Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 3.0597 0.00 0.00% -0.02% 0.09% 0.78% 2018-05-22
10Y 1.52 0.05 0.05% -0.03% -0.04% 0.52% 2018-05-22
Jepun 0.0550 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 2018-05-22
Jerman 0.56 0.04 0.04% -0.08% -0.07% 0.16% 2018-05-22
Greece 4.39 0.14 -0.14% -0.07% 0.02% -1.40% 2018-05-22
India 7.81 0.00 0.00% -0.09% 0.07% 1.02% 2018-05-22
Italia 2.33 0.06 -0.06% 0.39% 0.54% 0.22% 2018-05-22
Australia 2.85 0.01 -0.01% 0.02% -0.02% 0.39% 2018-05-22
Brazil 10.71 0.16 0.16% 0.71% 1.00% -0.68% 2018-05-22
Kanada 2.49 0.00 0.00% 0.00% 0.13% 0.97% 2018-05-22
Perancis 0.83 0.01 0.01% -0.03% -0.02% -0.01% 2018-05-22
Mexico 7.77 0.01 -0.01% -0.03% 0.18% 0.43% 2018-05-22
Belanda 0.71 0.02 0.02% -0.07% -0.05% 0.09% 2018-05-22
New Zealand 2.81 0.01 -0.01% 0.02% -0.11% -0.05% 2018-05-22
Portugal 1.96 0.04 -0.04% 0.23% 0.27% -1.20% 2018-05-22
Sepanyol 1.46 0.05 -0.05% 0.10% 0.15% -0.16% 2018-05-22
Switzerland 0.10 0.04 -0.04% 0.01% -0.03% 0.20% 2018-05-21

Amerika Syarikat Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 3.0597 0.00 0.00% -0.02% 0.09% 0.78% 2018-05-22
1M 1.67 0.01 -0.01% 0.01% 0.01% 0.99% 2018-05-18
3M 1.93 0.01 -0.01% 0.00% 0.07% 0.96% 2018-05-21
6M 2.12 0.03 0.03% 0.04% 0.12% 1.05% 2018-05-22
52W 2.29 0.02 -0.02% 0.02% 0.09% 1.15% 2018-05-22
2Y 2.57 0.01 -0.01% -0.01% 0.08% 1.26% 2018-05-22
3Y 2.72 0.03 -0.03% 0.03% 0.13% 1.23% 2018-05-18
5Y 2.90 0.00 0.00% -0.02% 0.07% 1.06% 2018-05-22
7Y 3.02 0.04 -0.04% 0.08% 0.15% 0.93% 2018-05-18
20Y 3.26 0.05 -0.05% 0.11% 0.14% 0.35% 2018-05-18
30Y 3.21 0.04 -0.04% 0.10% 0.10% 0.26% 2018-05-18

United Kingdom Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 1.52 0.05 0.05% -0.03% -0.04% 0.52% 2018-05-22
1M 0.40 0.00 0.00% 0.00% -0.10% 0.26% 2018-05-18
3M 0.44 0.01 -0.01% -0.04% -0.12% 0.26% 2018-05-18
6M 0.55 0.00 0.00% -0.01% -0.09% 0.34% 2018-05-18
52W 0.66 0.06 -0.06% -0.03% -0.15% 0.56% 2018-05-18
3Y 0.86 0.06 -0.06% 0.03% -0.09% 0.68% 2018-05-18
5Y 1.18 0.06 -0.06% 0.04% -0.05% 0.66% 2018-05-18
7Y 1.32 0.07 -0.07% 0.05% -0.03% 0.57% 2018-05-18
20Y 1.90 0.05 -0.05% 0.04% 0.00% 0.28% 2018-05-18
30Y 1.89 0.04 -0.01% 0.04% -0.01% 0.20% 2018-05-21

Jepun Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jepun 0.0550 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 2018-05-22
Japan 1M -0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 2018-05-18
Japan 3M -0.11 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.02% 2018-05-18
Japan 6M -0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 2018-05-18
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 2018-05-18
Jepun 2Y -0.13 0.01 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 2018-05-18
Japan 3Y -0.12 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% 2018-05-18
Japan 5Y -0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 2018-05-18
Japan 7Y -0.0310 0.00 0.00% 0.02% 0.02% 0.03% 2018-05-18
Japan 20Y 0.54 0.00 0.00% 0.02% 0.04% -0.02% 2018-05-18
Japan 30Y 0.77 0.00 0.00% 0.03% 0.06% -0.04% 2018-05-18

Jerman Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jerman 0.56 0.04 0.04% -0.08% -0.07% 0.16% 2018-05-22
Germany 1M -0.53 0.16 0.16% 0.15% 0.23% 0.35% 2018-05-14
Germany 3M -0.62 0.00 0.00% -0.01% 0.06% 0.30% 2018-05-18
Germany 6M -0.62 0.01 0.01% 0.01% 0.02% 0.09% 2018-05-18
Germany 52W -0.64 0.01 -0.01% -0.03% 0.01% 0.06% 2018-05-18
Jerman 2Y -0.58 0.02 -0.02% -0.01% -0.04% 0.07% 2018-05-18
Germany 3Y -0.44 0.03 -0.03% 0.00% -0.03% 0.18% 2018-05-18
Germany 5Y -0.06 0.05 -0.05% 0.00% -0.04% 0.28% 2018-05-18
Germany 7Y 0.2100 0.05 -0.05% 0.02% -0.02% 0.24% 2018-05-18
Germany 30Y 1.28 0.05 -0.05% 0.03% 0.03% 0.04% 2018-05-18

Perancis Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
France 1M -0.59 0.01 -0.01% -0.04% -0.08% -0.03% 2018-05-18
France 52W -0.55 0.00 0.00% 0.01% 0.00% -0.02% 2018-05-18
France 20Y 1.37 0.03 -0.03% 0.06% 0.05% -0.18% 2018-05-18
Perancis 2Y -0.46 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% 0.05% 2018-05-18
France 30Y 1.70 0.04 -0.04% 0.04% 0.05% -0.13% 2018-05-18
France 3M -0.58 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% 0.02% 2018-05-18
France 3Y -0.33 0.02 -0.02% 0.02% -0.02% 0.10% 2018-05-18
France 5Y 0.03 0.05 -0.05% 0.01% -0.03% 0.13% 2018-05-18
France 6M -0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 2018-05-18
France 7Y 0.40 0.05 -0.05% 0.03% 0.01% 0.16% 2018-05-18
Perancis 0.83 0.01 0.01% -0.03% -0.02% -0.01% 2018-05-22

Italia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Italy 1M -0.40 0.03 0.03% -0.04% 0.16% 0.03% 2018-05-18
Italy 52W -0.25 0.03 0.03% 0.12% 0.15% 0.10% 2018-05-18
Italy 20Y 3.02 0.10 0.10% 0.33% 0.45% 0.28% 2018-05-18
Italia 2Y 0.09 0.05 0.05% 0.22% 0.33% 0.22% 2018-05-18
Italy 30Y 3.29 0.07 0.07% 0.30% 0.43% 0.10% 2018-05-18
Italy 3M -0.37 0.03 0.03% 0.08% 0.09% 0.03% 2018-05-18
Italy 3Y 0.2830 0.06 0.06% 0.25% 0.27% 0.17% 2018-05-18
Italy 5Y 1.02 0.10 0.10% 0.31% 0.37% 0.18% 2018-05-18
Italy 6M -0.34 0.02 0.02% 0.05% 0.07% 0.00% 2018-05-18
Italy 7Y 1.69 0.10 0.10% 0.34% 0.52% 0.18% 2018-05-18
Italia 2.33 0.06 -0.06% 0.39% 0.54% 0.22% 2018-05-22

Rusia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Russia 1M 7.05 0.00 0.00% 0.01% -0.01% -2.18% 2018-05-18
Russia 52W 6.55 0.03 -0.03% 0.22% 0.01% -1.89% 2018-05-18
Russia 20Y 7.61 0.01 0.01% 0.01% 0.04% -0.40% 2018-05-18
Rusia 2Y 6.83 0.05 0.05% 0.33% -0.04% -1.31% 2018-05-18
Russia 3M 7.06 0.01 0.01% 0.01% -0.02% -2.04% 2018-05-18
Russia 3Y 6.98 0.03 0.03% 0.15% 0.05% -1.18% 2018-05-18
Russia 5Y 6.88 0.01 -0.01% 0.01% -0.04% -0.93% 2018-05-18
Russia 6M 7.04 0.03 0.03% -0.01% -0.02% -1.91% 2018-05-18
Russia 7Y 7.17 0.03 0.03% 0.03% 0.10% -0.59% 2018-05-18
Rusia 7.37 0.00 0.00% 0.05% 0.03% -0.11% 2018-05-21

Australia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Australia 52W 1.89 0.02 -0.02% 0.00% -0.12% 0.28% 2018-05-18
Australia 20Y 3.24 0.02 0.02% 0.13% 0.07% 0.12% 2018-05-18
Australia 2Y 2.06 0.00 0.00% 0.04% -0.07% 0.45% 2018-05-18
Australia 30Y 3.41 0.02 0.02% 0.11% 0.04% -0.03% 2018-05-18
Australia 3Y 2.24 0.01 -0.01% 0.06% -0.02% 0.53% 2018-05-18
Australia 5Y 2.49 0.00 0.00% 0.08% 0.01% 0.48% 2018-05-18
Australia 7Y 2.74 0.01 0.01% 0.10% 0.07% 0.50% 2018-05-18
Australia 2.85 0.01 -0.01% 0.02% -0.02% 0.39% 2018-05-22
New Zealand 2.81 0.01 -0.01% 0.02% -0.11% -0.05% 2018-05-22

Kanada Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Canada 1M 1.15 0.02 0.02% -0.01% -0.03% 0.68% 2018-05-18
Canada 52W 1.74 0.02 -0.02% 0.03% 0.08% 1.14% 2018-05-18
Canada 20Y 2.52 0.03 -0.03% 0.10% 0.11% 0.44% 2018-05-18
Kanada 2Y 2.03 0.03 -0.03% 0.07% 0.09% 1.33% 2018-05-18
Canada 30Y 2.50 0.03 -0.03% 0.09% 0.07% 0.35% 2018-05-18
Canada 3M 1.27 0.01 -0.01% 0.05% 0.07% 0.75% 2018-05-18
Canada 3Y 2.17 0.03 -0.03% 0.10% 0.13% 1.40% 2018-05-18
Canada 5Y 2.30 0.04 -0.04% 0.09% 0.14% 1.31% 2018-05-18
Canada 6M 1.44 0.01 -0.01% 0.05% 0.08% 0.90% 2018-05-18
Canada 7Y 2.42 0.04 -0.04% 0.10% 0.18% 1.20% 2018-05-18
Kanada 2.49 0.00 0.00% 0.00% 0.13% 0.97% 2018-05-22

China Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
China 52W 3.04 0.01 -0.01% 0.13% 0.08% -0.46% 2018-05-18
China 20Y 4.05 0.00 0.00% 0.01% 0.16% 0.02% 2018-05-18
China 2Y 3.16 0.01 0.01% 0.06% -0.01% -0.55% 2018-05-18
China 30Y 4.17 0.01 -0.01% 0.00% 0.16% 0.12% 2018-05-18
China 3Y 3.25 0.01 -0.01% 0.03% 0.20% -0.48% 2018-05-18
China 5Y 3.26 0.07 0.07% 0.20% 0.08% -0.48% 2018-05-18
China 7Y 3.68 0.00 0.00% 0.00% 0.13% -0.13% 2018-05-18
China 3.74 0.01 0.01% 0.02% 0.13% 0.02% 2018-05-21

India Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
India 52W 6.90 0.01 -0.01% 0.04% 0.28% 0.48% 2018-05-18
India 2Y 7.44 0.09 -0.09% 0.02% 0.45% 0.90% 2018-05-18
India 30Y 8.11 0.00 0.00% 0.17% 0.27% 0.75% 2018-05-18
India 3M 6.40 0.06 0.06% 0.14% 0.25% 0.11% 2018-05-18
India 3Y 7.60 0.12 -0.12% -0.03% 0.35% 0.94% 2018-05-18
India 5Y 7.77 0.07 -0.07% -0.02% 0.23% 0.81% 2018-05-18
India 6M 6.68 0.00 0.00% 0.21% 0.36% 0.28% 2018-05-18
India 7Y 8.02 0.03 -0.03% 0.14% 0.28% 1.05% 2018-05-18
India 7.81 0.00 0.00% -0.09% 0.07% 1.02% 2018-05-22

Brazil Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Brazil 52W 6.89 0.07 0.07% 0.43% 0.59% -2.74% 2018-05-18
Brazil 2Y 7.98 0.11 0.11% 0.39% 0.79% -2.18% 2018-05-18
Brazil 3M 6.44 0.01 0.01% 0.25% 0.25% -4.07% 2018-05-18
Brazil 3Y 9.26 0.27 0.27% 0.54% 1.01% -0.98% 2018-05-18
Brazil 5Y 9.83 0.36 0.36% 0.57% 0.96% -1.09% 2018-05-18
Brazil 6M 6.45 0.02 0.02% 0.30% 0.29% -3.49% 2018-05-18
Brazil 10.71 0.16 0.16% 0.71% 1.00% -0.68% 2018-05-22

Afrika Selatan Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
South Africa 20Y 9.43 0.10 0.10% 0.26% 0.62% 0.10% 2018-05-18
Afrika Selatan 2Y 7.40 0.05 0.05% 0.20% 0.51% 0.04% 2018-05-18
South Africa 30Y 9.53 0.10 0.10% 0.25% 0.63% -0.07% 2018-05-18
South Africa 3M 6.42 0.07 0.07% 0.12% 0.07% -0.18% 2018-05-18
South Africa 3Y 7.65 0.06 0.06% 0.22% 0.53% 0.25% 2018-05-18
South Africa 5Y 8.00 0.09 0.09% 0.26% 0.51% 0.48% 2018-05-18
Afrika Selatan 8.68 0.05 0.05% 0.34% 0.52% 0.12% 2018-05-21

Indonesia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Indonesia 1M 4.83 0.05 -0.05% 0.10% 0.50% -0.58% 2018-05-18
Indonesia 52W 6.55 0.03 0.03% 0.15% 1.00% 0.23% 2018-05-18
Indonesia 20Y 7.81 0.03 0.03% -0.02% 0.49% 0.19% 2018-05-18
Indonesia 30Y 7.92 0.21 0.21% 0.33% 0.38% -0.06% 2018-05-18
Indonesia 3M 4.85 0.05 -0.05% -0.13% 0.30% -0.68% 2018-05-18
Indonesia 3Y 6.66 0.02 0.02% -0.06% 0.76% -0.09% 2018-05-18
Indonesia 5Y 6.95 0.07 0.07% 0.01% 0.90% 0.26% 2018-05-18
Indonesia 6M 5.18 0.20 0.20% -0.48% 0.28% -0.51% 2018-05-18
Indonesia 7.44 0.13 0.13% 0.35% 0.59% 0.48% 2018-05-21

Korea Selatan Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
South Korea 52W 1.88 0.04 -0.04% -0.09% -0.02% 0.38% 2018-05-18
South Korea 20Y 2.77 0.01 -0.01% 0.01% 0.10% 0.37% 2018-05-18
Korea Selatan 2Y 2.16 0.02 -0.02% -0.04% 0.02% 0.55% 2018-05-18
South Korea 30Y 2.75 0.00 0.00% 0.00% 0.08% 0.31% 2018-05-18
South Korea 3Y 2.24 0.02 -0.02% -0.05% 0.04% 0.56% 2018-05-18
South Korea 5Y 2.52 0.03 -0.03% -0.04% 0.08% 0.63% 2018-05-18
Korea Selatan 2.77 0.00 0.00% -0.03% 0.04% 0.51% 2018-05-21

Greece Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Greece 1M 1.06 0.14 -0.14% 0.01% -0.14% -1.34% 2018-05-18
Greece 20Y 5.19 0.08 0.08% 0.41% 0.49% -1.30% 2018-05-18
Greece 3M 1.04 0.03 -0.03% 0.00% -0.08% -1.30% 2018-05-18
Greece 6M 1.04 0.01 -0.01% -0.02% -0.07% -1.32% 2018-05-18
Greece 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -4.53% 2018-05-21
Greece 4.39 0.14 -0.14% -0.07% 0.02% -1.40% 2018-05-22

Portugal Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Portugal 6M -1.42 0.00 0.00% -1.07% -1.07% -1.22% 2018-03-15
Portugal 52W -0.28 0.00 0.00% 0.09% 0.11% -0.10% 2018-05-18
Portugal 20Y 2.59 0.08 0.08% 0.19% 0.23% -1.15% 2018-05-18
Portugal 2Y -0.14 0.03 0.03% 0.05% 0.03% -0.42% 2018-05-18
Portugal 30Y 2.87 0.07 0.07% 0.18% 0.23% -1.08% 2018-05-18
Portugal 3M -0.36 0.00 0.00% 0.04% 0.05% -0.06% 2018-05-18
Portugal 3Y 0.0390 0.04 0.04% 0.09% 0.11% -0.50% 2018-05-18
Portugal 5Y 0.69 0.07 0.07% 0.14% 0.09% -0.91% 2018-05-18
Portugal 7Y 1.31 0.08 0.08% 0.16% 0.16% -1.05% 2018-05-18
Portugal 1.96 0.04 -0.04% 0.23% 0.27% -1.20% 2018-05-22

Eropah Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 1.52 0.05 0.05% -0.03% -0.04% 0.52% 2018-05-22
1M 0.40 0.00 0.00% 0.00% -0.10% 0.26% 2018-05-18
3M 0.44 0.01 -0.01% -0.04% -0.12% 0.26% 2018-05-18
6M 0.55 0.00 0.00% -0.01% -0.09% 0.34% 2018-05-18
52W 0.66 0.06 -0.06% -0.03% -0.15% 0.56% 2018-05-18
3Y 0.86 0.06 -0.06% 0.03% -0.09% 0.68% 2018-05-18
5Y 1.18 0.06 -0.06% 0.04% -0.05% 0.66% 2018-05-18
7Y 1.32 0.07 -0.07% 0.05% -0.03% 0.57% 2018-05-18
20Y 1.90 0.05 -0.05% 0.04% 0.00% 0.28% 2018-05-18
30Y 1.89 0.04 -0.01% 0.04% -0.01% 0.20% 2018-05-21
Jerman 0.56 0.04 0.04% -0.08% -0.07% 0.16% 2018-05-22
Germany 1M -0.53 0.16 0.16% 0.15% 0.23% 0.35% 2018-05-14
Germany 3M -0.62 0.00 0.00% -0.01% 0.06% 0.30% 2018-05-18
Germany 6M -0.62 0.01 0.01% 0.01% 0.02% 0.09% 2018-05-18
Germany 52W -0.64 0.01 -0.01% -0.03% 0.01% 0.06% 2018-05-18
Jerman 2Y -0.58 0.02 -0.02% -0.01% -0.04% 0.07% 2018-05-18
Germany 3Y -0.44 0.03 -0.03% 0.00% -0.03% 0.18% 2018-05-18
Germany 5Y -0.06 0.05 -0.05% 0.00% -0.04% 0.28% 2018-05-18
Germany 7Y 0.2100 0.05 -0.05% 0.02% -0.02% 0.24% 2018-05-18
Germany 30Y 1.28 0.05 -0.05% 0.03% 0.03% 0.04% 2018-05-18
Iceland 5.31 0.00 0.00% -0.01% -0.08% 0.56% 2018-05-21
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-05-21
Lithuania 1.20 0.05 0.05% 0.05% 0.10% 0.45% 2018-05-21
Poland 3.33 0.00 0.00% 0.09% 0.24% 0.06% 2018-05-21
Romania 4.92 0.01 0.01% 0.16% 0.37% 1.23% 2018-05-21
Rusia 7.37 0.00 0.00% 0.05% 0.03% -0.11% 2018-05-21
Slovenia 1.11 0.01 -0.01% 0.06% -0.05% 0.17% 2018-05-21
Turki 14.58 0.05 0.05% 1.09% 2.28% 4.16% 2018-05-21
Russia 1M 7.05 0.00 0.00% 0.01% -0.01% -2.18% 2018-05-18
Russia 52W 6.55 0.03 -0.03% 0.22% 0.01% -1.89% 2018-05-18
Russia 20Y 7.61 0.01 0.01% 0.01% 0.04% -0.40% 2018-05-18
Rusia 2Y 6.83 0.05 0.05% 0.33% -0.04% -1.31% 2018-05-18
Russia 3M 7.06 0.01 0.01% 0.01% -0.02% -2.04% 2018-05-18
Russia 3Y 6.98 0.03 0.03% 0.15% 0.05% -1.18% 2018-05-18
Russia 5Y 6.88 0.01 -0.01% 0.01% -0.04% -0.93% 2018-05-18
Russia 6M 7.04 0.03 0.03% -0.01% -0.02% -1.91% 2018-05-18
Russia 7Y 7.17 0.03 0.03% 0.03% 0.10% -0.59% 2018-05-18
Slovakia 0.82 0.04 -0.04% 0.04% -0.01% -0.27% 2018-05-18
Bulgaria 1.25 0.00 0.00% 0.00% 0.02% -0.70% 2018-05-21
Croatia 2.19 0.00 0.00% 0.00% -0.05% -0.84% 2018-05-21
Republik Czech 1.81 0.00 0.05% -0.01% 0.15% 0.91% 2018-05-21
Euro Area EFSF -0.39 0.01 -0.01% 0.01% 0.04% 0.03% 2018-05-21
Austria 0.80 0.07 0.00% 0.00% 0.01% 0.22% 2018-05-21
Belgium 0.86 0.03 -0.02% 0.05% 0.02% 0.10% 2018-05-21
Denmark 0.61 0.00 0.00% -0.02% -0.03% -0.07% 2018-05-21
Finland 0.67 0.05 -0.03% 0.04% 0.00% 0.22% 2018-05-21
Greece 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -4.53% 2018-05-21
Hungary 3.14 0.00 0.00% 0.20% 0.52% -0.05% 2018-05-21
Ireland 1.01 0.00 0.00% 0.01% -0.01% 0.16% 2018-05-21
Norway 1.99 0.00 0.00% 0.03% 0.08% 0.45% 2018-05-21
France 1M -0.59 0.01 -0.01% -0.04% -0.08% -0.03% 2018-05-18
France 52W -0.55 0.00 0.00% 0.01% 0.00% -0.02% 2018-05-18
France 20Y 1.37 0.03 -0.03% 0.06% 0.05% -0.18% 2018-05-18
Perancis 2Y -0.46 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% 0.05% 2018-05-18
France 30Y 1.70 0.04 -0.04% 0.04% 0.05% -0.13% 2018-05-18
France 3M -0.58 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% 0.02% 2018-05-18
France 3Y -0.33 0.02 -0.02% 0.02% -0.02% 0.10% 2018-05-18
France 5Y 0.03 0.05 -0.05% 0.01% -0.03% 0.13% 2018-05-18
France 6M -0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 2018-05-18
France 7Y 0.40 0.05 -0.05% 0.03% 0.01% 0.16% 2018-05-18
Greece 1M 1.06 0.14 -0.14% 0.01% -0.14% -1.34% 2018-05-18
Greece 20Y 5.19 0.08 0.08% 0.41% 0.49% -1.30% 2018-05-18
Greece 3M 1.04 0.03 -0.03% 0.00% -0.08% -1.30% 2018-05-18
Greece 6M 1.04 0.01 -0.01% -0.02% -0.07% -1.32% 2018-05-18
Italy 1M -0.40 0.03 0.03% -0.04% 0.16% 0.03% 2018-05-18
Italy 52W -0.25 0.03 0.03% 0.12% 0.15% 0.10% 2018-05-18
Italy 20Y 3.02 0.10 0.10% 0.33% 0.45% 0.28% 2018-05-18
Italia 2Y 0.09 0.05 0.05% 0.22% 0.33% 0.22% 2018-05-18
Italy 30Y 3.29 0.07 0.07% 0.30% 0.43% 0.10% 2018-05-18
Italy 3M -0.37 0.03 0.03% 0.08% 0.09% 0.03% 2018-05-18
Italy 3Y 0.2830 0.06 0.06% 0.25% 0.27% 0.17% 2018-05-18
Italy 5Y 1.02 0.10 0.10% 0.31% 0.37% 0.18% 2018-05-18
Italy 7Y 1.69 0.10 0.10% 0.34% 0.52% 0.18% 2018-05-18
Portugal 52W -0.28 0.00 0.00% 0.09% 0.11% -0.10% 2018-05-18
Portugal 20Y 2.59 0.08 0.08% 0.19% 0.23% -1.15% 2018-05-18
Portugal 2Y -0.14 0.03 0.03% 0.05% 0.03% -0.42% 2018-05-18
Portugal 30Y 2.87 0.07 0.07% 0.18% 0.23% -1.08% 2018-05-18
Portugal 3M -0.36 0.00 0.00% 0.04% 0.05% -0.06% 2018-05-18
Portugal 3Y 0.0390 0.04 0.04% 0.09% 0.11% -0.50% 2018-05-18
Portugal 5Y 0.69 0.07 0.07% 0.14% 0.09% -0.91% 2018-05-18
Portugal 7Y 1.31 0.08 0.08% 0.16% 0.16% -1.05% 2018-05-18
Perancis 0.83 0.01 0.01% -0.03% -0.02% -0.01% 2018-05-22
Greece 4.39 0.14 -0.14% -0.07% 0.02% -1.40% 2018-05-22
Belanda 0.71 0.02 0.02% -0.07% -0.05% 0.09% 2018-05-22
Sepanyol 1.46 0.05 -0.05% 0.10% 0.15% -0.16% 2018-05-22
Portugal 1.96 0.04 -0.04% 0.23% 0.27% -1.20% 2018-05-22
Sweden 0.70 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% 0.20% 2018-05-21
Portugal 6M -1.42 0.00 0.00% -1.07% -1.07% -1.22% 2018-03-15
Switzerland 0.10 0.04 -0.04% 0.01% -0.03% 0.20% 2018-05-21
Italia 2.33 0.06 -0.06% 0.39% 0.54% 0.22% 2018-05-22
Spain 52 Week Bill Yield -0.35 0.02 0.02% 0.03% 0.08% 0.09% 2018-05-21
Spain 3 Month Letras Yield -0.49 0.04 0.04% 0.08% 0.12% -0.13% 2018-05-21
Spain 3 Year Bonos Yield -0.06 0.01 -0.01% 0.06% 0.05% 0.03% 2018-05-18
Spain 5 Year Bonos Yield 0.33 0.00 0.00% 0.09% 0.06% -0.03% 2018-05-18
Netherlands 3 Month Bill Yield -0.62 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.05% 2018-05-21
Netherlands 6 Month Bill Yield -0.58 0.00 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 2018-05-21
Spain 6 Month Bill Yield -0.40 0.00 0.00% 0.04% 0.07% -0.04% 2018-05-22

Amerika Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 3.0597 0.00 0.00% -0.02% 0.09% 0.78% 2018-05-22
1M 1.67 0.01 -0.01% 0.01% 0.01% 0.99% 2018-05-18
3M 1.93 0.01 -0.01% 0.00% 0.07% 0.96% 2018-05-21
6M 2.12 0.03 0.03% 0.04% 0.12% 1.05% 2018-05-22
52W 2.29 0.02 -0.02% 0.02% 0.09% 1.15% 2018-05-22
2Y 2.57 0.01 -0.01% -0.01% 0.08% 1.26% 2018-05-22
3Y 2.72 0.03 -0.03% 0.03% 0.13% 1.23% 2018-05-18
5Y 2.90 0.00 0.00% -0.02% 0.07% 1.06% 2018-05-22
7Y 3.02 0.04 -0.04% 0.08% 0.15% 0.93% 2018-05-18
20Y 3.26 0.05 -0.05% 0.11% 0.14% 0.35% 2018-05-18
30Y 3.21 0.04 -0.04% 0.10% 0.10% 0.26% 2018-05-18
Venezuela 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-05-21
Chile 4.58 0.00 0.00% 0.13% 0.21% 0.52% 2018-05-21
Colombia 6.64 0.08 -0.08% 0.11% 0.16% 0.32% 2018-05-21
Peru 9y 5.35 0.06 0.06% 0.39% 0.55% -0.21% 2018-05-21
Kanada 2.49 0.00 0.00% 0.00% 0.13% 0.97% 2018-05-22
Mexico 7.77 0.01 -0.01% -0.03% 0.18% 0.43% 2018-05-22
Brazil 10.71 0.16 0.16% 0.71% 1.00% -0.68% 2018-05-22
Canada 1M 1.15 0.02 0.02% -0.01% -0.03% 0.68% 2018-05-18
Canada 52W 1.74 0.02 -0.02% 0.03% 0.08% 1.14% 2018-05-18
Canada 20Y 2.52 0.03 -0.03% 0.10% 0.11% 0.44% 2018-05-18
Kanada 2Y 2.03 0.03 -0.03% 0.07% 0.09% 1.33% 2018-05-18
Canada 30Y 2.50 0.03 -0.03% 0.09% 0.07% 0.35% 2018-05-18
Canada 3M 1.27 0.01 -0.01% 0.05% 0.07% 0.75% 2018-05-18
Canada 3Y 2.17 0.03 -0.03% 0.10% 0.13% 1.40% 2018-05-18
Canada 5Y 2.30 0.04 -0.04% 0.09% 0.14% 1.31% 2018-05-18
Canada 6M 1.44 0.01 -0.01% 0.05% 0.08% 0.90% 2018-05-18
Canada 7Y 2.42 0.04 -0.04% 0.10% 0.18% 1.20% 2018-05-18
Brazil 52W 6.89 0.07 0.07% 0.43% 0.59% -2.74% 2018-05-18
Brazil 2Y 7.98 0.11 0.11% 0.39% 0.79% -2.18% 2018-05-18
Brazil 3M 6.44 0.01 0.01% 0.25% 0.25% -4.07% 2018-05-18
Brazil 3Y 9.26 0.27 0.27% 0.54% 1.01% -0.98% 2018-05-18
Brazil 5Y 9.83 0.36 0.36% 0.57% 0.96% -1.09% 2018-05-18
Brazil 6M 6.45 0.02 0.02% 0.30% 0.29% -3.49% 2018-05-18

Asia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jepun 0.0550 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 2018-05-22
Japan 1M -0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 2018-05-18
Japan 3M -0.11 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.02% 2018-05-18
Japan 6M -0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 2018-05-18
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 2018-05-18
Jepun 2Y -0.13 0.01 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 2018-05-18
Japan 3Y -0.12 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% 2018-05-18
Japan 5Y -0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 2018-05-18
Japan 7Y -0.0310 0.00 0.00% 0.02% 0.02% 0.03% 2018-05-18
Japan 20Y 0.54 0.00 0.00% 0.02% 0.04% -0.02% 2018-05-18
Japan 30Y 0.77 0.00 0.00% 0.03% 0.06% -0.04% 2018-05-18
India 7.81 0.00 0.00% -0.09% 0.07% 1.02% 2018-05-22
South Korea 52W 1.88 0.04 -0.04% -0.09% -0.02% 0.38% 2018-05-18
South Korea 20Y 2.77 0.01 -0.01% 0.01% 0.10% 0.37% 2018-05-18
Korea Selatan 2Y 2.16 0.02 -0.02% -0.04% 0.02% 0.55% 2018-05-18
South Korea 30Y 2.75 0.00 0.00% 0.00% 0.08% 0.31% 2018-05-18
South Korea 3Y 2.24 0.02 -0.02% -0.05% 0.04% 0.56% 2018-05-18
South Korea 5Y 2.52 0.03 -0.03% -0.04% 0.08% 0.63% 2018-05-18
Qatar 4.66 0.01 -0.01% 0.11% 0.47% 1.49% 2018-05-18
China 3.74 0.01 0.01% 0.02% 0.13% 0.02% 2018-05-21
Hong Kong 2.37 0.02 -0.02% 0.19% 0.15% 1.01% 2018-05-21
Indonesia 7.44 0.13 0.13% 0.35% 0.59% 0.48% 2018-05-21
Israel 1.96 0.01 -0.01% 0.04% 0.09% -0.16% 2018-05-21
Korea Selatan 2.77 0.00 0.00% -0.03% 0.04% 0.51% 2018-05-21
Thailand 2.72 0.05 0.05% 0.16% 0.24% 0.00% 2018-05-21
Singapura 2.67 0.00 0.00% 0.08% 0.12% 0.60% 2018-05-21
Malaysia 4.21 0.00 0.00% 0.05% 0.07% 0.35% 2018-05-21
Philippine 6.87 0.13 0.13% 0.34% 0.29% 1.90% 2018-05-21
Pakistan 8.50 0.00 0.00% 0.00% -0.50% 0.53% 2018-05-21
Taiwan 1.03 0.00 0.00% 0.02% -0.01% -0.04% 2018-05-21
Vietnam 4.56 0.02 0.02% 0.01% 0.17% -1.20% 2018-05-21
China 52W 3.04 0.01 -0.01% 0.13% 0.08% -0.46% 2018-05-18
China 20Y 4.05 0.00 0.00% 0.01% 0.16% 0.02% 2018-05-18
China 2Y 3.16 0.01 0.01% 0.06% -0.01% -0.55% 2018-05-18
China 30Y 4.17 0.01 -0.01% 0.00% 0.16% 0.12% 2018-05-18
China 3Y 3.25 0.01 -0.01% 0.03% 0.20% -0.48% 2018-05-18
China 5Y 3.26 0.07 0.07% 0.20% 0.08% -0.48% 2018-05-18
China 7Y 3.68 0.00 0.00% 0.00% 0.13% -0.13% 2018-05-18
Indonesia 1M 4.83 0.05 -0.05% 0.10% 0.50% -0.58% 2018-05-18
Indonesia 52W 6.55 0.03 0.03% 0.15% 1.00% 0.23% 2018-05-18
Indonesia 20Y 7.81 0.03 0.03% -0.02% 0.49% 0.19% 2018-05-18
Indonesia 30Y 7.92 0.21 0.21% 0.33% 0.38% -0.06% 2018-05-18
Indonesia 3M 4.85 0.05 -0.05% -0.13% 0.30% -0.68% 2018-05-18
Indonesia 3Y 6.66 0.02 0.02% -0.06% 0.76% -0.09% 2018-05-18
Indonesia 5Y 6.95 0.07 0.07% 0.01% 0.90% 0.26% 2018-05-18
Indonesia 6M 5.18 0.20 0.20% -0.48% 0.28% -0.51% 2018-05-18
India 52W 6.90 0.01 -0.01% 0.04% 0.28% 0.48% 2018-05-18
India 2Y 7.44 0.09 -0.09% 0.02% 0.45% 0.90% 2018-05-18
India 30Y 8.11 0.00 0.00% 0.17% 0.27% 0.75% 2018-05-18
India 3M 6.40 0.06 0.06% 0.14% 0.25% 0.11% 2018-05-18
India 3Y 7.60 0.12 -0.12% -0.03% 0.35% 0.94% 2018-05-18
India 5Y 7.77 0.07 -0.07% -0.02% 0.23% 0.81% 2018-05-18
India 6M 6.68 0.00 0.00% 0.21% 0.36% 0.28% 2018-05-18
India 7Y 8.02 0.03 -0.03% 0.14% 0.28% 1.05% 2018-05-18

Australia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Australia 52W 1.89 0.02 -0.02% 0.00% -0.12% 0.28% 2018-05-18
Australia 20Y 3.24 0.02 0.02% 0.13% 0.07% 0.12% 2018-05-18
Australia 2Y 2.06 0.00 0.00% 0.04% -0.07% 0.45% 2018-05-18
Australia 30Y 3.41 0.02 0.02% 0.11% 0.04% -0.03% 2018-05-18
Australia 3Y 2.24 0.01 -0.01% 0.06% -0.02% 0.53% 2018-05-18
Australia 5Y 2.49