Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 2.32 0.05 -0.05% -0.08% -0.21% -0.61% 2019-05-24
10Y 0.96 0.10 -0.10% -0.08% -0.20% -0.41% 2019-05-24
Jepun -0.06 0.00 -0.01% 0.00% -0.01% -0.09% 2019-05-23
Jerman -0.12 0.04 -0.02% -0.02% -0.16% -0.53% 2019-05-23
Sepanyol 0.82 0.06 -0.06% -0.06% -0.27% -0.63% 2019-05-24
Switzerland -0.49 0.02 -0.02% -0.01% -0.07% -0.47% 2019-05-23
New Zealand 1.76 0.05 -0.05% -0.06% -0.17% -0.98% 2019-05-24
India 7.23 0.17 -0.17% -0.17% -0.23% -0.57% 2019-05-24
Greece 3.39 0.61 -0.61% -0.61% -0.46% -1.03% 2019-05-24
Belanda 0.07 0.01 -0.01% -0.02% -0.10% -0.51% 2019-05-24
Perancis 0.29 0.00 0.00% 0.00% -0.09% -0.43% 2019-05-24
Italia 2.55 0.20 -0.20% -0.20% -0.14% 0.10% 2019-05-24
Portugal 0.97 0.07 -0.07% -0.15% -0.22% -0.96% 2019-05-24
Mexico 8.04 0.03 -0.03% -0.02% -0.09% 0.36% 2019-05-24
Australia 1.53 0.14 -0.14% -0.12% -0.25% -1.26% 2019-05-24
Brazil 8.87 0.02 -0.02% -0.02% -0.11% -2.09% 2019-05-24
Kanada 1.61 0.04 -0.04% -0.04% -0.09% -0.73% 2019-05-24

Amerika Syarikat Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 2.32 0.05 -0.05% -0.08% -0.21% -0.61% 2019-05-24
1M 2.37 0.04 -0.04% -0.03% -0.06% 0.68% 2019-05-24
3M 2.34 0.06 -0.06% -0.04% -0.09% 0.45% 2019-05-24
6M 2.39 0.04 -0.04% -0.04% -0.07% 0.32% 2019-05-24
52W 2.33 0.02 0.02% 0.02% -0.10% 0.06% 2019-05-24
2Y 2.17 0.01 0.01% -0.03% -0.16% -0.31% 2019-05-24
3Y 2.11 0.01 -0.01% -0.04% -0.19% -0.50% 2019-05-24
5Y 2.12 0.05 -0.05% -0.06% -0.21% -0.64% 2019-05-24
7Y 2.22 0.07 -0.07% -0.06% -0.21% -0.67% 2019-05-24
20Y 2.75 0.11 -0.11% -0.08% -0.19% -0.38% 2019-05-24
30Y 2.75 0.07 -0.07% -0.07% -0.20% -0.34% 2019-05-24

United Kingdom Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 0.96 0.10 -0.10% -0.08% -0.20% -0.41% 2019-05-24
1M 0.73 0.03 -0.03% -0.03% -0.03% 0.33% 2019-05-24
3M 0.74 0.00 -0.01% -0.01% -0.02% 0.31% 2019-05-23
6M 0.76 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% 0.24% 2019-05-24
52W 0.69 0.04 -0.04% -0.03% -0.05% 0.10% 2019-05-24
3Y 0.64 0.00 0.00% -0.06% -0.12% -0.09% 2019-05-24
5Y 0.71 0.09 -0.09% -0.09% -0.16% -0.32% 2019-05-24
7Y 0.79 0.12 -0.12% -0.08% -0.18% -0.36% 2019-05-24
20Y 1.43 0.08 -0.08% -0.08% -0.18% -0.33% 2019-05-24
30Y 1.52 0.07 -0.07% -0.07% -0.16% -0.24% 2019-05-24

Jepun Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jepun -0.06 0.00 -0.01% 0.00% -0.01% -0.09% 2019-05-23
Jepun 1M -0.10 0.05 0.05% 0.05% 0.06% -0.03% 2019-05-16
Jepun 3M -0.13 0.03 0.02% 0.04% 0.05% -0.02% 2019-05-16
Jepun 6M -0.13 0.02 0.02% 0.04% 0.06% -0.03% 2019-05-16
Jepun 52W -0.10 0.06 0.06% 0.06% 0.06% 0.03% 2019-05-16
Jepun 2Y -0.15 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 2019-05-16
Jepun 3Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.01% -0.05% 2019-05-16
Jepun 5Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.07% 2019-05-16
Jepun 7Y -0.16 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.13% 2019-05-16
Jepun 20Y 0.34 0.02 -0.02% -0.02% -0.05% -0.18% 2019-05-24
Jepun 30Y 0.52 0.01 -0.01% -0.01% -0.07% -0.23% 2019-05-24

Jerman Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jerman -0.12 0.04 -0.02% -0.02% -0.16% -0.53% 2019-05-23
Jerman 3M -0.53 0.00 0.05% 0.04% 0.02% 0.10% 2019-05-16
Jerman 6M -0.52 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.11% 2019-05-16
Jerman 52W -0.58 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.06% 2019-05-16
Jerman 2Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.07% -0.09% 2019-05-16
Jerman 3Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.11% -0.24% 2019-05-16
Jerman 5Y -0.51 0.00 -0.02% -0.04% -0.13% -0.50% 2019-05-16
Jerman 7Y -0.38 0.00 0.00% -0.04% -0.14% -0.64% 2019-05-16
Jerman 30Y 0.54 0.00 0.00% 0.00% -0.11% -0.60% 2019-05-24

Perancis Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Perancis 1M -0.50 0.05 0.00% 0.06% 0.06% 0.08% 2019-05-16
Perancis 52W -0.56 0.00 0.00% 0.01% -0.08% -0.01% 2019-05-16
Perancis 2Y -0.56 0.01 0.01% 0.00% -0.06% -0.11% 2019-05-16
Perancis 3M -0.55 0.01 0.01% 0.06% -0.04% 0.02% 2019-05-16
Perancis 3Y -0.50 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% -0.20% 2019-05-16
Perancis 5Y -0.30 0.01 -0.01% -0.03% -0.10% -0.37% 2019-05-16
Perancis 6M -0.58 0.00 0.01% 0.00% -0.06% -0.02% 2019-05-16
Perancis 7Y -0.10 0.01 -0.02% -0.01% -0.09% -0.55% 2019-05-16
Perancis 30Y 1.35 0.03 0.03% 0.03% -0.09% -0.31% 2019-05-24
Perancis 0.29 0.00 0.00% 0.00% -0.09% -0.43% 2019-05-24
Perancis 20Y 0.97 0.02 -0.02% 0.02% -0.09% -0.32% 2019-05-24

Italia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Italia 1M -0.25 0.05 0.05% 0.05% 0.01% 0.17% 2019-05-16
Italia 3M -0.18 0.03 0.03% 0.06% -0.02% 0.22% 2019-05-16
Italia 6M -0.08 0.02 0.01% -0.01% 0.00% 0.28% 2019-05-16
Italia 52W 0.07 0.06 -0.06% -0.06% -0.03% 0.04% 2019-05-24
Italia 20Y 3.19 0.14 -0.14% -0.14% -0.11% 0.05% 2019-05-24
Italia 2Y 0.49 0.15 -0.15% -0.11% -0.13% 0.02% 2019-05-24
Italia 30Y 3.42 0.04 -0.04% -0.04% -0.10% 0.05% 2019-05-24
Italia 3Y 1.01 0.25 -0.25% -0.25% -0.08% 0.31% 2019-05-24
Italia 5Y 1.65 0.24 -0.24% -0.12% -0.11% 0.30% 2019-05-24
Italia 2.55 0.20 -0.20% -0.20% -0.14% 0.10% 2019-05-24
Italia 7Y 1.99 0.21 -0.21% -0.12% -0.14% 0.02% 2019-05-24

Rusia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Rusia 1M 7.64 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% 2019-05-16
Rusia 3M 7.65 0.00 -0.01% -0.02% -0.03% 0.60% 2019-05-16
Rusia 6M 7.69 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% 0.68% 2019-05-16
Rusia 3Y 7.62 0.24 -0.24% -0.24% -0.32% 0.70% 2019-05-24
Rusia 5Y 7.71 0.18 -0.18% -0.08% -0.31% 0.83% 2019-05-24
Rusia 7.96 0.02 0.02% -0.08% -0.33% 0.65% 2019-05-24
Rusia 52W 7.27 0.15 -0.15% 0.03% -0.33% 0.72% 2019-05-24
Rusia 2Y 7.37 0.33 -0.33% -0.03% -0.34% 0.56% 2019-05-24
Rusia 20Y 8.27 0.21 -0.21% -0.21% -0.27% 0.68% 2019-05-24
Rusia 7Y 7.89 0.20 -0.20% -0.20% -0.27% 0.80% 2019-05-24

Australia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
New Zealand 1.76 0.05 -0.05% -0.06% -0.17% -0.98% 2019-05-24
Australia 52W 1.21 0.19 -0.19% -0.10% -0.22% -0.64% 2019-05-24
Australia 20Y 1.99 0.12 -0.12% -0.10% -0.23% -1.13% 2019-05-24
Australia 30Y 2.19 0.12 -0.12% -0.12% -0.23% -1.11% 2019-05-24
Australia 2Y 1.11 0.16 -0.16% -0.13% -0.23% -0.90% 2019-05-24
Australia 1.53 0.14 -0.14% -0.12% -0.25% -1.26% 2019-05-24
Australia 7Y 1.36 0.15 -0.15% -0.09% -0.23% -1.25% 2019-05-24
Australia 3Y 1.13 0.09 -0.09% -0.07% -0.15% -1.04% 2019-05-24
Australia 5Y 1.24 0.07 -0.07% -0.04% -0.16% -1.17% 2019-05-24

Kanada Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Kanada 6M 1.72 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% 0.30% 2019-05-24
Kanada 1M 1.65 0.02 -0.02% -0.02% -0.05% 0.50% 2019-05-24
Kanada 52W 1.71 0.02 -0.02% -0.02% 0.01% 0.01% 2019-05-24
Kanada 3M 1.69 0.01 0.01% 0.01% 0.01% 0.43% 2019-05-24
Kanada 30Y 1.87 0.03 -0.03% -0.05% -0.13% -0.51% 2019-05-24
Kanada 3Y 1.54 0.03 -0.03% -0.03% -0.01% -0.56% 2019-05-24
Kanada 5Y 1.50 0.06 -0.06% -0.06% -0.04% -0.69% 2019-05-24
Kanada 7Y 1.57 0.04 -0.04% -0.06% -0.07% -0.72% 2019-05-24
Kanada 1.61 0.04 -0.04% -0.04% -0.09% -0.73% 2019-05-24
Kanada 2Y 1.56 0.02 -0.02% -0.02% 0.01% -0.41% 2019-05-24
Kanada 20Y 1.83 0.04 -0.04% -0.06% -0.11% -0.56% 2019-05-24

China Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
China 52W 2.61 0.04 -0.04% -0.04% -0.08% -0.54% 2019-05-24
China 20Y 3.68 0.01 0.01% 0.01% -0.09% -0.31% 2019-05-24
China 2Y 2.88 0.00 0.00% -0.02% -0.08% -0.29% 2019-05-24
China 3.33 0.01 -0.01% 0.05% -0.11% -0.36% 2019-05-24
China 7Y 3.36 0.04 -0.04% -0.04% -0.10% -0.29% 2019-05-24
China 30Y 3.96 0.01 0.01% 0.03% -0.05% -0.16% 2019-05-24
China 3Y 2.97 0.04 -0.04% -0.04% -0.08% -0.34% 2019-05-24
China 5Y 3.14 0.04 -0.04% -0.01% -0.09% -0.28% 2019-05-24

India Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
India 3M 6.25 0.13 -0.13% -0.10% -0.14% -0.14% 2019-05-24
India 6M 6.32 0.15 -0.15% -0.11% -0.15% -0.47% 2019-05-24
India 7.23 0.17 -0.17% -0.17% -0.23% -0.57% 2019-05-24
India 52W 6.36 0.19 -0.19% -0.12% -0.23% -0.72% 2019-05-24
India 2Y 6.50 0.20 -0.20% -0.20% -0.26% -1.01% 2019-05-24
India 30Y 7.46 0.15 -0.15% -0.15% -0.28% -0.52% 2019-05-24
India 3Y 6.77 0.24 -0.24% -0.17% -0.29% -0.90% 2019-05-24
India 5Y 6.96 0.23 -0.23% -0.16% -0.45% -0.84% 2019-05-24
India 7Y 7.24 0.03 -0.03% -0.09% -0.25% -0.71% 2019-05-24

Brazil Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Brazil 2Y 6.98 0.14 -0.14% -0.14% -0.33% -0.85% 2019-05-24
Brazil 6M 6.39 0.01 0.01% 0.01% 0.00% -0.11% 2019-05-24
Brazil 3M 6.42 0.01 -0.01% 0.02% 0.04% -0.01% 2019-05-24
Brazil 3Y 7.50 0.09 -0.09% -0.25% -0.28% -1.69% 2019-05-24
Brazil 52W 6.38 0.07 -0.07% -0.13% -0.15% -0.48% 2019-05-24
Brazil 8.87 0.02 -0.02% -0.02% -0.11% -2.09% 2019-05-24
Brazil 5Y 8.46 0.04 -0.04% -0.04% -0.22% -1.57% 2019-05-24

Afrika Selatan Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Afrika Selatan 3M 6.81 0.48 0.48% 0.48% -0.03% -0.14% 2019-05-24
Afrika Selatan 8.36 0.07 -0.07% -0.16% -0.23% -0.09% 2019-05-24
Afrika Selatan 30Y 9.69 0.02 0.02% 0.02% -0.08% 0.36% 2019-05-24
Afrika Selatan 2Y 6.60 0.01 0.01% -0.09% -0.26% -0.68% 2019-05-24
Afrika Selatan 5Y 7.48 0.12 -0.12% -0.18% -0.33% -0.38% 2019-05-24
Afrika Selatan 20Y 9.71 0.01 -0.01% -0.01% -0.11% 0.47% 2019-05-24

Indonesia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Indonesia 1M 5.75 0.00 0.00% 0.00% -0.15% 0.88% 2019-05-16
Indonesia 3M 5.95 0.00 0.00% 0.00% -0.10% 1.05% 2019-05-16
Indonesia 6M 6.03 0.00 0.00% 0.00% -0.30% 1.05% 2019-05-16
Indonesia 7.93 0.12 -0.12% -0.10% 0.19% 0.39% 2019-05-24
Indonesia 52W 6.65 0.06 0.06% 0.05% 0.18% 0.03% 2019-05-24
Indonesia 20Y 8.45 0.15 -0.15% -0.15% 0.14% 0.48% 2019-05-24
Indonesia 3Y 7.36 0.18 0.18% 0.05% 0.30% 0.43% 2019-05-24
Indonesia 5Y 7.49 0.08 -0.08% -0.08% 0.31% 0.41% 2019-05-24
Indonesia 30Y 8.60 0.06 -0.06% -0.06% 0.11% 0.58% 2019-05-24

Korea Selatan Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Korea Selatan 2Y 1.65 0.03 -0.03% -0.04% -0.10% -0.47% 2019-05-24
Korea Selatan 20Y 1.84 0.05 -0.05% -0.05% -0.08% -0.88% 2019-05-24
Korea Selatan 30Y 1.83 0.04 -0.04% -0.04% -0.07% -0.86% 2019-05-24
Korea Selatan 3Y 1.64 0.06 -0.06% -0.03% -0.08% -0.55% 2019-05-24
Korea Selatan 1.79 0.02 -0.02% -0.03% -0.09% -0.92% 2019-05-24
Korea Selatan 5Y 1.68 0.06 -0.06% -0.04% -0.08% -0.80% 2019-05-24
Korea Selatan 52W 1.64 0.03 -0.03% -0.03% -0.10% -0.22% 2019-05-24

Greece Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Greece 3M 1.57 0.03 -0.02% 0.07% 0.95% 0.51% 2019-05-22
Greece 1M 1.64 0.04 0.04% 0.04% 0.44% 0.44% 2019-05-23
Greece 6M 1.14 0.04 0.04% 0.04% -0.06% 0.07% 2019-05-23
Greece 3.39 0.61 -0.61% -0.61% -0.46% -1.03% 2019-05-24
Greece 20Y 4.25 0.08 -0.08% -0.08% 0.18% -0.76% 2019-05-24

Portugal Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Portugal 6M -0.38 0.04 -0.04% 0.01% -0.01% -0.12% 2019-05-15
Portugal 52W -0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 2019-05-16
Portugal 2Y -0.34 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.17% 2019-05-16
Portugal 3M -0.40 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% -0.04% 2019-05-16
Portugal 3Y -0.21 0.03 -0.01% 0.01% -0.05% -0.20% 2019-05-16
Portugal 0.97 0.07 -0.07% -0.15% -0.22% -0.96% 2019-05-24
Portugal 5Y 0.03 0.07 -0.07% -0.09% -0.12% -0.73% 2019-05-24
Portugal 30Y 2.08 0.17 -0.17% -0.17% -0.21% -0.88% 2019-05-24
Portugal 7Y 0.48 0.13 -0.13% -0.13% -0.19% -0.90% 2019-05-24
Portugal 20Y 1.77 0.15 -0.15% -0.04% -0.18% -0.89% 2019-05-24

Eropah Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 0.96 0.10 -0.10% -0.08% -0.20% -0.41% 2019-05-24
1M 0.73 0.03 -0.03% -0.03% -0.03% 0.33% 2019-05-24
3M 0.74 0.00 -0.01% -0.01% -0.02% 0.31% 2019-05-23
6M 0.76 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% 0.24% 2019-05-24
52W 0.69 0.04 -0.04% -0.03% -0.05% 0.10% 2019-05-24
3Y 0.64 0.00 0.00% -0.06% -0.12% -0.09% 2019-05-24
5Y 0.71 0.09 -0.09% -0.09% -0.16% -0.32% 2019-05-24
7Y 0.79 0.12 -0.12% -0.08% -0.18% -0.36% 2019-05-24
20Y 1.43 0.08 -0.08% -0.08% -0.18% -0.33% 2019-05-24
30Y 1.52 0.07 -0.07% -0.07% -0.16% -0.24% 2019-05-24
Jerman -0.12 0.04 -0.02% -0.02% -0.16% -0.53% 2019-05-23
Jerman 3M -0.53 0.00 0.05% 0.04% 0.02% 0.10% 2019-05-16
Jerman 6M -0.52 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.11% 2019-05-16
Jerman 52W -0.58 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.06% 2019-05-16
Jerman 2Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.07% -0.09% 2019-05-16
Jerman 3Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.11% -0.24% 2019-05-16
Jerman 5Y -0.51 0.00 -0.02% -0.04% -0.13% -0.50% 2019-05-16
Jerman 7Y -0.38 0.00 0.00% -0.04% -0.14% -0.64% 2019-05-16
Jerman 30Y 0.54 0.00 0.00% 0.00% -0.11% -0.60% 2019-05-24
Portugal 5Y 0.03 0.07 -0.07% -0.09% -0.12% -0.73% 2019-05-24
Portugal 30Y 2.08 0.17 -0.17% -0.17% -0.21% -0.88% 2019-05-24
Portugal 7Y 0.48 0.13 -0.13% -0.13% -0.19% -0.90% 2019-05-24
Greece 20Y 4.25 0.08 -0.08% -0.08% 0.18% -0.76% 2019-05-24
Portugal 20Y 1.77 0.15 -0.15% -0.04% -0.18% -0.89% 2019-05-24
Romania 4.99 0.01 -0.01% -0.03% 0.02% 0.14% 2019-05-24
Denmark -0.01 0.01 -0.02% 0.00% -0.09% -0.45% 2019-05-23
Switzerland -0.49 0.02 -0.02% -0.01% -0.07% -0.47% 2019-05-23
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-05-24
Croatia 1.72 0.05 -0.05% -0.05% -0.10% -0.51% 2019-05-24
Ireland 0.50 0.02 0.02% -0.02% -0.07% -0.46% 2019-05-24
Italia 2.55 0.20 -0.20% -0.20% -0.14% 0.10% 2019-05-24
Italia 7Y 1.99 0.21 -0.21% -0.12% -0.14% 0.02% 2019-05-24
Portugal 0.97 0.07 -0.07% -0.15% -0.22% -0.96% 2019-05-24
Sweden 0.19 0.00 0.00% 0.00% 0.03% -0.34% 2019-05-24
Perancis 1M -0.50 0.05 0.00% 0.06% 0.06% 0.08% 2019-05-16
Perancis 52W -0.56 0.00 0.00% 0.01% -0.08% -0.01% 2019-05-16
Perancis 2Y -0.56 0.01 0.01% 0.00% -0.06% -0.11% 2019-05-16
Perancis 3M -0.55 0.01 0.01% 0.06% -0.04% 0.02% 2019-05-16
Perancis 3Y -0.50 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% -0.20% 2019-05-16
Perancis 5Y -0.30 0.01 -0.01% -0.03% -0.10% -0.37% 2019-05-16
Perancis 6M -0.58 0.00 0.01% 0.00% -0.06% -0.02% 2019-05-16
Perancis 7Y -0.10 0.01 -0.02% -0.01% -0.09% -0.55% 2019-05-16
Euro Area EFSF 8.22 6.36 -0.72% 4.99% 8.64% 8.66% 2019-04-29
Portugal 6M -0.38 0.04 -0.04% 0.01% -0.01% -0.12% 2019-05-15
Italia 1M -0.25 0.05 0.05% 0.05% 0.01% 0.17% 2019-05-16
Italia 3M -0.18 0.03 0.03% 0.06% -0.02% 0.22% 2019-05-16
Lithuania 0.95 0.05 0.00% 0.00% -0.05% -0.20% 2019-05-23
Greece 1M 1.64 0.04 0.04% 0.04% 0.44% 0.44% 2019-05-23
Greece 6M 1.14 0.04 0.04% 0.04% -0.06% 0.07% 2019-05-23
Bulgaria 0.62 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.63% 2019-05-23
Portugal 52W -0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 2019-05-16
Portugal 2Y -0.34 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.17% 2019-05-16
Portugal 3M -0.40 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% -0.04% 2019-05-16
Portugal 3Y -0.21 0.03 -0.01% 0.01% -0.05% -0.20% 2019-05-16
Rusia 1M 7.64 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% 2019-05-16
Rusia 3M 7.65 0.00 -0.01% -0.02% -0.03% 0.60% 2019-05-16
Rusia 6M 7.69 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% 0.68% 2019-05-16
Greece 3M 1.57 0.03 -0.02% 0.07% 0.95% 0.51% 2019-05-22
Iceland 3.95 0.29 -0.29% -0.29% -0.40% -1.36% 2019-05-24
Hungary 3.21 0.01 0.01% 0.01% -0.06% 0.07% 2019-05-24
Norway 1.68 0.06 0.06% 0.06% -0.02% -0.19% 2019-05-24
Turki 19.06 0.01 0.01% 0.74% 1.04% 4.84% 2019-05-24
Poland 2.84 0.14 0.14% 0.09% 0.05% -0.36% 2019-05-24
Republik Czech 1.78 0.10 -0.10% -0.10% -0.06% -0.09% 2019-05-24
Italia 52W 0.07 0.06 -0.06% -0.06% -0.03% 0.04% 2019-05-24
Rusia 3Y 7.62 0.24 -0.24% -0.24% -0.32% 0.70% 2019-05-24
Rusia 5Y 7.71 0.18 -0.18% -0.08% -0.31% 0.83% 2019-05-24
Rusia 7.96 0.02 0.02% -0.08% -0.33% 0.65% 2019-05-24
Rusia 52W 7.27 0.15 -0.15% 0.03% -0.33% 0.72% 2019-05-24
Rusia 2Y 7.37 0.33 -0.33% -0.03% -0.34% 0.56% 2019-05-24
Rusia 20Y 8.27 0.21 -0.21% -0.21% -0.27% 0.68% 2019-05-24
Slovakia 0.48 0.09 -0.09% -0.02% -0.08% -0.26% 2019-05-24
Rusia 7Y 7.89 0.20 -0.20% -0.20% -0.27% 0.80% 2019-05-24
Greece 3.39 0.61 -0.61% -0.61% -0.46% -1.03% 2019-05-24
Austria 0.21 0.00 0.00% 0.00% -0.08% -0.50% 2019-05-24
Belanda 0.07 0.01 -0.01% -0.02% -0.10% -0.51% 2019-05-24
Perancis 30Y 1.35 0.03 0.03% 0.03% -0.09% -0.31% 2019-05-24
Slovenia 0.57 0.01 0.01% 0.02% -0.03% -0.56% 2019-05-24
Finland 0.22 0.01 -0.01% -0.01% -0.10% -0.37% 2019-05-24
Perancis 0.29 0.00 0.00% 0.00% -0.09% -0.43% 2019-05-24
Belgium 0.38 0.01 -0.01% -0.01% -0.10% -0.39% 2019-05-24
Perancis 20Y 0.97 0.02 -0.02% 0.02% -0.09% -0.32% 2019-05-24
Italia 20Y 3.19 0.14 -0.14% -0.14% -0.11% 0.05% 2019-05-24
Italia 2Y 0.49 0.15 -0.15% -0.11% -0.13% 0.02% 2019-05-24
Italia 30Y 3.42 0.04 -0.04% -0.04% -0.10% 0.05% 2019-05-24
Italia 3Y 1.01 0.25 -0.25% -0.25% -0.08% 0.31% 2019-05-24
Italia 5Y 1.65 0.24 -0.24% -0.12% -0.11% 0.30% 2019-05-24
Sepanyol 0.82 0.06 -0.06% -0.06% -0.27% -0.63% 2019-05-24
Belanda 3M -0.50 0.00 0.00% 0.03% 0.03% 0.17% 2019-05-24
Belanda 6M -0.55 0.03 -0.02% 0.00% -0.02% 0.05% 2019-05-24
Sepanyol 52W -0.36 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.09% 2019-05-24
Sepanyol 3M -0.46 0.00 0.00% -0.02% -0.02% -0.10% 2019-05-24
Sepanyol 6M -0.41 0.00 0.01% 0.00% -0.01% -0.09% 2019-05-24
Sepanyol 3Y -0.25 0.02 0.00% 0.01% -0.07% -0.19% 2019-05-16
Sepanyol 5Y -0.07 0.04 -0.04% -0.02% -0.12% -0.41% 2019-05-16

Amerika Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 2.32 0.05 -0.05% -0.08% -0.21% -0.61% 2019-05-24
1M 2.37 0.04 -0.04% -0.03% -0.06% 0.68% 2019-05-24
3M 2.34 0.06 -0.06% -0.04% -0.09% 0.45% 2019-05-24
6M 2.39 0.04 -0.04% -0.04% -0.07% 0.32% 2019-05-24
52W 2.33 0.02 0.02% 0.02% -0.10% 0.06% 2019-05-24
2Y 2.17 0.01 0.01% -0.03% -0.16% -0.31% 2019-05-24
3Y 2.11 0.01 -0.01% -0.04% -0.19% -0.50% 2019-05-24
5Y 2.12 0.05 -0.05% -0.06% -0.21% -0.64% 2019-05-24
7Y 2.22 0.07 -0.07% -0.06% -0.21% -0.67% 2019-05-24
20Y 2.75 0.11 -0.11% -0.08% -0.19% -0.38% 2019-05-24
30Y 2.75 0.07 -0.07% -0.07% -0.20% -0.34% 2019-05-24
Colombia 6.53 0.01 0.01% -0.01% -0.02% -0.12% 2019-05-24
Peru 15Y 5Y 5.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 2019-05-24
Venezuela 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-05-24
Kanada 6M 1.72 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% 0.30% 2019-05-24
Mexico 8.04 0.03 -0.03% -0.02% -0.09% 0.36% 2019-05-24
Brazil 2Y 6.98 0.14 -0.14% -0.14% -0.33% -0.85% 2019-05-24
Brazil 6M 6.39 0.01 0.01% 0.01% 0.00% -0.11% 2019-05-24
Brazil 3M 6.42 0.01 -0.01% 0.02% 0.04% -0.01% 2019-05-24
Kanada 1M 1.65 0.02 -0.02% -0.02% -0.05% 0.50% 2019-05-24
Kanada 52W 1.71 0.02 -0.02% -0.02% 0.01% 0.01% 2019-05-24
Kanada 3M 1.69 0.01 0.01% 0.01% 0.01% 0.43% 2019-05-24
Brazil 3Y 7.50 0.09 -0.09% -0.25% -0.28% -1.69% 2019-05-24
Brazil 52W 6.38 0.07 -0.07% -0.13% -0.15% -0.48% 2019-05-24
Brazil 8.87 0.02 -0.02% -0.02% -0.11% -2.09% 2019-05-24
Brazil 5Y 8.46 0.04 -0.04% -0.04% -0.22% -1.57% 2019-05-24
Kanada 30Y 1.87 0.03 -0.03% -0.05% -0.13% -0.51% 2019-05-24
Kanada 3Y 1.54 0.03 -0.03% -0.03% -0.01% -0.56% 2019-05-24
Kanada 5Y 1.50 0.06 -0.06% -0.06% -0.04% -0.69% 2019-05-24
Kanada 7Y 1.57 0.04 -0.04% -0.06% -0.07% -0.72% 2019-05-24
Chile 3.99 0.14 -0.14% -0.14% -0.10% -0.56% 2019-05-24
Kanada 1.61 0.04 -0.04% -0.04% -0.09% -0.73% 2019-05-24
Kanada 2Y 1.56 0.02 -0.02% -0.02% 0.01% -0.41% 2019-05-24
Kanada 20Y 1.83 0.04 -0.04% -0.06% -0.11% -0.56% 2019-05-24

Asia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jepun -0.06 0.00 -0.01% 0.00% -0.01% -0.09% 2019-05-23
Jepun 1M -0.10 0.05 0.05% 0.05% 0.06% -0.03% 2019-05-16
Jepun 3M -0.13 0.03 0.02% 0.04% 0.05% -0.02% 2019-05-16
Jepun 6M -0.13 0.02 0.02% 0.04% 0.06% -0.03% 2019-05-16
Jepun 52W -0.10 0.06 0.06% 0.06% 0.06% 0.03% 2019-05-16
Jepun 2Y -0.15 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 2019-05-16
Jepun 3Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.01% -0.05% 2019-05-16
Jepun 5Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.07% 2019-05-16
Jepun 7Y -0.16 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.13% 2019-05-16
Jepun 20Y 0.34 0.02 -0.02% -0.02% -0.05% -0.18% 2019-05-24
Jepun 30Y 0.52 0.01 -0.01% -0.01% -0.07% -0.23% 2019-05-24
Indonesia 1M 5.75 0.00 0.00% 0.00% -0.15% 0.88% 2019-05-16
Indonesia 3M 5.95 0.00 0.00% 0.00% -0.10% 1.05% 2019-05-16
Indonesia 6M 6.03 0.00 0.00% 0.00% -0.30% 1.05% 2019-05-16
Israel 1.70 0.17 -0.17% -0.10% -0.12% -0.20% 2019-05-23
Qatar 3.43 0.00 0.13% 0.03% -0.01% -0.99% 2019-05-24
Vietnam 4.73 0.02 -0.02% -0.01% -0.03% 0.14% 2019-05-24
China 52W 2.61 0.04 -0.04% -0.04% -0.08% -0.54% 2019-05-24
China 20Y 3.68 0.01 0.01% 0.01% -0.09% -0.31% 2019-05-24
China 2Y 2.88 0.00 0.00% -0.02% -0.08% -0.29% 2019-05-24
Korea Selatan 2Y 1.65 0.03 -0.03% -0.04% -0.10% -0.47% 2019-05-24
Taiwan 0.71 0.02 -0.02% -0.02% -0.05% -0.30% 2019-05-24
Korea Selatan 20Y 1.84 0.05 -0.05% -0.05% -0.08% -0.88% 2019-05-24
Korea Selatan 30Y 1.83 0.04 -0.04% -0.04% -0.07% -0.86% 2019-05-24
Korea Selatan 3Y 1.64 0.06 -0.06% -0.03% -0.08% -0.55% 2019-05-24
Korea Selatan 1.79 0.02 -0.02% -0.03% -0.09% -0.92% 2019-05-24
Korea Selatan 5Y 1.68 0.06 -0.06% -0.04% -0.08% -0.80% 2019-05-24
Pakistan 14.40 0.75 0.75% 0.75% 1.20% 5.90% 2019-05-24
Malaysia 3.82 0.01 -0.01% -0.01% 0.01% -0.42% 2019-05-24
Hong Kong 1.56 0.04 -0.04% -0.04% -0.14% -0.70% 2019-05-24
Philippine 5.75 0.05 -0.05% -0.05% -0.32% -0.37% 2019-05-24
China 3.33 0.01 -0.01% 0.05% -0.11% -0.36% 2019-05-24
China 7Y 3.36 0.04 -0.04% -0.04% -0.10% -0.29% 2019-05-24
China 30Y 3.96 0.01 0.01% 0.03% -0.05% -0.16% 2019-05-24
China 3Y 2.97 0.04 -0.04% -0.04% -0.08% -0.34% 2019-05-24
China 5Y 3.14 0.04 -0.04% -0.01% -0.09% -0.28% 2019-05-24
Thailand 2.42 0.02 -0.02% -0.05% -0.06% -0.27% 2019-05-24
Singapura 2.13 0.02 -0.02% -0.02% -0.03% -0.48% 2019-05-24
Indonesia 7.93 0.12 -0.12% -0.10% 0.19% 0.39% 2019-05-24
Indonesia 52W 6.65 0.06 0.06% 0.05% 0.18% 0.03% 2019-05-24
Indonesia 20Y 8.45 0.15 -0.15% -0.15% 0.14% 0.48% 2019-05-24
Indonesia 3Y 7.36 0.18 0.18% 0.05% 0.30% 0.43% 2019-05-24
Indonesia 5Y 7.49 0.08 -0.08% -0.08% 0.31% 0.41% 2019-05-24
Indonesia 30Y 8.60 0.06 -0.06% -0.06% 0.11% 0.58% 2019-05-24
India 3M 6.25 0.13 -0.13% -0.10% -0.14% -0.14% 2019-05-24
India 6M 6.32 0.15 -0.15% -0.11% -0.15% -0.47% 2019-05-24
India 7.23 0.17 -0.17% -0.17% -0.23% -0.57% 2019-05-24
India 52W 6.36 0.19 -0.19% -0.12% -0.23% -0.72% 2019-05-24
India 2Y 6.50 0.20 -0.20% -0.20% -0.26% -1.01% 2019-05-24
India 30Y 7.46 0.15 -0.15% -0.15% -0.28% -0.52% 2019-05-24
India 3Y 6.77 0.24 -0.24% -0.17% -0.29% -0.90% 2019-05-24
India 5Y 6.96 0.23 -0.23% -0.16% -0.45% -0.84% 2019-05-24
India 7Y 7.24 0.03 -0.03% -0.09% -0.25% -0.71% 2019-05-24
Korea Selatan 52W 1.64 0.03 -0.03% -0.03% -0.10% -0.22% 2019-05-24

Australia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
New Zealand 1.76 0.05 -0.05% -0.06% -0.17% -0.98% 2019-05-24
Australia 52W 1.21 0.19 -0.19% -0.10% -0.22% -0.64% 2019-05-24
Australia 20Y 1.99 0.12 -0.12% -0.10% -0.23% -1.13% 2019-05-24
Australia 30Y 2.19 0.12 -0.12% -0.12% -0.23% -1.11% 2019-05-24
Australia 2Y 1.11 0.16 -0.16% -0.13% -0.23% -0.90% 2019-05-24
Australia 1.53 0.14