 52W 2.42 0.01 -0.01% 0.01% 0.06% -0.86% 2019-03-22

India Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
India 3M 6.28 0.03 -0.03% -0.04% -0.12% 0.13% 2019-03-22
India 6M 6.38 0.01 0.01% 0.01% -0.07% 0.03% 2019-03-22
India 7.50 0.01 -0.01% 0.00% -0.08% -0.05% 2019-03-22
India 52W 6.53 0.01 0.01% 0.01% -0.04% -0.08% 2019-03-22
India 2Y 6.60 0.00 0.00% 0.04% -0.12% -0.30% 2019-03-22
India 30Y 7.71 0.04 -0.04% -0.09% -0.05% -0.16% 2019-03-22
India 3Y 6.62 0.02 -0.02% -0.01% -0.19% -0.52% 2019-03-22
India 5Y 6.97 0.03 -0.03% 0.02% -0.09% -0.40% 2019-03-22
India 7Y 7.31 0.04 -0.04% -0.01% -0.12% -0.36% 2019-03-22

Brazil Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Brazil 2Y 7.18 0.21 0.21% 0.08% 0.04% -0.23% 2019-03-22
Brazil 3M 6.47 0.04 -0.04% 0.05% 0.05% 0.25% 2019-03-22
Brazil 6M 6.33 0.06 -0.06% 0.01% -0.06% 0.12% 2019-03-22
Brazil 9.14 0.38 0.38% 0.31% 0.15% -0.40% 2019-03-22
Brazil 52W 6.50 0.15 0.15% 0.12% 0.04% 0.13% 2019-03-22
Brazil 3Y 7.84 0.30 0.30% 0.20% 0.01% -0.56% 2019-03-22
Brazil 5Y 8.22 0.31 0.31% 0.22% 0.02% -0.69% 2019-03-22

Afrika Selatan Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Afrika Selatan 3M 6.33 0.52 -0.52% -0.07% -0.72% -0.27% 2019-03-22
Afrika Selatan 5Y 7.90 0.02 0.02% 0.09% 0.12% 0.55% 2019-03-22
Afrika Selatan 8.78 0.03 0.03% 0.11% 0.08% 0.79% 2019-03-22
Afrika Selatan 20Y 9.93 0.04 0.04% 0.15% 0.08% 1.12% 2019-03-22
Afrika Selatan 30Y 9.90 0.04 0.04% 0.15% 0.07% 1.02% 2019-03-22
Afrika Selatan 2Y 7.04 0.07 -0.07% -0.05% -0.06% 0.36% 2019-03-22

Indonesia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Indonesia 1M 5.85 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.55% 2019-03-22
Indonesia 6M 6.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.35% 2019-03-22
Indonesia 7.60 0.02 -0.02% -0.21% -0.30% 0.73% 2019-03-22
Indonesia 52W 6.84 0.05 -0.05% -0.06% -0.24% 1.42% 2019-03-22
Indonesia 20Y 8.04 0.00 0.00% -0.20% -0.27% 0.62% 2019-03-22
Indonesia 30Y 8.45 0.02 -0.02% -0.13% -0.22% 0.99% 2019-03-22
Indonesia 3Y 6.98 0.05 -0.05% -0.13% -0.37% 0.98% 2019-03-22
Indonesia 5Y 7.12 0.04 -0.04% -0.27% -0.59% 1.10% 2019-03-22
Indonesia 3M 6.03 0.02 0.02% -0.02% 0.08% 1.33% 2019-03-22

Korea Selatan Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Korea Selatan 3Y 1.80 0.01 0.01% 0.00% -0.02% -0.42% 2019-03-22
Korea Selatan 30Y 1.92 0.03 -0.03% -0.11% -0.13% -0.69% 2019-03-22
Korea Selatan 5Y 1.83 0.00 0.00% -0.04% -0.06% -0.61% 2019-03-22
Korea Selatan 1.93 0.00 0.00% -0.05% -0.07% -0.71% 2019-03-22
Korea Selatan 20Y 1.93 0.02 -0.02% -0.10% -0.15% -0.73% 2019-03-22
Korea Selatan 52W 1.80 0.00 0.00% -0.01% 0.04% -0.16% 2019-03-22
Korea Selatan 2Y 1.82 0.00 0.00% 0.01% -0.01% -0.34% 2019-03-22

Greece Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Greece 1M 1.40 0.20 0.20% -0.04% -0.08% 0.34% 2019-03-21
Greece 3M 1.43 0.05 0.05% -0.01% 0.05% 0.19% 2019-03-21
Greece 6M 1.51 0.02 0.02% -0.01% 0.01% 0.25% 2019-03-21
Greece 3.79 0.06 0.06% -0.33% -0.52% -0.92% 2019-03-22
Greece 20Y 4.45 0.03 0.03% -0.06% -0.19% -0.50% 2019-03-22

Portugal Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Portugal 52W -0.32 0.04 0.04% 0.00% 0.06% 0.06% 2019-03-22
Portugal 2Y -0.27 0.03 -0.03% -0.02% -0.02% -0.11% 2019-03-22
Portugal 3M -0.39 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% 2019-03-22
Portugal 3Y -0.12 0.01 -0.01% -0.04% -0.05% -0.12% 2019-03-22
Portugal 6M -0.34 0.03 0.03% 0.04% 0.03% 0.03% 2019-03-22
Portugal 1.27 0.02 -0.02% -0.04% -0.22% -0.46% 2019-03-22
Portugal 5Y 0.21 0.05 -0.05% -0.03% -0.10% -0.49% 2019-03-22
Portugal 30Y 2.32 0.02 -0.02% -0.08% -0.25% -0.41% 2019-03-22
Portugal 20Y 2.05 0.04 0.04% -0.03% -0.15% -0.39% 2019-03-22
Portugal 7Y 0.79 0.02 0.02% -0.01% -0.20% -0.48% 2019-03-22

Eropah Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 1.02 0.05 -0.05% -0.20% -0.16% -0.47% 2019-03-22
1M 0.55 0.01 0.01% 0.00% -0.03% 0.23% 2019-03-22
3M 0.58 0.00 0.00% -0.17% -0.04% 0.16% 2019-03-22
6M 0.79 0.02 -0.02% 0.01% -0.05% 0.24% 2019-03-22
52W 0.66 0.06 -0.06% -0.11% -0.10% -0.12% 2019-03-22
3Y 0.68 0.03 -0.03% -0.13% -0.11% -0.28% 2019-03-22
5Y 0.78 0.03 -0.03% -0.16% -0.13% -0.42% 2019-03-22
7Y 0.84 0.04 -0.04% -0.18% -0.14% -0.44% 2019-03-22
20Y 1.43 0.05 -0.05% -0.22% -0.21% -0.33% 2019-03-22
30Y 1.49 0.07 -0.07% -0.22% -0.19% -0.26% 2019-03-22
Jerman -0.02 0.06 -0.06% -0.11% -0.13% -0.55% 2019-03-22
Jerman 3M -0.56 0.04 -0.04% -0.04% -0.02% 0.20% 2019-03-22
Jerman 6M -0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.07% 0.17% 2019-03-22
Jerman 52W -0.58 0.01 -0.01% -0.03% -0.02% 0.08% 2019-03-22
Jerman 2Y -0.57 0.02 -0.02% -0.03% -0.01% 0.03% 2019-03-22
Jerman 3Y -0.57 0.03 -0.03% -0.04% -0.05% -0.13% 2019-03-22
Jerman 5Y -0.43 0.04 -0.04% -0.06% -0.06% -0.36% 2019-03-22
Jerman 7Y -0.30 0.05 -0.05% -0.09% -0.10% -0.47% 2019-03-22
Jerman 30Y 0.60 0.14 -0.14% -0.15% -0.14% -0.58% 2019-03-22
Denmark 0.07 0.06 -0.06% -0.11% -0.15% -0.51% 2019-03-22
Perancis 7Y -0.07 0.09 -0.09% -0.08% -0.20% -0.42% 2019-03-22
Portugal 5Y 0.21 0.05 -0.05% -0.03% -0.10% -0.49% 2019-03-22
Portugal 30Y 2.32 0.02 -0.02% -0.08% -0.25% -0.41% 2019-03-22
Portugal 20Y 2.05 0.04 0.04% -0.03% -0.15% -0.39% 2019-03-22
Portugal 7Y 0.79 0.02 0.02% -0.01% -0.20% -0.48% 2019-03-22
Greece 20Y 4.45 0.03 0.03% -0.06% -0.19% -0.50% 2019-03-22
Italia 2.49 0.05 0.05% -0.01% -0.39% 0.62% 2019-03-22
Italia 7Y 2.05 0.00 0.00% 0.04% -0.33% 0.77% 2019-03-22
Italia 2Y 0.26 0.05 0.05% 0.09% -0.17% 0.48% 2019-03-22
Italia 5Y 1.47 0.01 -0.01% 0.04% -0.24% 0.72% 2019-03-22
Italia 30Y 3.48 0.04 -0.04% -0.09% -0.24% 0.55% 2019-03-22
Greece 3.79 0.06 0.06% -0.33% -0.52% -0.92% 2019-03-22
Portugal 1.27 0.02 -0.02% -0.04% -0.22% -0.46% 2019-03-22
Italia 20Y 3.28 0.01 -0.01% -0.05% -0.24% 0.58% 2019-03-22
Portugal 52W -0.32 0.04 0.04% 0.00% 0.06% 0.06% 2019-03-22
Portugal 2Y -0.27 0.03 -0.03% -0.02% -0.02% -0.11% 2019-03-22
Portugal 3M -0.39 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% 2019-03-22
Portugal 3Y -0.12 0.01 -0.01% -0.04% -0.05% -0.12% 2019-03-22
Portugal 6M -0.34 0.03 0.03% 0.04% 0.03% 0.03% 2019-03-22
Switzerland -0.43 0.06 -0.06% -0.04% -0.08% -0.49% 2019-03-22
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-03-22
Lithuania 1.05 0.05 -0.05% -0.05% -0.10% -0.15% 2019-03-22
Rusia 1M 7.60 0.01 -0.01% -0.03% -0.03% 0.54% 2019-03-22
Rusia 3M 7.67 0.00 0.00% -0.03% -0.10% 0.77% 2019-03-22
Rusia 6M 7.75 0.03 -0.03% -0.08% -0.21% 0.98% 2019-03-22
Slovakia 0.65 0.09 -0.09% -0.09% -0.16% -0.17% 2019-03-22
Sepanyol 1.09 0.02 -0.02% -0.11% -0.19% -0.17% 2019-03-22
Croatia 1.79 0.07 -0.07% -0.14% -0.25% -0.47% 2019-03-22
Sweden 0.21 0.07 -0.07% -0.11% -0.12% -0.52% 2019-03-22
Austria 0.29 0.10 -0.10% -0.11% -0.18% -0.47% 2019-03-22
Belanda 0.18 0.05 0.05% 0.01% -0.04% -0.38% 2019-03-22
Italia 3Y 0.74 0.05 0.05% 0.11% -0.15% 0.69% 2019-03-22
Perancis 0.36 0.05 -0.05% -0.11% -0.17% -0.41% 2019-03-22
Perancis 20Y 1.01 0.13 -0.13% -0.15% -0.23% -0.25% 2019-03-22
Perancis 30Y 1.37 0.14 -0.14% -0.16% -0.15% -0.21% 2019-03-22
Belgium 0.45 0.04 -0.04% -0.09% -0.21% -0.37% 2019-03-22
Ireland 0.60 0.04 -0.04% -0.09% -0.22% -0.37% 2019-03-22
Slovenia 0.75 0.08 -0.08% -0.04% -0.17% -0.36% 2019-03-22
Perancis 1M -0.55 0.05 -0.05% -0.01% -0.04% 0.12% 2019-03-22
Perancis 52W -0.48 0.02 0.02% 0.04% 0.03% 0.08% 2019-03-22
Perancis 2Y -0.51 0.02 -0.02% -0.04% -0.05% -0.06% 2019-03-22
Perancis 3M -0.52 0.03 -0.03% 0.03% -0.01% 0.08% 2019-03-22
Perancis 3Y -0.42 0.03 -0.03% -0.06% -0.07% -0.11% 2019-03-22
Perancis 5Y -0.22 0.03 -0.03% -0.06% -0.14% -0.22% 2019-03-22
Perancis 6M -0.53 0.01 0.01% 0.02% -0.02% 0.09% 2019-03-22
Greece 1M 1.40 0.20 0.20% -0.04% -0.08% 0.34% 2019-03-21
Greece 3M 1.43 0.05 0.05% -0.01% 0.05% 0.19% 2019-03-21
Greece 6M 1.51 0.02 0.02% -0.01% 0.01% 0.25% 2019-03-21
Euro Area EFSF -0.61 0.08 -0.08% -0.11% -0.16% -0.18% 2019-03-22
Italia 1M -0.34 0.01 0.01% 0.04% -0.04% 0.55% 2019-03-22
Italia 52W 0.02 0.04 0.04% -0.01% -0.20% 0.42% 2019-03-22
Italia 3M -0.25 0.01 -0.01% 0.05% -0.09% 0.22% 2019-03-22
Iceland 4.92 0.04 0.04% 0.03% -0.47% -0.34% 2019-03-22
Hungary 3.01 0.03 -0.03% -0.26% 0.27% 0.42% 2019-03-22
Turki 16.03 0.54 0.54% 0.41% 1.41% 3.58% 2019-03-22
Norway 1.65 0.06 -0.06% 0.02% -0.03% -0.27% 2019-03-22
Rusia 3Y 7.93 0.03 0.03% -0.06% -0.09% 1.44% 2019-03-22
Rusia 2Y 7.68 0.03 0.03% 0.02% -0.03% 1.38% 2019-03-22
Rusia 20Y 8.47 0.04 -0.04% -0.09% -0.08% 1.10% 2019-03-22
Republik Czech 1.86 0.01 -0.01% -0.04% -0.05% 0.02% 2019-03-22
Rusia 8.31 0.11 0.11% -0.12% -0.09% 1.30% 2019-03-22
Rusia 52W 7.42 0.03 0.03% 0.02% -0.18% 1.40% 2019-03-22
Rusia 7Y 8.14 0.04 0.04% -0.06% -0.07% 1.40% 2019-03-22
Rusia 5Y 8.04 0.05 0.05% -0.07% -0.09% 1.54% 2019-03-22
Finland 0.30 0.12 -0.12% -0.02% -0.07% -0.33% 2019-03-22
Poland 2.84 0.03 0.03% 0.02% 0.04% -0.32% 2019-03-22
Romania 4.81 0.02 -0.02% -0.09% -0.11% 0.27% 2019-03-22
Bulgaria 0.70 0.02 -0.02% -0.04% -0.13% -0.60% 2019-03-22
Sepanyol 5Y 0.05 0.02 -0.02% -0.09% -0.11% -0.20% 2019-03-22
Belanda 3M -0.55 0.01 -0.01% 0.00% -0.05% 0.19% 2019-03-22
Belanda 6M -0.52 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% 0.14% 2019-03-22
Sepanyol 52W -0.34 0.00 0.01% -0.01% 0.01% 0.09% 2019-03-22
Sepanyol 3M -0.39 0.00 0.00% 0.00% 0.04% 0.10% 2019-03-22
Sepanyol 3Y -0.18 0.02 -0.02% -0.06% -0.07% -0.04% 2019-03-22
Sepanyol 6M -0.36 0.01 -0.01% -0.01% 0.01% 0.09% 2019-03-22

Amerika Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 2.44 0.10 -0.10% -0.16% -0.24% -0.39% 2019-03-22
1M 2.47 0.01 0.01% 0.01% 0.04% 0.79% 2019-03-22
3M 2.45 0.02 -0.02% 0.00% 0.00% 0.72% 2019-03-22
6M 2.47 0.02 -0.02% -0.04% -0.04% 0.58% 2019-03-22
52W 2.45 0.03 -0.03% -0.07% -0.10% 0.41% 2019-03-22
2Y 2.32 0.09 -0.09% -0.13% -0.19% 0.04% 2019-03-22
3Y 2.24 0.10 -0.10% -0.15% -0.23% -0.17% 2019-03-22
5Y 2.24 0.10 -0.10% -0.16% -0.25% -0.37% 2019-03-22
7Y 2.34 0.10 -0.10% -0.15% -0.23% -0.41% 2019-03-22
20Y 2.86 0.08 -0.08% -0.14% -0.16% -0.22% 2019-03-22
30Y 2.87 0.09 -0.09% -0.14% -0.16% -0.20% 2019-03-22
Brazil 6M 6.33 0.06 -0.06% 0.01% -0.06% 0.12% 2019-03-22
Kanada 52W 1.64 0.03 -0.03% -0.04% -0.16% 0.00% 2019-03-22
Brazil 9.14 0.38 0.38% 0.31% 0.15% -0.40% 2019-03-22
Brazil 52W 6.50 0.15 0.15% 0.12% 0.04% 0.13% 2019-03-22
Brazil 3Y 7.84 0.30 0.30% 0.20% 0.01% -0.56% 2019-03-22
Brazil 5Y 8.22 0.31 0.31% 0.22% 0.02% -0.69% 2019-03-22
Kanada 6M 1.66 0.02 -0.02% -0.02% -0.09% 0.36% 2019-03-22
Chile 4.15 0.02 -0.02% -0.10% -0.21% -0.33% 2019-03-22
Brazil 3M 6.47 0.04 -0.04% 0.05% 0.05% 0.25% 2019-03-22
Peru 9y 5.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.91% 2019-03-22
Venezuela 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-03-22
Brazil 2Y 7.18 0.21 0.21% 0.08% 0.04% -0.23% 2019-03-22
Kanada 3M 1.65 0.01 -0.01% 0.00% -0.03% 0.55% 2019-03-22
Mexico 7.93 0.01 -0.01% -0.12% -0.33% 0.43% 2019-03-22
Colombia 6.32 0.03 0.03% -0.16% -0.73% -0.23% 2019-03-22
Kanada 1M 1.66 0.01 -0.01% 0.00% 0.02% 0.57% 2019-03-22
Kanada 1.60 0.07 -0.07% -0.12% -0.30% -0.60% 2019-03-22
Kanada 2Y 1.54 0.07 -0.07% -0.09% -0.25% -0.32% 2019-03-22
Kanada 5Y 1.48 0.08 -0.08% -0.12% -0.32% -0.58% 2019-03-22
Kanada 20Y 1.83 0.08 -0.08% -0.13% -0.28% -0.48% 2019-03-22
Kanada 30Y 1.89 0.08 -0.08% -0.13% -0.25% -0.42% 2019-03-22
Kanada 7Y 1.52 0.08 -0.08% -0.12% -0.32% -0.60% 2019-03-22
Kanada 3Y 1.53 0.07 -0.07% -0.10% -0.27% -0.44% 2019-03-22

Asia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jepun -0.07 0.04 -0.04% -0.03% -0.03% -0.08% 2019-03-22
Jepun 1M -0.17 0.01 -0.01% -0.03% -0.03% -0.02% 2019-03-22
Jepun 3M -0.18 0.02 -0.02% -0.04% 0.03% -0.03% 2019-03-22
Jepun 6M -0.17 0.02 -0.02% -0.03% 0.04% -0.05% 2019-03-22
Jepun 52W -0.18 0.01 -0.01% -0.02% 0.01% -0.02% 2019-03-22
Jepun 2Y -0.17 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.02% 2019-03-22
Jepun 3Y -0.18 0.02 -0.02% -0.02% -0.01% -0.04% 2019-03-22
Jepun 5Y -0.18 0.02 -0.02% -0.02% -0.02% -0.07% 2019-03-22
Jepun 7Y -0.18 0.02 -0.02% -0.02% -0.02% -0.11% 2019-03-22
Jepun 20Y 0.36 0.03 -0.03% -0.04% -0.05% -0.16% 2019-03-22
Jepun 30Y 0.53 0.05 -0.05% -0.05% -0.06% -0.22% 2019-03-22
Israel 1.97 0.00 0.00% -0.01% -0.03% 0.29% 2019-03-21
Indonesia 1M 5.85 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.55% 2019-03-22
Indonesia 6M 6.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.35% 2019-03-22
Pakistan 13.12 0.00 0.00% 0.00% 0.05% 4.32% 2019-03-22
Qatar 3.60 0.09 -0.19% -0.27% -0.22% -0.45% 2019-03-22
Vietnam 4.83 0.00 0.00% 0.04% 0.07% 0.67% 2019-03-22
Thailand 2.46 0.02 -0.02% -0.10% -0.05% 0.02% 2019-03-22
China 20Y 3.50 0.02 -0.02% -0.01% 0.01% -0.60% 2019-03-22
China 2Y 2.76 0.04 -0.04% -0.07% 0.07% -0.76% 2019-03-22
China 30Y 3.76 0.00 0.00% 0.04% 0.01% -0.44% 2019-03-22
Taiwan 0.79 0.02 -0.02% -0.02% -0.04% -0.22% 2019-03-22
Korea Selatan 3Y 1.80 0.01 0.01% 0.00% -0.02% -0.42% 2019-03-22
Korea Selatan 30Y 1.92 0.03 -0.03% -0.11% -0.13% -0.69% 2019-03-22
Korea Selatan 5Y 1.83 0.00 0.00% -0.04% -0.06% -0.61% 2019-03-22
Korea Selatan 1.93 0.00 0.00% -0.05% -0.07% -0.71% 2019-03-22
Korea Selatan 20Y 1.93 0.02 -0.02% -0.10% -0.15% -0.73% 2019-03-22
China 7Y 3.17 0.03 -0.03% -0.02% 0.04% -0.61% 2019-03-22
China 3.14 0.01 -0.01% -0.02% -0.06% -0.60% 2019-03-22
China 5Y 3.02 0.02 -0.02% 0.00% 0.09% -0.63% 2019-03-22
Hong Kong 1.66 0.00 0.00% -0.10% -0.10% -0.36% 2019-03-22
Philippine 6.01 0.10 -0.10% -0.28% -0.33% 0.03% 2019-03-22
Malaysia 3.81 0.01 0.01% -0.04% -0.08% -0.14% 2019-03-22
Singapura 2.05 0.01 -0.01% -0.15% -0.12% -0.31% 2019-03-22
China 3Y 2.82 0.04 0.04% -0.03% 0.12% -0.71% 2019-03-22
China 52W 2.42 0.01 -0.01% 0.01% 0.06% -0.86% 2019-03-22
Indonesia 7.60 0.02 -0.02% -0.21% -0.30% 0.73% 2019-03-22
Indonesia 52W 6.84 0.05 -0.05% -0.06% -0.24% 1.42% 2019-03-22
Indonesia 20Y 8.04 0.00 0.00% -0.20% -0.27% 0.62% 2019-03-22
Indonesia 30Y 8.45 0.02 -0.02% -0.13% -0.22% 0.99% 2019-03-22
Indonesia 3Y 6.98 0.05 -0.05% -0.13% -0.37% 0.98% 2019-03-22
Indonesia 5Y 7.12 0.04 -0.04% -0.27% -0.59% 1.10% 2019-03-22
Indonesia 3M 6.03 0.02 0.02% -0.02% 0.08% 1.33% 2019-03-22
India 3M 6.28 0.03 -0.03% -0.04% -0.12% 0.13% 2019-03-22
India 6M 6.38 0.01 0.01% 0.01% -0.07% 0.03% 2019-03-22
India 7.50 0.01 -0.01% 0.00% -0.08% -0.05% 2019-03-22
India 52W 6.53 0.01 0.01% 0.01% -0.04% -0.08% 2019-03-22
India 2Y 6.60 0.00 0.00% 0.04% -0.12% -0.30% 2019-03-22
India 30Y 7.71 0.04 -0.04% -0.09% -0.05% -0.16% 2019-03-22
India 3Y 6.62 0.02 -0.02% -0.01% -0.19% -0.52% 2019-03-22
India 5Y 6.97 0.03 -0.03% 0.02% -0.09% -0.40% 2019-03-22
India 7Y 7.31 0.04 -0.04% -0.01% -0.12% -0.36% 2019-03-22
Korea Selatan 52W 1.80 0.00 0.00% -0.01% 0.04% -0.16% 2019-03-22
Korea Selatan 2Y 1.82 0.00 0.00% 0.01% -0.01% -0.34% 2019-03-22

Australia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
New Zealand 2.01 0.03 -0.03% -0.09% -0.17% -0.75% 2019-03-22
Australia 1.77 0.13 -0.13% -0.21% -0.31% -0.89% 2019-03-22
Australia 20Y 2.22 0.13 -0.13% -0.21% -0.27% -0.82% 2019-03-22
Australia 2Y 1.44 0.08 -0.08% -0.17% -0.30% -0.61% 2019-03-22
Australia 30Y 2.42 0.12 -0.12% -0.19% -0.23% -0.83% 2019-03-22
Australia 3Y 1.39 0.08 -0.08%