Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 0.91 0.09 0.09% 0.26% 0.19% -1.18% 2020-06-05
10Y 0.36 0.00 0.00% 0.17% 0.13% -0.46% 2020-06-06
Jepun 0.05 0.01 0.01% 0.04% 0.06% 0.16% 2020-06-05
Jerman -0.27 0.05 0.05% 0.18% 0.23% -0.02% 2020-06-05
Perancis 0.02 0.04 0.04% 0.10% 0.01% -0.06% 2020-06-05
Belanda -0.09 0.05 0.05% 0.22% 0.20% 0.00% 2020-06-05
Switzerland -0.29 0.03 0.03% 0.17% 0.21% 0.21% 2020-06-05
New Zealand 1.01 0.06 0.06% 0.16% 0.31% -0.72% 2020-06-05
India 5.82 0.03 0.03% -0.19% -0.21% -1.15% 2020-06-05
Greece 1.35 0.03 -0.03% -0.16% -0.83% -1.47% 2020-06-05
Sepanyol 0.57 0.01 0.00% 0.00% -0.36% -0.06% 2020-06-05
Italia 1.42 0.00 0.00% -0.07% -0.56% -0.94% 2020-06-05
Portugal 0.55 0.02 0.02% 0.03% -0.44% -0.08% 2020-06-05
Mexico 6.30 0.15 0.15% 0.15% 0.02% -1.64% 2020-06-05
Brazil 6.84 0.05 0.05% -0.12% -0.83% -1.31% 2020-06-05
Kanada 0.73 0.05 0.05% 0.20% 0.12% -0.73% 2020-06-05
Australia 1.13 0.03 0.03% 0.23% 0.18% -0.35% 2020-06-06

Amerika Syarikat Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 0.91 0.09 0.09% 0.26% 0.19% -1.18% 2020-06-05
1M 0.13 0.01 0.01% 0.01% 0.05% -2.19% 2020-06-05
3M 0.16 0.01 0.01% 0.02% 0.04% -2.12% 2020-06-05
6M 0.18 0.01 0.01% 0.02% 0.04% -1.98% 2020-06-05
52W 0.18 0.01 0.01% 0.01% 0.02% -1.82% 2020-06-05
2Y 0.22 0.02 0.02% 0.06% 0.03% -1.63% 2020-06-05
3Y 0.29 0.04 0.04% 0.11% 0.05% -1.52% 2020-06-05
5Y 0.48 0.07 0.07% 0.18% 0.10% -1.37% 2020-06-05
7Y 0.72 0.08 0.08% 0.23% 0.15% -1.25% 2020-06-05
20Y 1.63 0.03 0.03% 0.26% 0.25% -0.92% 2020-06-05
30Y 1.68 0.05 0.05% 0.27% 0.27% -0.89% 2020-06-05

United Kingdom Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 0.36 0.00 0.00% 0.17% 0.13% -0.46% 2020-06-06
1M 0.09 0.01 -0.01% 0.00% 0.15% -0.64% 2020-06-05
3M 0.04 0.03 -0.03% -0.04% 0.14% -0.68% 2020-06-05
6M 0.05 0.01 -0.01% -0.02% -0.08% -0.71% 2020-06-05
52W 0.07 0.02 -0.01% 0.02% -0.02% -0.55% 2020-06-06
3Y 0.05 0.00 0.01% 0.09% 0.00% -0.45% 2020-06-06
5Y 0.08 0.02 0.02% 0.09% 0.00% -0.50% 2020-06-05
7Y 0.16 0.00 0.03% 0.14% 0.06% -0.48% 2020-06-06
20Y 0.71 0.00 0.05% 0.20% 0.19% -0.58% 2020-06-06
30Y 0.79 0.00 0.00% 0.21% 0.23% -0.61% 2020-06-06
United Kingdom Bond Yield 2Y 0.01 0.00 0.00% 0.06% 0.00% -0.52% 2020-06-06

Jepun Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jepun 0.05 0.01 0.01% 0.04% 0.06% 0.16% 2020-06-05
Jepun 1M -0.15 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 2020-06-05
Jepun 3M -0.11 0.00 0.00% 0.01% 0.02% 0.04% 2020-06-05
Jepun 6M -0.20 0.00 0.00% -0.01% -0.06% -0.03% 2020-06-05
Jepun 52W -0.15 0.02 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 2020-06-05
Jepun 2Y -0.15 0.02 0.02% 0.02% 0.00% 0.05% 2020-06-05
Jepun 3Y -0.14 0.02 0.02% 0.03% 0.02% 0.08% 2020-06-05
Jepun 5Y -0.09 0.02 0.02% 0.04% 0.04% 0.14% 2020-06-05
Jepun 7Y -0.04 0.02 0.02% 0.06% 0.08% 0.17% 2020-06-05
Jepun 20Y 0.40 0.02 0.02% 0.05% 0.07% 0.13% 2020-06-05
Jepun 30Y 0.56 0.02 0.02% 0.06% 0.12% 0.16% 2020-06-05

Jerman Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jerman -0.27 0.05 0.05% 0.18% 0.23% -0.02% 2020-06-05
Jerman 3M -0.58 0.07 -0.07% -0.07% -0.03% -0.02% 2020-06-05
Jerman 6M -0.54 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% -0.03% 2020-06-05
Jerman 52W -0.57 0.00 0.00% 0.01% -0.01% 0.02% 2020-06-05
Jerman 2Y -0.60 0.02 0.02% 0.06% 0.15% 0.06% 2020-06-05
Jerman 3Y -0.60 0.02 0.02% 0.06% 0.18% 0.08% 2020-06-05
Jerman 5Y -0.54 0.03 0.03% 0.10% 0.18% 0.06% 2020-06-05
Jerman 7Y -0.41 0.04 0.04% 0.14% 0.26% 0.11% 2020-06-05
Jerman 30Y 0.27 0.08 0.08% 0.26% 0.32% -0.06% 2020-06-05

Perancis Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Perancis 0.02 0.04 0.04% 0.10% 0.01% -0.06% 2020-06-05
Perancis 1M -0.56 0.02 -0.02% -0.01% 0.03% 0.03% 2020-06-05
Perancis 52W -0.48 0.02 0.02% 0.04% -0.02% 0.08% 2020-06-05
Perancis 2Y -0.50 0.01 -0.01% 0.03% 0.02% 0.11% 2020-06-05
Perancis 3M -0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.02% 2020-06-05
Perancis 3Y -0.49 0.00 0.00% 0.03% 0.02% 0.11% 2020-06-05
Perancis 5Y -0.39 0.02 0.02% 0.05% -0.01% 0.07% 2020-06-05
Perancis 6M -0.49 0.01 0.01% 0.01% -0.02% 0.09% 2020-06-05
Perancis 7Y -0.18 0.03 0.03% 0.07% 0.01% 0.07% 2020-06-05
Perancis 30Y 0.85 0.05 0.05% 0.16% 0.05% -0.20% 2020-06-05
Perancis 20Y 0.57 0.04 0.04% 0.13% 0.03% -0.13% 2020-06-05

Italia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Italia 6M -0.06 0.03 -0.03% -0.03% -0.14% 0.07% 2020-06-04
Italia 1M -0.18 0.16 0.16% 0.11% -0.05% 0.16% 2020-06-05
Italia 52W 0.14 0.00 0.00% -0.01% -0.15% 0.13% 2020-06-05
Italia 3M -0.09 0.08 0.08% 0.07% -0.10% 0.20% 2020-06-05
Italia 30Y 2.41 0.02 0.02% 0.00% -0.39% -0.79% 2020-06-05
Italia 2Y 0.23 0.00 0.00% -0.18% -0.43% -0.15% 2020-06-05
Italia 20Y 2.09 0.01 0.01% -0.02% -0.41% -0.87% 2020-06-05
Italia 3Y 0.40 0.01 -0.01% -0.18% -0.43% -0.49% 2020-06-05
Italia 1.42 0.00 0.00% -0.07% -0.56% -0.94% 2020-06-05
Italia 7Y 1.08 0.01 -0.01% -0.14% -0.55% -0.77% 2020-06-05
Italia 5Y 0.88 0.02 -0.02% -0.16% -0.44% -0.64% 2020-06-05

Rusia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Rusia 1M 5.24 0.00 0.00% -0.05% -0.29% -2.35% 2020-06-05
Rusia 3M 4.85 0.00 0.00% -0.03% -0.47% -2.74% 2020-06-05
Rusia 6M 4.65 0.01 0.01% -0.04% -0.60% -2.96% 2020-06-05
Rusia 2Y 4.72 0.00 0.00% 0.03% -0.59% -2.67% 2020-06-05
Rusia 5Y 5.23 0.04 0.04% 0.07% -0.48% -2.35% 2020-06-05
Rusia 5.72 0.10 0.09% 0.15% -0.38% -2.02% 2020-06-05
Rusia 52W 4.12 0.12 -0.12% -0.23% -1.04% -3.26% 2020-06-05
Rusia 7Y 5.45 0.06 0.06% 0.14% -0.44% -2.23% 2020-06-05
Rusia 20Y 6.16 0.08 0.08% 0.15% -0.27% -1.97% 2020-06-05
Rusia 3Y 4.81 0.02 -0.02% 0.05% -0.55% -2.63% 2020-06-05

Australia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
New Zealand 1.01 0.06 0.06% 0.16% 0.31% -0.72% 2020-06-05
Australia 52W 0.30 0.02 0.02% 0.01% 0.07% -0.86% 2020-06-05
Australia 1.13 0.03 0.03% 0.23% 0.18% -0.35% 2020-06-06
Australia 20Y 1.80 0.05 0.05% 0.27% 0.24% -0.13% 2020-06-06
Australia 2Y 0.31 0.01 0.01% 0.02% 0.08% -0.78% 2020-06-06
Australia 30Y 2.00 0.05 0.05% 0.28% 0.26% -0.13% 2020-06-06
Australia 3Y 0.29 0.00 0.00% 0.02% 0.02% -0.79% 2020-06-06
Australia 5Y 0.45 0.02 0.02% 0.04% 0.03% -0.69% 2020-06-06
Australia 7Y 0.76 0.02 0.02% 0.15% 0.12% -0.55% 2020-06-06

Kanada Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Kanada 3M 0.19 0.00 0.00% -0.01% -0.07% -1.48% 2020-06-05
Kanada 52W 0.29 0.02 0.02% 0.01% -0.06% -1.36% 2020-06-05
Kanada 1M 0.15 0.02 0.02% -0.01% -0.01% -1.49% 2020-06-05
Kanada 6M 0.24 0.01 0.01% -0.01% 0.02% -1.43% 2020-06-05
Kanada 0.73 0.05 0.05% 0.20% 0.12% -0.73% 2020-06-05
Kanada 20Y 1.11 0.05 0.05% 0.19% 0.14% -0.56% 2020-06-05
Kanada 2Y 0.35 0.02 0.02% 0.06% 0.04% -1.05% 2020-06-05
Kanada 30Y 1.31 0.05 0.05% 0.19% 0.15% -0.42% 2020-06-05
Kanada 3Y 0.34 0.02 0.02% 0.07% 0.04% -1.03% 2020-06-05
Kanada 5Y 0.52 0.04 0.04% 0.13% 0.09% -0.82% 2020-06-05
Kanada 7Y 0.54 0.05 0.05% 0.15% 0.09% -0.87% 2020-06-05

China Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
China 20Y 3.42 0.05 0.05% 0.05% 0.21% -0.21% 2020-06-03
China 52W 1.72 0.00 0.00% 0.14% 0.53% -0.83% 2020-06-04
China 7Y 2.85 0.04 0.04% 0.20% 0.51% -0.46% 2020-06-04
China 2.88 0.03 0.03% 0.19% 0.30% -0.36% 2020-06-05
China 3Y 2.38 0.09 0.09% 0.47% 0.89% -0.57% 2020-06-05
China 2Y 2.21 0.05 0.05% 0.37% 0.82% -0.59% 2020-06-05
China 30Y 3.60 0.01 0.01% 0.09% 0.24% -0.30% 2020-06-05
China 5Y 2.55 0.08 0.08% 0.30% 0.76% -0.54% 2020-06-05

India Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
India 3M 3.49 0.05 0.05% 0.22% -0.06% -2.43% 2020-06-05
India 6M 3.52 0.05 0.05% 0.09% -0.08% -2.50% 2020-06-05
India 5.82 0.03 0.03% -0.19% -0.21% -1.15% 2020-06-05
India 52W 3.79 0.02 0.02% 0.17% 0.01% -2.36% 2020-06-05
India 2Y 4.29 0.00 0.00% 0.02% -0.07% -1.98% 2020-06-05
India 30Y 6.61 0.00 0.00% 0.00% -0.27% -0.63% 2020-06-05
India 3Y 4.57 0.01 0.01% -0.01% -0.07% -2.01% 2020-06-05
India 5Y 5.44 0.01 0.01% 0.01% -0.12% -1.35% 2020-06-05
India 7Y 5.94 0.02 0.02% 0.02% -0.04% -1.02% 2020-06-05

Brazil Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Brazil 2Y 3.46 0.06 0.06% -0.05% -0.48% -2.95% 2020-06-05
Brazil 3M 2.58 0.01 -0.01% -0.11% -0.45% -3.81% 2020-06-05
Brazil 3Y 4.74 0.07 0.07% -0.11% -0.64% -2.05% 2020-06-05
Brazil 6M 2.24 0.00 0.00% -0.09% -0.59% -4.09% 2020-06-05
Brazil 6.84 0.05 0.05% -0.12% -0.83% -1.31% 2020-06-05
Brazil 52W 2.55 0.05 0.05% -0.09% -0.51% -3.59% 2020-06-05
Brazil 5Y 5.58 0.09 0.09% -0.19% -0.77% -2.04% 2020-06-05

Afrika Selatan Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Afrika Selatan 3M 3.55 0.16 -0.16% -0.55% -0.75% -3.28% 2020-06-05
Afrika Selatan 8.94 0.20 0.20% 0.05% -0.84% 0.47% 2020-06-05
Afrika Selatan 20Y 10.96 0.23 0.23% 0.05% -0.45% 0.98% 2020-06-05
Afrika Selatan 2Y 5.12 0.03 0.03% -0.12% -0.27% -1.42% 2020-06-05
Afrika Selatan 30Y 10.98 0.23 0.23% 0.05% -0.49% 1.00% 2020-06-05
Afrika Selatan 5Y 7.50 0.11 0.11% -0.15% -0.47% 0.02% 2020-06-05

Indonesia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Indonesia 1M 3.45 0.00 0.00% 0.00% 0.28% -2.30% 2020-06-05
Indonesia 3M 3.53 0.00 0.00% 0.00% 0.15% -2.43% 2020-06-05
Indonesia 6M 3.75 0.00 0.00% 0.00% 0.23% -2.28% 2020-06-05
Indonesia 52W 5.39 0.01 0.01% 0.20% -0.15% -1.13% 2020-06-05
Indonesia 3Y 6.31 0.01 -0.01% -0.20% -0.71% -0.93% 2020-06-05
Indonesia 7.11 0.04 0.04% -0.23% -0.98% -0.91% 2020-06-05
Indonesia 20Y 7.60 0.05 0.05% -0.19% -0.57% -0.65% 2020-06-05
Indonesia 30Y 7.76 0.01 -0.01% -0.29% -0.46% -0.86% 2020-06-05
Indonesia 5Y 6.69 0.04 0.04% -0.16% -0.89% -0.68% 2020-06-05

Korea Selatan Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Korea Selatan 1.46 0.01 0.01% 0.10% -0.03% -0.18% 2020-06-06
Korea Selatan 52W 0.63 0.00 0.00% 0.04% -0.14% -0.89% 2020-06-06
Korea Selatan 20Y 1.57 0.01 0.01% 0.08% -0.04% -0.13% 2020-06-06
Korea Selatan 2Y 0.83 0.01 0.01% 0.07% -0.06% -0.71% 2020-06-06
Korea Selatan 30Y 1.59 0.01 0.01% 0.07% -0.04% -0.11% 2020-06-06
Korea Selatan 3Y 0.90 0.00 0.00% 0.09% -0.05% -0.64% 2020-06-06
Korea Selatan 5Y 1.20 0.02 0.02% 0.11% -0.01% -0.37% 2020-06-06

Greece Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Greece 1M 0.96 0.06 0.06% 0.14% -0.84% -0.58% 2020-05-26
Greece 6M 0.53 0.00 0.00% 0.03% -0.06% -0.72% 2020-06-05
Greece 3M 0.61 0.13 0.13% 0.07% 0.10% -0.95% 2020-06-05
Greece 1.35 0.03 -0.03% -0.16% -0.83% -1.47% 2020-06-05
Greece 20Y 1.60 0.04 -0.04% -0.13% -0.68% -1.88% 2020-06-05

Portugal Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Portugal 52W -0.37 0.01 -0.01% -0.03% -0.34% -0.04% 2020-06-05
Portugal 3M -0.40 0.00 0.00% 0.00% -0.23% 0.02% 2020-06-05
Portugal 6M -0.40 0.01 -0.01% -0.03% -0.25% -0.03% 2020-06-05
Portugal 20Y 1.04 0.03 0.03% 0.08% -0.39% -0.27% 2020-06-05
Portugal 30Y 1.41 0.05 0.05% 0.10% -0.37% -0.25% 2020-06-05
Portugal 7Y 0.28 0.01 0.01% 0.00% -0.42% 0.11% 2020-06-05
Portugal 0.55 0.02 0.02% 0.03% -0.44% -0.08% 2020-06-05
Portugal 5Y 0.03 0.00 0.00% 0.01% -0.37% 0.13% 2020-06-05
Portugal 2Y -0.38 0.02 0.01% 0.02% -0.28% 0.00% 2020-06-06
Portugal 3Y -0.26 0.03 -0.03% 0.00% -0.33% -0.01% 2020-06-06

Eropah Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 0.36 0.00 0.00% 0.17% 0.13% -0.46% 2020-06-06
1M 0.09 0.01 -0.01% 0.00% 0.15% -0.64% 2020-06-05
3M 0.04 0.03 -0.03% -0.04% 0.14% -0.68% 2020-06-05
6M 0.05 0.01 -0.01% -0.02% -0.08% -0.71% 2020-06-05
52W 0.07 0.02 -0.01% 0.02% -0.02% -0.55% 2020-06-06
3Y 0.05 0.00 0.01% 0.09% 0.00% -0.45% 2020-06-06
5Y 0.08 0.02 0.02% 0.09% 0.00% -0.50% 2020-06-05
7Y 0.16 0.00 0.03% 0.14% 0.06% -0.48% 2020-06-06
20Y 0.71 0.00 0.05% 0.20% 0.19% -0.58% 2020-06-06
30Y 0.79 0.00 0.00% 0.21% 0.23% -0.61% 2020-06-06
Jerman -0.27 0.05 0.05% 0.18% 0.23% -0.02% 2020-06-05
Jerman 3M -0.58 0.07 -0.07% -0.07% -0.03% -0.02% 2020-06-05
Jerman 6M -0.54 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% -0.03% 2020-06-05
Jerman 52W -0.57 0.00 0.00% 0.01% -0.01% 0.02% 2020-06-05
Jerman 2Y -0.60 0.02 0.02% 0.06% 0.15% 0.06% 2020-06-05
Jerman 3Y -0.60 0.02 0.02% 0.06% 0.18% 0.08% 2020-06-05
Jerman 5Y -0.54 0.03 0.03% 0.10% 0.18% 0.06% 2020-06-05
Jerman 7Y -0.41 0.04 0.04% 0.14% 0.26% 0.11% 2020-06-05
Jerman 30Y 0.27 0.08 0.08% 0.26% 0.32% -0.06% 2020-06-05
Belgium 0.08 0.03 0.03% 0.09% -0.01% -0.08% 2020-06-05
Italia 2Y 0.23 0.00 0.00% -0.18% -0.43% -0.15% 2020-06-05
Italia 20Y 2.09 0.01 0.01% -0.02% -0.41% -0.87% 2020-06-05
Italia 3Y 0.40 0.01 -0.01% -0.18% -0.43% -0.49% 2020-06-05
Perancis 20Y 0.57 0.04 0.04% 0.13% 0.03% -0.13% 2020-06-05
Greece 20Y 1.60 0.04 -0.04% -0.13% -0.68% -1.88% 2020-06-05
Sepanyol 0.57 0.01 0.00% 0.00% -0.36% -0.06% 2020-06-05
Portugal 20Y 1.04 0.03 0.03% 0.08% -0.39% -0.27% 2020-06-05
Portugal 30Y 1.41 0.05 0.05% 0.10% -0.37% -0.25% 2020-06-05
Portugal 7Y 0.28 0.01 0.01% 0.00% -0.42% 0.11% 2020-06-05
Slovenia 0.35 0.04 -0.04% -0.13% -0.45% -0.05% 2020-06-05
Italia 1.42 0.00 0.00% -0.07% -0.56% -0.94% 2020-06-05
Italia 7Y 1.08 0.01 -0.01% -0.14% -0.55% -0.77% 2020-06-05
Portugal 0.55 0.02 0.02% 0.03% -0.44% -0.08% 2020-06-05
Portugal 5Y 0.03 0.00 0.00% 0.01% -0.37% 0.13% 2020-06-05
Italia 5Y 0.88 0.02 -0.02% -0.16% -0.44% -0.64% 2020-06-05
Ireland 0.16 0.00 0.00% 0.05% -0.04% -0.13% 2020-06-06
Sweden 0.05 0.00 -0.03% 0.09% 0.14% 0.00% 2020-06-06
Hungary 2.25 0.08 0.08% 0.27% 0.10% -0.70% 2020-06-05
Norway 0.79 0.09 0.08% 0.17% 0.22% -0.76% 2020-06-05
Greece 3M 0.61 0.13 0.13% 0.07% 0.10% -0.95% 2020-06-05
Iceland 2.52 0.17 0.17% 0.26% 0.11% -1.48% 2020-06-05
Rusia 2Y 4.72 0.00 0.00% 0.03% -0.59% -2.67% 2020-06-05
Poland 1.35 0.10 0.08% 0.28% -0.02% -1.01% 2020-06-05
Greece 1.35 0.03 -0.03% -0.16% -0.83% -1.47% 2020-06-05
Rusia 5Y 5.23 0.04 0.04% 0.07% -0.48% -2.35% 2020-06-05
Rusia 5.72 0.10 0.09% 0.15% -0.38% -2.02% 2020-06-05
Rusia 52W 4.12 0.12 -0.12% -0.23% -1.04% -3.26% 2020-06-05
Rusia 7Y 5.45 0.06 0.06% 0.14% -0.44% -2.23% 2020-06-05
Slovakia 0.25 0.03 -0.03% -0.04% -0.57% -0.09% 2020-06-05
Rusia 20Y 6.16 0.08 0.08% 0.15% -0.27% -1.97% 2020-06-05
Rusia 3Y 4.81 0.02 -0.02% 0.05% -0.55% -2.63% 2020-06-05
Republik Czech 0.93 0.13 0.13% 0.21% -0.34% -0.70% 2020-06-05
Perancis 30Y 0.85 0.05 0.05% 0.16% 0.05% -0.20% 2020-06-05
Italia 30Y 2.41 0.02 0.02% 0.00% -0.39% -0.79% 2020-06-05
Denmark -0.13 0.03 0.03% 0.12% 0.16% 0.08% 2020-06-05
Finland -0.06 0.03 0.03% 0.11% 0.02% -0.11% 2020-06-05
Italia 1M -0.18 0.16 0.16% 0.11% -0.05% 0.16% 2020-06-05
Italia 52W 0.14 0.00 0.00% -0.01% -0.15% 0.13% 2020-06-05
Italia 3M -0.09 0.08 0.08% 0.07% -0.10% 0.20% 2020-06-05
Bulgaria 1.00 0.40 -0.40% -0.40% 0.10% 0.42% 2020-05-26
Greece 1M 0.96 0.06 0.06% 0.14% -0.84% -0.58% 2020-05-26
Croatia 1.44 0.00 0.00% -0.01% 0.14% -0.19% 2020-06-05
Austria 0.00 0.05 0.05% 0.11% 0.07% -0.03% 2020-06-05
Perancis 0.02 0.04 0.04% 0.10% 0.01% -0.06% 2020-06-05
Perancis 1M -0.56 0.02 -0.02% -0.01% 0.03% 0.03% 2020-06-05
Perancis 52W -0.48 0.02 0.02% 0.04% -0.02% 0.08% 2020-06-05
Perancis 2Y -0.50 0.01 -0.01% 0.03% 0.02% 0.11% 2020-06-05
Perancis 3M -0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.02% 2020-06-05
Perancis 3Y -0.49 0.00 0.00% 0.03% 0.02% 0.11% 2020-06-05
Perancis 5Y -0.39 0.02 0.02% 0.05% -0.01% 0.07% 2020-06-05
Perancis 6M -0.49 0.01 0.01% 0.01% -0.02% 0.09% 2020-06-05
Perancis 7Y -0.18 0.03 0.03% 0.07% 0.01% 0.07% 2020-06-05
Belanda -0.09 0.05 0.05% 0.22% 0.20% 0.00% 2020-06-05
Portugal 52W -0.37 0.01 -0.01% -0.03% -0.34% -0.04% 2020-06-05
Portugal 3M -0.40 0.00 0.00% 0.00% -0.23% 0.02% 2020-06-05
Portugal 6M -0.40 0.01 -0.01% -0.03% -0.25% -0.03% 2020-06-05
Switzerland -0.29 0.03 0.03% 0.17% 0.21% 0.21% 2020-06-05
Romania 4.06 0.00 0.00% -0.12% -0.65% -0.72% 2020-06-05
Greece 6M 0.53 0.00 0.00% 0.03% -0.06% -0.72% 2020-06-05
Portugal 2Y -0.38 0.02 0.01% 0.02% -0.28% 0.00% 2020-06-06
Portugal 3Y -0.26 0.03 -0.03% 0.00% -0.33% -0.01% 2020-06-06
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2020-06-05
Lithuania 0.40 0.00 0.00% -0.05% -0.10% -0.35% 2020-06-05
Rusia 1M 5.24 0.00 0.00% -0.05% -0.29% -2.35% 2020-06-05
Rusia 3M 4.85 0.00 0.00% -0.03% -0.47% -2.74% 2020-06-05
Rusia 6M 4.65 0.01 0.01% -0.04% -0.60% -2.96% 2020-06-05
Turki 11.60 0.00 0.00% -0.64% -0.74% -6.52% 2020-06-05
Turkey Bond Yield 2Y 8.61 0.00 0.00% -0.36% -0.47% -13.65% 2020-06-05
United Kingdom Bond Yield 2Y 0.01 0.00 0.00% 0.06% 0.00% -0.52% 2020-06-06
Switzerland Bond Yield 2Y -0.64 0.01 0.01% 0.04% 0.05% 0.19% 2020-06-05
Spain Bond Yield 2Y -0.39 0.03 0.03% 0.00% -0.28% -0.03% 2020-06-05
Netherlands Bond Yield 2Y -0.54 0.02 0.02% 0.07% 0.14% 0.11% 2020-06-05
Belgium Bond Yield 2Y -0.51 0.01 -0.01% 0.01% 0.03% 0.05% 2020-06-05
Finland Bond Yield 2Y -0.48 0.06 0.06% 0.09% 0.14% 0.11% 2020-06-05
Denmark Bond Yield 2Y -0.42 0.05 0.05% -0.01% 0.09% 0.16% 2020-06-05
Sweden Bond Yield 2Y -0.27 0.00 0.00% 0.03% 0.09% 0.33% 2020-06-06
Belanda 3M -0.52 0.02 0.02% 0.01% 0.05% 0.05% 2020-06-05
Belanda 6M -0.53 0.00 0.00% 0.01% -0.03% 0.04% 2020-06-05
Sepanyol 52W -0.36 0.00 0.00% 0.01% -0.20% 0.01% 2020-06-05
Sepanyol 3M -0.51 0.00 0.00% -0.04% -0.18% -0.06% 2020-06-05
Sepanyol 3Y -0.34 0.00 0.00% 0.00% -0.22% -0.01% 2020-06-05
Sepanyol 5Y -0.14 0.02 -0.02% 0.01% -0.32% 0.03% 2020-06-05
Sepanyol 6M -0.47 0.00 0.00% -0.01% -0.24% -0.09% 2020-06-05

Amerika Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 0.91 0.09 0.09% 0.26% 0.19% -1.18% 2020-06-05
1M 0.13 0.01 0.01% 0.01% 0.05% -2.19% 2020-06-05
3M 0.16 0.01 0.01% 0.02% 0.04% -2.12% 2020-06-05
6M 0.18 0.01 0.01% 0.02% 0.04% -1.98% 2020-06-05
52W 0.18 0.01 0.01% 0.01% 0.02% -1.82% 2020-06-05
2Y 0.22 0.02 0.02% 0.06% 0.03% -1.63% 2020-06-05
3Y 0.29 0.04 0.04% 0.11% 0.05% -1.52% 2020-06-05
5Y 0.48 0.07 0.07% 0.18% 0.10% -1.37% 2020-06-05
7Y 0.72 0.08 0.08% 0.23% 0.15% -1.25% 2020-06-05
20Y 1.63 0.03 0.03% 0.26% 0.25% -0.92% 2020-06-05
30Y 1.68 0.05 0.05% 0.27% 0.27% -0.89% 2020-06-05
Kanada 0.73 0.05 0.05% 0.20% 0.12% -0.73% 2020-06-05
Kanada 20Y 1.11 0.05 0.05% 0.19% 0.14% -0.56% 2020-06-05
Kanada 2Y 0.35 0.02 0.02% 0.06% 0.04% -1.05% 2020-06-05
Kanada 30Y 1.31 0.05 0.05% 0.19% 0.15% -0.42% 2020-06-05
Kanada 3Y 0.34 0.02 0.02% 0.07% 0.04% -1.03% 2020-06-05
Kanada 5Y 0.52 0.04 0.04% 0.13% 0.09% -0.82% 2020-06-05
Kanada 7Y 0.54 0.05 0.05% 0.15% 0.09% -0.87% 2020-06-05
Kanada 1M 0.15 0.02 0.02% -0.01% -0.01% -1.49% 2020-06-05
Kanada 6M 0.24 0.01 0.01% -0.01% 0.02% -1.43% 2020-06-05
Brazil 6.84 0.05 0.05% -0.12% -0.83% -1.31% 2020-06-05
Brazil 52W 2.55 0.05 0.05% -0.09% -0.51% -3.59% 2020-06-05
Brazil 5Y 5.58 0.09 0.09% -0.19% -0.77% -2.04% 2020-06-05
Chile 2.73 0.15 0.15% 0.54% 0.09% -0.97% 2020-06-05
Kanada 3M 0.19 0.00 0.00% -0.01% -0.07% -1.48% 2020-06-05
Peru 15Y 5Y 0.00 5.43 -5.43% % % -5.43% 2020-06-05
Venezuela 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2020-06-05
Kanada 52W 0.29 0.02 0.02% 0.01% -0.06% -1.36% 2020-06-05
Colombia 5.54 0.00 0.00% 0.04% -0.78% -0.69% 2020-06-05
Brazil 2Y 3.46 0.06 0.06% -0.05% -0.48% -2.95% 2020-06-05
Brazil 3M 2.58 0.01 -0.01% -0.11% -0.45% -3.81% 2020-06-05