Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 1.61 0.07 0.07% -0.03% -0.43% -1.21% 2019-08-19
10Y 0.50 0.03 0.03% 0.01% -0.21% -0.77% 2019-08-19
Jepun -0.23 0.01 0.01% -0.02% -0.11% -0.33% 2019-08-16
Jerman -0.68 0.02 0.02% -0.10% -0.39% -0.98% 2019-08-16
Brazil 7.18 0.07 -0.07% 0.02% -0.13% -4.59% 2019-08-16
Perancis -0.41 0.02 0.01% -0.14% -0.37% -1.07% 2019-08-16
Kanada 1.16 0.06 0.06% -0.11% -0.36% -1.10% 2019-08-16
Mexico 6.95 0.11 -0.11% -0.30% -0.82% -0.98% 2019-08-16
Belanda -0.54 0.04 0.04% -0.09% -0.37% -0.96% 2019-08-16
Switzerland -1.16 0.01 0.02% -0.24% -0.58% -1.04% 2019-08-16
Australia 0.95 0.04 0.05% -0.02% -0.41% -1.58% 2019-08-19
Italia 1.36 0.04 0.08% -0.25% -0.12% -1.57% 2019-08-19
Greece 1.97 0.14 -0.60% -0.78% -1.03% -2.35% 2019-08-19
India 6.59 0.05 0.05% 0.07% 0.17% -1.25% 2019-08-19
New Zealand 1.07 0.00 0.04% -0.05% -0.53% -1.50% 2019-08-19
Sepanyol 0.14 0.04 0.04% -0.10% -0.25% -1.20% 2019-08-19
Portugal 0.16 0.06 0.04% -0.08% -0.30% -1.64% 2019-08-19

Amerika Syarikat Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 1.61 0.07 0.07% -0.03% -0.43% -1.21% 2019-08-19
1M 2.06 0.00 0.00% -0.02% -0.06% 0.15% 2019-08-19
3M 1.87 0.00 0.00% -0.11% -0.21% -0.17% 2019-08-19
6M 1.86 0.01 0.01% -0.08% -0.21% -0.36% 2019-08-19
52W 1.71 0.02 0.02% -0.06% -0.23% -0.72% 2019-08-19
2Y 1.53 0.05 0.05% -0.05% -0.28% -1.07% 2019-08-19
3Y 1.48 0.05 0.05% -0.03% -0.29% -1.17% 2019-08-19
5Y 1.47 0.06 0.06% -0.01% -0.33% -1.23% 2019-08-19
7Y 1.54 0.06 0.06% -0.01% -0.37% -1.22% 2019-08-19
20Y 2.10 0.06 0.06% -0.12% -0.44% -0.92% 2019-08-19
30Y 2.11 0.11 0.11% -0.02% -0.46% -0.87% 2019-08-19

United Kingdom Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 0.50 0.03 0.03% 0.01% -0.21% -0.77% 2019-08-19
1M 0.75 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 2019-08-16
3M 0.74 0.00 0.01% 0.00% 0.00% 0.07% 2019-08-16
6M 0.76 0.00 0.01% 0.01% 0.00% 0.05% 2019-08-16
52W 0.61 0.04 0.04% 0.08% 0.07% -0.10% 2019-08-19
3Y 0.42 0.03 0.03% 0.09% -0.02% -0.32% 2019-08-19
5Y 0.42 0.02 0.02% 0.09% -0.07% -0.56% 2019-08-19
7Y 0.40 0.03 0.03% 0.06% -0.14% -0.68% 2019-08-19
20Y 0.94 0.06 0.06% -0.06% -0.26% -0.74% 2019-08-19
30Y 1.07 0.06 0.06% -0.10% -0.26% -0.64% 2019-08-19

Jepun Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jepun -0.23 0.01 0.01% -0.02% -0.11% -0.33% 2019-08-16
Jepun 1M -0.10 0.00 0.05% -0.01% 0.01% 0.00% 2019-08-16
Jepun 3M -0.11 0.01 0.01% -0.02% 0.03% 0.03% 2019-08-16
Jepun 6M -0.23 0.02 -0.03% -0.03% 0.02% -0.09% 2019-08-16
Jepun 52W -0.23 0.00 0.00% -0.01% -0.06% -0.11% 2019-08-16
Jepun 2Y -0.28 0.00 0.00% -0.01% -0.09% -0.15% 2019-08-16
Jepun 3Y -0.29 0.01 0.01% -0.01% -0.10% -0.18% 2019-08-16
Jepun 5Y -0.32 0.00 0.00% -0.02% -0.10% -0.23% 2019-08-16
Jepun 7Y -0.34 0.01 0.01% -0.01% -0.13% -0.33% 2019-08-16
Jepun 20Y 0.10 0.02 0.02% 0.02% -0.13% -0.52% 2019-08-19
Jepun 30Y 0.21 0.03 0.03% 0.03% -0.17% -0.64% 2019-08-19

Jerman Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jerman -0.68 0.02 0.02% -0.10% -0.39% -0.98% 2019-08-16
Jerman 3M -0.69 0.03 0.03% -0.14% -0.10% -0.06% 2019-08-16
Jerman 6M -0.73 0.04 -0.04% -0.09% -0.12% -0.07% 2019-08-15
Jerman 52W -0.84 0.00 0.00% -0.08% -0.16% -0.19% 2019-08-16
Jerman 2Y -0.91 0.01 -0.01% -0.04% -0.16% -0.28% 2019-08-17
Jerman 3Y -0.95 0.00 0.00% -0.05% -0.19% -0.40% 2019-08-17
Jerman 5Y -0.93 0.00 0.00% -0.08% -0.25% -0.60% 2019-08-17
Jerman 7Y -0.86 0.01 0.03% -0.08% -0.32% -0.80% 2019-08-16
Jerman 30Y -0.22 0.04 0.03% -0.15% -0.51% -1.19% 2019-08-16

Perancis Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Perancis -0.41 0.02 0.01% -0.14% -0.37% -1.07% 2019-08-16
Perancis 1M -0.53 0.03 -0.01% 0.04% -0.03% 0.01% 2019-08-16
Perancis 52W -0.72 0.01 0.01% -0.07% -0.08% -0.17% 2019-08-16
Perancis 2Y -0.79 0.02 0.02% -0.03% -0.13% -0.24% 2019-08-16
Perancis 30Y 0.41 0.02 0.07% -0.13% -0.44% -1.08% 2019-08-16
Perancis 3M -0.59 0.02 0.02% -0.02% -0.04% -0.06% 2019-08-16
Perancis 3Y -0.85 0.01 0.01% -0.07% -0.17% -0.41% 2019-08-16
Perancis 5Y -0.78 0.01 0.01% -0.09% -0.24% -0.78% 2019-08-16
Perancis 6M -0.69 0.01 0.01% -0.10% -0.09% -0.10% 2019-08-16
Perancis 7Y -0.63 0.02 0.02% -0.11% -0.30% -0.86% 2019-08-16
Perancis 20Y 0.15 0.06 0.06% -0.12% -0.42% -1.03% 2019-08-19

Italia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Italia 1M -0.27 0.03 0.03% -0.07% 0.00% 0.10% 2019-08-16
Italia 52W -0.07 0.05 0.06% -0.10% 0.05% -0.85% 2019-08-16
Italia 3M -0.28 0.04 -0.04% -0.12% -0.04% -0.10% 2019-08-16
Italia 6M -0.24 0.01 0.02% -0.10% -0.04% -0.48% 2019-08-16
Italia 1.36 0.04 0.08% -0.25% -0.12% -1.57% 2019-08-19
Italia 20Y 2.13 0.08 0.08% -0.32% -0.18% -1.42% 2019-08-19
Italia 2Y 0.03 0.04 0.05% -0.25% 0.13% -1.04% 2019-08-19
Italia 30Y 2.43 0.07 0.07% -0.32% -0.25% -1.22% 2019-08-19
Italia 3Y 0.43 0.04 0.04% -0.25% 0.10% -1.20% 2019-08-19
Italia 5Y 0.82 0.01 0.10% -0.20% 0.11% -1.38% 2019-08-19
Italia 7Y 0.99 0.03 0.07% -0.20% -0.04% -1.65% 2019-08-19

Rusia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Rusia 1M 7.13 0.01 -0.01% -0.02% -0.19% -0.01% 2019-08-16
Rusia 20Y 7.76 0.03 -0.03% 0.00% -0.08% -0.82% 2019-08-16
Rusia 3M 7.11 0.01 0.01% -0.01% -0.11% -0.11% 2019-08-16
Rusia 6M 7.11 0.01 0.01% 0.00% -0.07% -0.22% 2019-08-16
Rusia 5Y 7.15 0.01 0.01% 0.03% -0.08% -1.32% 2019-08-19
Rusia 7.35 0.02 0.02% 0.05% -0.02% -1.35% 2019-08-19
Rusia 52W 6.80 0.02 -0.02% -0.04% -0.17% -0.48% 2019-08-19
Rusia 2Y 7.00 0.08 0.08% 0.08% -0.10% -0.89% 2019-08-19
Rusia 3Y 7.05 0.01 0.01% 0.03% -0.06% -1.28% 2019-08-19
Rusia 7Y 7.25 0.01 0.01% 0.02% -0.06% -1.31% 2019-08-19

Australia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Australia 0.95 0.04 0.05% -0.02% -0.41% -1.58% 2019-08-19
Australia 52W 0.90 0.01 0.01% 0.02% -0.15% -1.07% 2019-08-19
Australia 20Y 1.32 0.03 0.06% -0.08% -0.48% -1.52% 2019-08-19
Australia 2Y 0.76 0.02 0.02% 0.03% -0.21% -1.24% 2019-08-19
Australia 30Y 1.54 0.06 0.08% -0.09% -0.47% -1.49% 2019-08-19
Australia 3Y 0.69 0.01 0.02% 0.02% -0.26% -1.32% 2019-08-19
Australia 5Y 0.69 0.02 0.03% 0.02% -0.31% -1.48% 2019-08-19
Australia 7Y 0.82 0.06 0.05% 0.00% -0.36% -1.55% 2019-08-19
New Zealand 1.07 0.00 0.04% -0.05% -0.53% -1.50% 2019-08-19

Kanada Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Kanada 1.16 0.06 0.06% -0.11% -0.36% -1.10% 2019-08-16
Kanada 1M 1.66 0.01 0.06% 0.02% 0.04% 0.33% 2019-08-16
Kanada 52W 1.54 0.01 0.01% -0.05% -0.17% -0.40% 2019-08-16
Kanada 20Y 1.35 0.08 -0.01% -0.14% -0.36% -0.93% 2019-08-16
Kanada 2Y 1.34 0.03 0.03% -0.05% -0.19% -0.78% 2019-08-16
Kanada 30Y 1.38 0.08 0.08% -0.14% -0.35% -0.89% 2019-08-16
Kanada 3M 1.64 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.16% 2019-08-16
Kanada 3Y 1.29 0.03 0.03% -0.06% -0.20% -0.86% 2019-08-16
Kanada 5Y 1.20 0.04 0.04% -0.06% -0.25% -0.99% 2019-08-16
Kanada 6M 1.63 0.00 0.00% -0.01% -0.07% -0.04% 2019-08-16
Kanada 7Y 1.19 0.05 0.00% -0.08% -0.30% -1.04% 2019-08-16

China Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
China 20Y 3.43 0.04 -0.04% -0.13% -0.13% -0.48% 2019-08-09
China 52W 2.53 0.00 0.02% 0.05% -0.07% -0.35% 2019-08-16
China 2Y 2.66 0.01 -0.03% 0.00% -0.14% -0.52% 2019-08-16
China 7Y 3.06 0.01 0.02% 0.00% -0.11% -0.52% 2019-08-16
China 3.04 0.01 0.01% -0.01% -0.14% -0.63% 2019-08-19
China 30Y 3.67 0.01 0.00% -0.06% -0.16% -0.59% 2019-08-19
China 3Y 2.81 0.01 0.00% 0.00% -0.08% -0.50% 2019-08-19
China 5Y 2.93 0.01 0.01% 0.03% -0.05% -0.49% 2019-08-19

India Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
India 2Y 5.90 0.09 -0.09% -0.01% -0.20% -1.74% 2019-08-16
India 30Y 6.99 0.06 0.06% 0.13% 0.27% -1.19% 2019-08-16
India 3M 5.48 0.00 -0.02% 0.03% -0.31% -1.36% 2019-08-16
India 3Y 6.13 0.07 0.09% 0.10% -0.06% -1.49% 2019-08-16
India 6.59 0.05 0.05% 0.07% 0.17% -1.25% 2019-08-19
India 52W 5.87 0.06 0.06% 0.00% -0.02% -1.41% 2019-08-19
India 5Y 6.47 0.05 0.14% 0.25% 0.18% -1.35% 2019-08-19
India 6M 5.53 0.01 -0.01% -0.02% -0.39% -1.46% 2019-08-19
India 7Y 6.53 0.05 0.06% 0.07% -0.02% -1.52% 2019-08-19

Brazil Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Brazil 2Y 5.74 0.01 0.00% 0.09% -0.02% -3.02% 2019-08-15
Brazil 7.18 0.07 -0.07% 0.02% -0.13% -4.59% 2019-08-16
Brazil 52W 5.31 0.08 0.02% 0.00% -0.24% -2.20% 2019-08-16
Brazil 3M 5.82 0.01 0.00% -0.02% -0.21% -0.64% 2019-08-16
Brazil 3Y 6.20 0.08 -0.08% 0.02% -0.01% -3.54% 2019-08-16
Brazil 5Y 6.75 0.08 -0.08% -0.03% -0.12% -3.99% 2019-08-16
Brazil 6M 5.41 0.06 -0.06% -0.02% -0.27% -1.28% 2019-08-16

Afrika Selatan Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Afrika Selatan 30Y 10.01 0.03 0.07% 0.04% 0.41% 0.19% 2019-08-16
Afrika Selatan 8.38 0.01 0.05% -0.06% 0.41% -0.61% 2019-08-19
Afrika Selatan 20Y 10.06 0.08 0.08% 0.05% 0.54% 0.26% 2019-08-19
Afrika Selatan 2Y 6.73 0.03 0.05% -0.10% 0.50% -0.93% 2019-08-19
Afrika Selatan 3M 6.58 0.58 0.49% -0.09% 0.48% -0.47% 2019-08-19
Afrika Selatan 5Y 7.47 0.04 0.04% -0.07% 0.30% -0.99% 2019-08-19

Indonesia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Indonesia 1M 5.86 0.04 0.03% 0.02% -0.02% -0.05% 2019-08-16
Indonesia 52W 6.24 0.02 -0.02% -0.01% 0.01% -0.55% 2019-08-16
Indonesia 20Y 7.87 0.04 -0.03% -0.02% 0.14% -0.56% 2019-08-16
Indonesia 30Y 8.10 0.02 -0.03% -0.02% 0.07% -0.56% 2019-08-16
Indonesia 3M 5.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 2019-08-16
Indonesia 3Y 6.62 0.03 -0.08% -0.05% 0.33% -0.72% 2019-08-16
Indonesia 5Y 6.81 0.03 -0.07% -0.11% 0.19% -1.06% 2019-08-16
Indonesia 6M 5.95 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 2019-08-16
Indonesia 7.35 0.05 -0.06% 0.01% 0.18% -0.56% 2019-08-19

Korea Selatan Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Korea Selatan 52W 1.13 0.00 0.00% -0.05% -0.24% -0.61% 2019-08-18
Korea Selatan 2Y 1.12 0.00 0.00% -0.08% -0.24% -0.79% 2019-08-18
Korea Selatan 5Y 1.12 0.00 0.01% -0.09% -0.24% -1.05% 2019-08-18
Korea Selatan 1.19 0.02 0.01% -0.10% -0.28% -1.22% 2019-08-19
Korea Selatan 20Y 1.18 0.03 0.03% -0.09% -0.30% -1.21% 2019-08-19
Korea Selatan 30Y 1.17 0.03 0.03% -0.09% -0.31% -1.20% 2019-08-19
Korea Selatan 3Y 1.09 0.00 0.00% -0.09% -0.24% -0.90% 2019-08-19

Greece Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Greece 1M 2.10 0.08 0.09% 0.28% 1.16% 0.59% 2019-08-16
Greece 3M 1.58 0.02 0.02% 0.11% 0.40% 0.40% 2019-08-16
Greece 6M 1.33 0.01 0.01% 0.06% 0.06% 0.13% 2019-08-16
Greece 1.97 0.14 -0.60% -0.78% -1.03% -2.35% 2019-08-19
Greece 20Y 2.73 0.00 0.00% -0.16% -0.16% -2.50% 2019-08-19

Portugal Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Portugal 52W -0.53 0.01 0.00% -0.08% -0.15% -0.11% 2019-08-16
Portugal 2Y -0.61 0.02 0.02% -0.03% -0.13% -0.49% 2019-08-16
Portugal 3M -0.46 0.02 -0.02% -0.06% -0.06% -0.09% 2019-08-16
Portugal 3Y -0.47 0.01 0.01% -0.06% -0.15% -0.46% 2019-08-16
Portugal 6M -0.50 0.03 0.03% -0.07% -0.11% -0.13% 2019-08-16
Portugal 5Y -0.25 0.02 0.02% -0.06% -0.06% -0.85% 2019-08-18
Portugal 7Y -0.05 0.00 0.02% -0.07% -0.18% -1.35% 2019-08-18
Portugal 0.16 0.06 0.04% -0.08% -0.30% -1.64% 2019-08-19
Portugal 20Y 0.68 0.05 0.05% -0.16% -0.38% -1.90% 2019-08-19
Portugal 30Y 1.02 0.05 0.05% -0.20% -0.41% -1.84% 2019-08-19

Eropah Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 0.50 0.03 0.03% 0.01% -0.21% -0.77% 2019-08-19
1M 0.75 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 2019-08-16
3M 0.74 0.00 0.01% 0.00% 0.00% 0.07% 2019-08-16
6M 0.76 0.00 0.01% 0.01% 0.00% 0.05% 2019-08-16
52W 0.61 0.04 0.04% 0.08% 0.07% -0.10% 2019-08-19
3Y 0.42 0.03 0.03% 0.09% -0.02% -0.32% 2019-08-19
5Y 0.42 0.02 0.02% 0.09% -0.07% -0.56% 2019-08-19
7Y 0.40 0.03 0.03% 0.06% -0.14% -0.68% 2019-08-19
20Y 0.94 0.06 0.06% -0.06% -0.26% -0.74% 2019-08-19
30Y 1.07 0.06 0.06% -0.10% -0.26% -0.64% 2019-08-19
Jerman -0.68 0.02 0.02% -0.10% -0.39% -0.98% 2019-08-16
Jerman 3M -0.69 0.03 0.03% -0.14% -0.10% -0.06% 2019-08-16
Jerman 6M -0.73 0.04 -0.04% -0.09% -0.12% -0.07% 2019-08-15
Jerman 52W -0.84 0.00 0.00% -0.08% -0.16% -0.19% 2019-08-16
Jerman 2Y -0.91 0.01 -0.01% -0.04% -0.16% -0.28% 2019-08-17
Jerman 3Y -0.95 0.00 0.00% -0.05% -0.19% -0.40% 2019-08-17
Jerman 5Y -0.93 0.00 0.00% -0.08% -0.25% -0.60% 2019-08-17
Jerman 7Y -0.86 0.01 0.03% -0.08% -0.32% -0.80% 2019-08-16
Jerman 30Y -0.22 0.04 0.03% -0.15% -0.51% -1.19% 2019-08-16
Portugal 0.16 0.06 0.04% -0.08% -0.30% -1.64% 2019-08-19
Portugal 20Y 0.68 0.05 0.05% -0.16% -0.38% -1.90% 2019-08-19
Portugal 30Y 1.02 0.05 0.05% -0.20% -0.41% -1.84% 2019-08-19
Sepanyol 0.14 0.04 0.04% -0.10% -0.25% -1.20% 2019-08-19
Ireland -0.13 0.02 0.02% -0.15% -0.29% -0.96% 2019-08-18
Sweden -0.42 0.01 0.00% -0.16% -0.45% -0.89% 2019-08-18
Portugal 5Y -0.25 0.02 0.02% -0.06% -0.06% -0.85% 2019-08-18
Portugal 7Y -0.05 0.00 0.02% -0.07% -0.18% -1.35% 2019-08-18
Italia 1.36 0.04 0.08% -0.25% -0.12% -1.57% 2019-08-19
Italia 20Y 2.13 0.08 0.08% -0.32% -0.18% -1.42% 2019-08-19
Italia 2Y 0.03 0.04 0.05% -0.25% 0.13% -1.04% 2019-08-19
Italia 30Y 2.43 0.07 0.07% -0.32% -0.25% -1.22% 2019-08-19
Italia 3Y 0.43 0.04 0.04% -0.25% 0.10% -1.20% 2019-08-19
Italia 5Y 0.82 0.01 0.10% -0.20% 0.11% -1.38% 2019-08-19
Italia 7Y 0.99 0.03 0.07% -0.20% -0.04% -1.65% 2019-08-19
Perancis 20Y 0.15 0.06 0.06% -0.12% -0.42% -1.03% 2019-08-19
Greece 1.97 0.14 -0.60% -0.78% -1.03% -2.35% 2019-08-19
Greece 20Y 2.73 0.00 0.00% -0.16% -0.16% -2.50% 2019-08-19
Norway 1.06 0.01 0.08% -0.06% -0.39% -0.65% 2019-08-19
Denmark -0.67 0.01 -0.01% -0.14% -0.44% -0.95% 2019-08-16
Finland -0.41 0.02 0.02% -0.10% -0.35% -0.90% 2019-08-16
Perancis -0.41 0.02 0.01% -0.14% -0.37% -1.07% 2019-08-16
Perancis 1M -0.53 0.03 -0.01% 0.04% -0.03% 0.01% 2019-08-16
Perancis 52W -0.72 0.01 0.01% -0.07% -0.08% -0.17% 2019-08-16
Perancis 2Y -0.79 0.02 0.02% -0.03% -0.13% -0.24% 2019-08-16
Perancis 30Y 0.41 0.02 0.07% -0.13% -0.44% -1.08% 2019-08-16
Perancis 3M -0.59 0.02 0.02% -0.02% -0.04% -0.06% 2019-08-16
Perancis 3Y -0.85 0.01 0.01% -0.07% -0.17% -0.41% 2019-08-16
Perancis 5Y -0.78 0.01 0.01% -0.09% -0.24% -0.78% 2019-08-16
Perancis 6M -0.69 0.01 0.01% -0.10% -0.09% -0.10% 2019-08-16
Perancis 7Y -0.63 0.02 0.02% -0.11% -0.30% -0.86% 2019-08-16
Greece 1M 2.10 0.08 0.09% 0.28% 1.16% 0.59% 2019-08-16
Greece 3M 1.58 0.02 0.02% 0.11% 0.40% 0.40% 2019-08-16
Greece 6M 1.33 0.01 0.01% 0.06% 0.06% 0.13% 2019-08-16
Hungary 1.65 0.02 0.02% -0.27% -0.84% -1.91% 2019-08-16
Belanda -0.54 0.04 0.04% -0.09% -0.37% -0.96% 2019-08-16
Bulgaria 0.45 0.00 0.00% 0.00% -0.05% -0.55% 2019-08-16
Austria -0.43 0.02 0.02% -0.11% -0.36% -0.96% 2019-08-16
Belgium -0.36 0.03 0.03% -0.13% -0.38% -1.04% 2019-08-16
Italia 1M -0.27 0.03 0.03% -0.07% 0.00% 0.10% 2019-08-16
Italia 52W -0.07 0.05 0.06% -0.10% 0.05% -0.85% 2019-08-16
Italia 3M -0.28 0.04 -0.04% -0.12% -0.04% -0.10% 2019-08-16
Portugal 52W -0.53 0.01 0.00% -0.08% -0.15% -0.11% 2019-08-16
Portugal 2Y -0.61 0.02 0.02% -0.03% -0.13% -0.49% 2019-08-16
Portugal 3M -0.46 0.02 -0.02% -0.06% -0.06% -0.09% 2019-08-16
Portugal 3Y -0.47 0.01 0.01% -0.06% -0.15% -0.46% 2019-08-16
Portugal 6M -0.50 0.03 0.03% -0.07% -0.11% -0.13% 2019-08-16
Switzerland -1.16 0.01 0.02% -0.24% -0.58% -1.04% 2019-08-16
Iceland 3.71 0.00 0.00% -0.03% -0.33% -1.86% 2019-08-16
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-08-16
Lithuania 0.35 0.00 0.00% 0.00% -0.20% -0.85% 2019-08-16
Rusia 1M 7.13 0.01 -0.01% -0.02% -0.19% -0.01% 2019-08-16
Rusia 20Y 7.76 0.03 -0.03% 0.00% -0.08% -0.82% 2019-08-16
Rusia 3M 7.11 0.01 0.01% -0.01% -0.11% -0.11% 2019-08-16
Rusia 6M 7.11 0.01 0.01% 0.00% -0.07% -0.22% 2019-08-16
Slovakia -0.42 0.04 -0.04% -0.24% -0.48% -1.22% 2019-08-16
Slovenia -0.24 0.05 -0.05% -0.11% -0.49% -1.14% 2019-08-16
Rusia 5Y 7.15 0.01 0.01% 0.03% -0.08% -1.32% 2019-08-19
Turki 15.09 0.02 0.02% 0.45% -1.25% -5.81% 2019-08-19
Croatia 0.97 0.01 -0.01% -0.04% -0.16% -1.32% 2019-08-19
Rusia 7.35 0.02 0.02% 0.05% -0.02% -1.35% 2019-08-19
Poland 1.82 0.24 0.24% 0.00% -0.38% -1.30% 2019-08-19
Rusia 52W 6.80 0.02 -0.02% -0.04% -0.17% -0.48% 2019-08-19
Rusia 2Y 7.00 0.08 0.08% 0.08% -0.10% -0.89% 2019-08-19
Republik Czech 0.99 0.06 0.06% 0.02% -0.43% -1.19% 2019-08-19
Romania 4.00 0.03 0.03% -0.18% -0.47% -0.88% 2019-08-19
Rusia 3Y 7.05 0.01 0.01% 0.03% -0.06% -1.28% 2019-08-19
Rusia 7Y 7.25 0.01 0.01% 0.02% -0.06% -1.31% 2019-08-19
Sepanyol 5Y -0.32 0.06 0.06% -0.08% -0.16% -0.75% 2019-08-16
Belanda 3M -0.76 0.01 0.00% -0.01% -0.17% -0.15% 2019-08-19
Belanda 6M -0.81 0.00 0.02% -0.06% -0.20% -0.19% 2019-08-19
Sepanyol 52W -0.55 0.00 0.00% -0.03% -0.08% -0.16% 2019-08-19
Sepanyol 3M -0.51 0.04 0.01% -0.03% -0.02% -0.02% 2019-08-19
Sepanyol 6M -0.54 0.02 0.00% -0.01% -0.03% -0.09% 2019-08-19
Sepanyol 3Y -0.52 0.03 0.03% -0.08% -0.11% -0.45% 2019-08-17

Amerika Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 1.61 0.07 0.07% -0.03% -0.43% -1.21% 2019-08-19
1M 2.06 0.00 0.00% -0.02% -0.06% 0.15% 2019-08-19
3M 1.87 0.00 0.00% -0.11% -0.21% -0.17% 2019-08-19
6M 1.86 0.01 0.01% -0.08% -0.21% -0.36% 2019-08-19
52W 1.71 0.02 0.02% -0.06% -0.23% -0.72% 2019-08-19
2Y 1.53 0.05 0.05% -0.05% -0.28% -1.07% 2019-08-19
3Y 1.48 0.05 0.05% -0.03% -0.29% -1.17% 2019-08-19
5Y 1.47 0.06 0.06% -0.01% -0.33% -1.23% 2019-08-19
7Y 1.54 0.06 0.06% -0.01% -0.37% -1.22% 2019-08-19
20Y 2.10 0.06 0.06% -0.12% -0.44% -0.92% 2019-08-19
30Y 2.11 0.11 0.11% -0.02% -0.46% -0.87% 2019-08-19
Brazil 2Y 5.74 0.01 0.00% 0.09% -0.02% -3.02% 2019-08-15
Chile 2.66 0.02 -0.05% -0.04% -0.54% -2.10% 2019-08-16
Kanada 1.16 0.06 0.06% -0.11% -0.36% -1.10% 2019-08-16
Kanada 1M 1.66 0.01 0.06% 0.02% 0.04% 0.33% 2019-08-16
Kanada 52W 1.54 0.01 0.01% -0.05% -0.17% -0.40% 2019-08-16
Kanada 20Y 1.35 0.08 -0.01% -0.14% -0.36% -0.93% 2019-08-16
Kanada 2Y 1.34 0.03 0.03% -0.05% -0.19% -0.78% 2019-08-16
Kanada 30Y 1.38 0.08 0.08% -0.14% -0.35% -0.89% 2019-08-16
Kanada 3M 1.64 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.16% 2019-08-16
Kanada 3Y 1.29 0.03 0.03% -0.06% -0.20% -0.86% 2019-08-16
Kanada 5Y 1.20 0.04 0.04% -0.06% -0.25% -0.99% 2019-08-16
Kanada 6M 1.63 0.00 0.00% -0.01% -0.07% -0.04% 2019-08-16
Kanada 7Y 1.19 0.05 0.00% -0.08% -0.30% -1.04% 2019-08-16
Brazil 7.18 0.07 -0.07% 0.02% -0.13% -4.59% 2019-08-16
Brazil 52W 5.31 0.08 0.02% 0.00% -0.24% -2.20% 2019-08-16
Brazil 3M 5.82 0.01 0.00% -0.02% -0.21% -0.64% 2019-08-16
Brazil 3Y 6.20 0.08 -0.08% 0.02% -0.01% -3.54% 2019-08-16
Brazil 5Y 6.75 0.08 -0.08% -0.03% -0.12% -3.99% 2019-08-16
Brazil 6M 5.41 0.06 -0.06% -0.02% -0.27% -1.28% 2019-08-16
Mexico 6.95 0.11 -0.11% -0.30% -0.82% -0.98% 2019-08-16
Peru 15Y 5Y 5.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 2019-08-16
Venezuela 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-08-16
Colombia 5.73 0.07 -0.07% -0.13% -0.11% -1.12% 2019-08-17

Asia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jepun -0.23 0.01 0.01% -0.02% -0.11% -0.33% 2019-08-16
Jepun 1M -0.10 0.00 0.05% -0.01% 0.01% 0.00% 2019-08-16
Jepun 3M -0.11 0.01 0.01% -0.02% 0.03% 0.03% 2019-08-16
Jepun 6M -0.23 0.02 -0.03% -0.03% 0.02% -0.09% 2019-08-16
Jepun 52W -0.23 0.00 0.00% -0.01% -0.06% -0.11% 2019-08-16
Jepun 2Y -0.28 0.00 0.00% -0.01% -0.09% -0.15% 2019-08-16
Jepun 3Y -0.29 0.01 0.01% -0.01% -0.10% -0.18% 2019-08-16
Jepun 5Y -0.32 0.00 0.00% -0.02% -0.10% -0.23% 2019-08-16
Jepun 7Y -0.34 0.01 0.01% -0.01% -0.13% -0.33% 2019-08-16
Jepun 20Y 0.10 0.02 0.02% 0.02% -0.13% -0.52% 2019-08-19
Jepun 30Y 0.21 0.03 0.03% 0.03% -0.17% -0.64% 2019-08-19
Korea Selatan 1.19 0.02 0.01% -0.10% -0.28% -1.22% 2019-08-19
Korea Selatan 20Y 1.18 0.03 0.03% -0.09% -0.30% -1.21% 2019-08-19
Korea Selatan 30Y 1.17 0.03 0.03% -0.09% -0.31% -1.20% 2019-08-19
Korea Selatan 3Y 1.09 0.00 0.00% -0.09% -0.24% -0.90% 2019-08-19
Thailand 1.50 0.03 0.05% 0.01% -0.46% -1.12% 2019-08-19
Singapura 1.75 0.00 0.06% 0.10% -0.20% -0.67% 2019-08-19
Malaysia 3.25 0.14 0.05% -0.19% -0.36% -0.80% 2019-08-19
Pakistan 13.67 0.10 -0.10% -0.10% -0.44% 3.67% 2019-08-19
Vietnam 4.32 0.06 0.06% -0.13% -0.13% -0.77% 2019-08-19
Taiwan 0.66 0.02 0.02% 0.00% -0.02% -0.17% 2019-08-19
Philippine 4.43 0.07 0.07% 0.08% -0.51% -2.01% 2019-08-19
Qatar 2.57 0.05 0.05% -0.13% -0.48% -1.63% 2019-08-19
Korea Selatan 52W 1.13 0.00 0.00% -0.05% -0.24% -0.61% 2019-08-18
Korea Selatan 2Y 1.12 0.00 0.00% -0.08% -0.24% -0.79% 2019-08-18
Korea Selatan 5Y 1.12 0.00 0.01% -0.09% -0.24% -1.05% 2019-08-18
China 3.04 0.01 0.01% -0.01% -0.14% -0.63% 2019-08-19
China 30Y 3.67 0.01 0.00% -0.06% -0.16% -0.59% 2019-08-19
China 3Y 2.81 0.01 0.00% 0.00% -0.08% -0.50% 2019-08-19
China 5Y 2.93 0.01 0.01% 0.03% -0.05% -0.49% 2019-08-19
Hong Kong 1.07 0.00 0.00% -0.16% -0.56% -1.14% 2019-08-19
Indonesia 7.35 0.05 -0.06% 0.01% 0.18% -0.56% 2019-08-19
India 6.59 0.05 0.05% 0.07% 0.17% -1.25% 2019-08-19
India 52W 5.87 0.06 0.06% 0.00% -0.02% -1.41% 2019-08-19
India 5Y 6.47 0.05 0.14% 0.25% 0.18% -1.35% 2019-08-19
India 6M 5.53 0.01 -0.01% -0.02% -0.39% -1.46% 2019-08-19
India 7Y 6.53 0.05 0.06% 0.07% -0.02% -1.52% 2019-08-19
Israel 0.83 0.04 -0.02% -0.19% -0.60% -1.09% 2019-08-19
China 20Y 3.43 0.04 -0.04% -0.13% -0.13% -0.48% 2019-08-09
China 52W 2.53 0.00 0.02% 0.05% -0.07% -0.35% 2019-08-16
China 2Y 2.66 0.01 -0.03% 0.00% -0.14% -0.52% 2019-08-16
China 7Y 3.06 0.01 0.02% 0.00% -0.11% -0.52% 2019-08-16
Indonesia 1M 5.86 0.04 0.03% 0.02% -0.02% -0.05% 2019-08-16
Indonesia 52W 6.24 0.02 -0.02% -0.01% 0.01% -0.55% 2019-08-16
Indonesia 20Y 7.87 0.04 -0.03% -0.02% 0.14% -0.56% 2019-08-16
Indonesia 30Y 8.10 0.02 -0.03% -0.02% 0.07% -0.56% 2019-08-16
Indonesia 3M 5.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 2019-08-16
Indonesia 3Y 6.62 0.03 -0.08% -0.05% 0.33% -0.72% 2019-08-16
Indonesia 5Y 6.81 0.03 -0.07% -0.11% 0.19% -1.06% 2019-08-16
Indonesia 6M 5.95 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 2019-08-16
India 2Y 5.90 0.09 -0.09% -0.01% -0.20% -1.74% 2019-08-16
India 30Y 6.99 0.06 0.06% 0.13% 0.27% -1.19% 2019-08-16
India 3M 5.48 0.00 -0.02% 0.03% -0.31% -1.36% 2019-08-16
India 3Y 6.13 0.07 0.09% 0.10% -0.06% -1.49% 2019-08-16

Australia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Australia 0.95 0.04 0.05% -0.02% -0.41% -1.58% 2019-08-19
Australia 52W 0.90 0.01 0.01% 0.02% -0.15% -1.07% 2019-08-19
Australia 20Y 1.32 0.03 0.06% -0.08% -0.48% -1.52% 2019-08-19
Australia 2Y 0.76 0.02 0.02% 0.03% -0.21% -1.24% 2019-08-19
Australia 30Y 1.54 0.06 0.08% -0.09% -0.47% -1.49% 2019-08-19
Australia 3Y 0.69 0.01 0.02% 0.02% -0.26% -1.32% 2019-08-19
Australia 5Y 0.69 0.02 0.03% 0.02% -0.31% -1.48% 2019-08-19