Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 0.69 0.01 0.01% 0.02% 0.03% -0.91% 2020-10-01
10Y 0.23 0.00 0.00% 0.01% 0.00% -0.27% 2020-10-01
Jepun 0.02 0.00 0.00% 0.01% -0.02% 0.19% 2020-10-01
Jerman -0.51 0.01 0.01% -0.01% -0.04% 0.03% 2020-10-01
Perancis -0.23 0.01 0.01% 0.00% -0.05% 0.02% 2020-10-01
Belanda -0.40 0.08 0.08% 0.06% 0.02% 0.01% 2020-10-01
Switzerland -0.50 0.01 -0.01% -0.05% -0.03% 0.22% 2020-10-01
New Zealand 0.55 0.02 0.02% 0.06% -0.12% -0.54% 2020-10-01
Brazil 7.36 0.08 0.02% 0.12% 0.44% 0.31% 2020-10-01
India 6.00 0.02 -0.02% 0.00% 0.08% -0.61% 2020-10-01
Kanada 0.56 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% -0.75% 2020-10-01
Portugal 0.26 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% 0.08% 2020-10-01
Australia 0.88 0.03 0.03% 0.01% -0.07% -0.09% 2020-10-01
Greece 1.02 0.00 0.00% 0.00% -0.11% -0.35% 2020-10-01
Sepanyol 0.24 0.05 0.05% 0.05% -0.03% 0.06% 2020-10-01
Mexico 5.83 0.02 -0.01% 0.14% -0.02% -1.02% 2020-10-01
Italia 0.84 0.03 -0.03% -0.04% -0.20% -0.06% 2020-10-01

Amerika Syarikat Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 0.69 0.01 0.01% 0.02% 0.03% -0.91% 2020-10-01
1M 0.08 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -1.67% 2020-10-01
3M 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -1.71% 2020-10-01
6M 0.11 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -1.65% 2020-10-01
52W 0.12 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -1.55% 2020-10-01
2Y 0.13 0.01 0.01% 0.00% -0.01% -1.35% 2020-10-01
3Y 0.16 0.01 0.01% 0.00% 0.01% -1.28% 2020-10-01
5Y 0.28 0.01 0.01% 0.00% 0.02% -1.15% 2020-10-01
7Y 0.47 0.00 0.00% 0.02% 0.02% -1.05% 2020-10-01
20Y 1.37 0.00 0.00% 0.04% 0.06% -0.71% 2020-10-01
30Y 1.46 0.01 0.01% 0.06% 0.08% -0.63% 2020-10-01

United Kingdom Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 0.23 0.00 0.00% 0.01% 0.00% -0.27% 2020-10-01
1M 0.04 0.01 -0.01% 0.03% 0.00% -0.73% 2020-10-01
3M 0.03 0.01 0.01% 0.03% 0.01% -0.74% 2020-10-01
6M 0.02 0.00 0.00% 0.12% -0.02% -0.72% 2020-10-01
52W -0.02 0.05 -0.05% -0.02% 0.04% -0.50% 2020-10-01
3Y -0.08 0.01 0.00% 0.02% 0.05% -0.38% 2020-10-01
5Y -0.06 0.01 0.01% 0.02% 0.02% -0.35% 2020-10-01
7Y 0.03 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% -0.24% 2020-10-01
20Y 0.76 0.01 0.01% 0.02% -0.02% -0.14% 2020-10-01
30Y 0.80 0.02 0.02% 0.03% -0.02% -0.19% 2020-10-01
United Kingdom Bond Yield 2Y -0.02 0.01 0.01% 0.03% 0.10% -0.40% 2020-10-01

Jepun Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jepun 0.02 0.00 0.00% 0.01% -0.02% 0.19% 2020-10-01
Jepun 1M -0.12 0.00 0.00% 0.03% -0.05% 0.04% 2020-10-01
Jepun 3M -0.17 0.01 0.01% -0.06% -0.06% 0.21% 2020-10-01
Jepun 6M -0.16 0.00 0.00% 0.02% -0.04% 0.13% 2020-10-01
Jepun 52W -0.14 0.01 0.01% 0.02% -0.02% 0.15% 2020-10-01
Jepun 2Y -0.13 0.01 0.01% 0.04% -0.01% 0.18% 2020-10-01
Jepun 3Y -0.13 0.00 0.00% 0.02% -0.02% 0.20% 2020-10-01
Jepun 5Y -0.11 0.01 0.01% 0.01% -0.03% 0.22% 2020-10-01
Jepun 7Y -0.09 0.01 0.00% 0.01% -0.03% 0.23% 2020-10-01
Jepun 20Y 0.41 0.01 0.01% 0.01% -0.01% 0.18% 2020-10-01
Jepun 30Y 0.61 0.02 0.02% 0.02% 0.00% 0.23% 2020-10-01

Jerman Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Jerman -0.51 0.01 0.01% -0.01% -0.04% 0.03% 2020-10-01
Jerman 3M -0.59 0.01 0.00% -0.05% 0.02% -0.01% 2020-10-01
Jerman 6M -0.60 0.00 0.00% -0.02% -0.01% 0.02% 2020-10-01
Jerman 52W -0.59 0.00 0.00% 0.01% 0.02% 0.10% 2020-10-01
Jerman 2Y -0.70 0.00 0.01% 0.01% 0.03% 0.06% 2020-10-01
Jerman 3Y -0.73 0.00 0.01% 0.01% 0.03% 0.08% 2020-10-01
Jerman 5Y -0.70 0.00 0.00% 0.01% -0.08% 0.08% 2020-10-01
Jerman 7Y -0.64 0.01 0.01% 0.00% -0.10% 0.08% 2020-10-01
Jerman 30Y -0.09 0.00 0.00% -0.02% -0.06% -0.02% 2020-10-01

Perancis Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Perancis -0.23 0.01 0.01% 0.00% -0.05% 0.02% 2020-10-01
Perancis 1M -0.55 0.04 0.02% -0.01% 0.04% 0.06% 2020-10-01
Perancis 52W -0.58 0.00 -0.01% -0.02% -0.01% 0.04% 2020-10-01
Perancis 2Y -0.64 0.00 0.01% -0.01% 0.04% 0.07% 2020-10-01
Perancis 3M -0.58 0.01 0.01% 0.01% -0.03% 0.06% 2020-10-01
Perancis 3Y -0.64 0.01 0.00% -0.01% 0.00% 0.06% 2020-10-01
Perancis 5Y -0.60 0.00 0.00% -0.01% 0.00% 0.02% 2020-10-01
Perancis 6M -0.59 0.00 0.00% -0.01% 0.03% 0.07% 2020-10-01
Perancis 7Y -0.48 0.00 0.01% 0.00% -0.01% 0.00% 2020-10-01
Perancis 20Y 0.16 0.03 -0.03% -0.03% -0.09% -0.10% 2020-10-01
Perancis 30Y 0.42 0.02 -0.02% -0.03% -0.08% -0.17% 2020-10-01

Italia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Italia 1M -0.56 0.01 -0.01% 0.03% -0.11% -0.22% 2020-10-01
Italia 52W -0.34 0.02 0.00% -0.03% -0.08% -0.14% 2020-10-01
Italia 2Y -0.21 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% -0.06% 2020-10-01
Italia 3M -0.47 0.02 -0.02% 0.01% -0.04% -0.15% 2020-10-01
Italia 3Y -0.11 0.01 0.05% 0.07% -0.05% 0.07% 2020-10-01
Italia 6M -0.39 0.02 0.00% -0.01% -0.04% -0.18% 2020-10-01
Italia 0.84 0.03 -0.03% -0.04% -0.20% -0.06% 2020-10-01
Italia 5Y 0.24 0.03 -0.03% -0.03% -0.18% -0.04% 2020-10-01
Italia 20Y 1.36 0.03 -0.03% -0.04% -0.21% -0.28% 2020-10-01
Italia 30Y 1.74 0.03 -0.03% -0.05% -0.21% -0.26% 2020-10-01
Italia 7Y 0.43 0.04 -0.04% -0.05% -0.19% -0.07% 2020-10-01

Rusia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Rusia 1M 4.17 0.00 0.00% 0.01% 0.03% -2.66% 2020-09-30
Rusia 3M 4.19 0.00 0.00% 0.02% 0.03% -2.63% 2020-09-30
Rusia 6M 4.22 0.01 0.01% 0.03% 0.04% -2.56% 2020-09-30
Rusia 3Y 4.72 0.05 -0.05% -0.07% 0.04% -1.95% 2020-10-01
Rusia 2Y 4.68 0.03 -0.03% -0.04% 0.08% -1.92% 2020-10-01
Rusia 5Y 5.42 0.06 -0.06% -0.13% -0.01% -1.41% 2020-10-01
Rusia 6.21 0.06 -0.06% -0.09% 0.00% -0.82% 2020-10-01
Rusia 7Y 5.91 0.06 -0.06% -0.10% 0.05% -1.00% 2020-10-01
Rusia 52W 4.08 0.14 -0.14% -0.02% -0.07% -2.40% 2020-10-01
Rusia 20Y 6.61 0.03 -0.03% -0.03% 0.09% -0.82% 2020-10-01

Australia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
New Zealand 0.55 0.02 0.02% 0.06% -0.12% -0.54% 2020-10-01
Australia 52W 0.13 0.00 -0.01% -0.03% -0.08% -0.60% 2020-10-01
Australia 2Y 0.19 0.00 0.00% 0.01% -0.08% -0.48% 2020-10-01
Australia 3Y 0.19 0.01 0.01% 0.01% -0.08% -0.44% 2020-10-01
Australia 7Y 0.60 0.03 0.03% 0.01% -0.04% -0.20% 2020-10-01
Australia 20Y 1.48 0.05 0.05% 0.03% -0.07% 0.09% 2020-10-01
Australia 5Y 0.38 0.01 0.01% 0.02% -0.04% -0.27% 2020-10-01
Australia 30Y 1.78 0.05 0.05% 0.01% -0.09% 0.21% 2020-10-01
Australia 0.88 0.03 0.03% 0.01% -0.07% -0.09% 2020-10-01

Kanada Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Kanada 1M 0.14 0.05 -0.05% -0.01% -0.03% -1.50% 2020-10-01
Kanada 3M 0.13 0.01 0.01% -0.01% -0.03% -1.51% 2020-10-01
Kanada 52W 0.20 0.02 -0.02% -0.02% -0.02% -1.48% 2020-10-01
Kanada 5Y 0.37 0.01 0.01% 0.00% 0.01% -0.97% 2020-10-01
Kanada 7Y 0.34 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.97% 2020-10-01
Kanada 3Y 0.26 0.00 0.00% -0.01% -0.02% -1.17% 2020-10-01
Kanada 2Y 0.25 0.00 0.00% -0.01% -0.03% -1.24% 2020-10-01
Kanada 0.56 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% -0.75% 2020-10-01
Kanada 20Y 0.83 0.01 0.01% 0.01% 0.01% -0.64% 2020-10-01
Kanada 30Y 1.11 0.00 0.00% 0.03% 0.05% -0.37% 2020-10-01
Kanada 6M 0.15 0.01 -0.01% -0.02% -0.02% -1.52% 2020-10-01

China Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
China 20Y 3.83 0.01 -0.01% 0.14% 0.11% 0.30% 2020-09-30
China 2Y 2.83 0.04 0.04% 0.16% 0.11% 0.03% 2020-09-30
China 5Y 3.01 0.02 0.02% 0.14% 0.04% 0.04% 2020-09-30
China 3.17 0.01 0.01% 0.06% 0.12% 0.01% 2020-09-30
China 3Y 2.90 0.02 0.02% 0.14% 0.01% 0.01% 2020-09-30
China 7Y 3.21 0.02 0.02% 0.10% 0.09% 0.02% 2020-09-30
China 30Y 3.86 0.01 0.01% 0.08% 0.09% 0.05% 2020-09-30
China 52W 2.61 0.02 -0.02% 0.09% 0.11% -0.05% 2020-09-30

India Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
India 3M 3.26 0.05 -0.05% -0.13% 0.00% -1.99% 2020-10-01
India 6M 3.43 0.06 -0.06% -0.15% -0.01% -1.92% 2020-10-01
India 6.00 0.02 -0.02% 0.00% 0.08% -0.61% 2020-10-01
India 52W 3.67 0.03 -0.14% -0.18% -0.06% -2.06% 2020-10-01
India 2Y 4.37 0.06 -0.06% -0.07% 0.00% -1.38% 2020-10-01
India 30Y 6.78 0.03 0.03% 0.08% 0.24% -0.37% 2020-10-01
India 3Y 4.92 0.02 -0.03% -0.06% 0.12% -1.12% 2020-10-01
India 5Y 5.30 0.09 -0.09% -0.06% 0.13% -1.03% 2020-10-01
India 7Y 6.04 0.06 -0.06% -0.05% -0.01% -0.39% 2020-10-01

Brazil Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Brazil 52W 2.89 0.04 -0.06% 0.09% -0.13% -2.03% 2020-09-30
Brazil 2Y 3.59 0.08 -0.18% 0.03% 0.18% -1.94% 2020-09-30
Brazil 3Y 5.41 0.13 -0.10% 0.07% 0.53% -0.52% 2020-09-30
Brazil 5Y 6.29 0.19 -0.28% 0.04% 0.48% -0.35% 2020-09-30
Brazil 7.36 0.08 0.02% 0.12% 0.44% 0.31% 2020-10-01
Brazil 6M 2.27 0.00 0.02% 0.10% -0.10% -2.66% 2020-10-01
Brazil 3M 2.24 0.02 0.02% 0.25% 0.14% -2.79% 2020-10-01

Afrika Selatan Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Afrika Selatan 3M 4.35 0.05 -0.05% 0.04% 0.47% -1.65% 2020-10-01
Afrika Selatan 5Y 7.22 0.01 -0.01% -0.10% -0.04% -0.20% 2020-10-01
Afrika Selatan 2Y 4.53 0.03 -0.03% -0.07% 0.04% -2.14% 2020-10-01
Afrika Selatan 9.41 0.04 -0.04% -0.12% 0.28% 1.12% 2020-10-01
Afrika Selatan 20Y 11.62 0.05 0.05% -0.01% 0.41% 1.77% 2020-10-01
Afrika Selatan 30Y 11.62 0.05 0.05% -0.01% 0.33% 1.73% 2020-10-01

Indonesia Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Indonesia 1M 3.35 0.00 0.00% 0.00% -0.20% -2.55% 2020-10-01
Indonesia 3M 3.48 0.00 0.00% 0.00% -0.18% -2.38% 2020-10-01
Indonesia 6M 3.58 0.00 0.00% 0.00% -0.25% -2.27% 2020-10-01
Indonesia 52W 3.95 0.05 0.05% 0.12% 0.05% -2.00% 2020-10-01
Indonesia 20Y 7.45 0.00 0.00% 0.01% 0.02% -0.40% 2020-10-01
Indonesia 3Y 5.14 0.09 0.09% -0.03% -0.07% -1.50% 2020-10-01
Indonesia 30Y 7.46 0.00 0.00% 0.01% 0.02% -0.58% 2020-10-01
Indonesia 6.94 0.01 0.01% 0.02% 0.03% -0.34% 2020-10-01
Indonesia 5Y 5.75 0.01 -0.01% 0.10% 0.19% -0.95% 2020-10-01

Korea Selatan Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Korea Selatan 52W 0.66 0.00 0.00% 0.00% 0.03% -0.65% 2020-09-29
Korea Selatan 30Y 1.58 0.01 0.00% -0.02% -0.07% 0.12% 2020-09-29
Korea Selatan 5Y 1.11 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% -0.26% 2020-09-29
Korea Selatan 20Y 1.56 0.00 0.00% -0.03% -0.08% 0.08% 2020-09-29
Korea Selatan 3Y 0.85 0.00 0.00% -0.01% -0.05% -0.46% 2020-09-29
Korea Selatan 2Y 0.79 0.01 -0.01% -0.01% -0.01% -0.54% 2020-09-29
Korea Selatan 1.43 0.00 0.00% -0.02% -0.08% -0.07% 2020-09-30

Greece Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Greece 1M 0.00 0.33 -0.33% -0.40% -0.30% -2.57% 2020-10-01
Greece 3M 0.00 0.00 0.00% 0.00% -0.25% -1.53% 2020-10-01
Greece 6M -0.05 0.05 0.00% 0.00% -0.05% -1.40% 2020-10-01
Greece 20Y 1.29 0.02 -0.02% -0.03% -0.26% -0.85% 2020-10-01
Greece 1.02 0.00 0.00% 0.00% -0.11% -0.35% 2020-10-01

Portugal Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
Portugal 52W -0.50 0.00 0.00% -0.01% -0.02% -0.08% 2020-10-01
Portugal 2Y -0.54 0.02 0.05% 0.06% 0.03% 0.11% 2020-10-01
Portugal 3M -0.49 0.02 0.00% -0.01% -0.02% 0.06% 2020-10-01
Portugal 3Y -0.39 0.01 0.04% 0.03% 0.00% 0.07% 2020-10-01
Portugal 5Y -0.20 0.00 0.03% 0.02% 0.00% 0.06% 2020-10-01
Portugal 6M -0.49 0.02 0.02% 0.00% -0.02% -0.04% 2020-10-01
Portugal 20Y 0.65 0.01 -0.01% -0.01% -0.11% -0.12% 2020-10-01
Portugal 30Y 0.97 0.01 -0.01% -0.01% -0.10% -0.13% 2020-10-01
Portugal 0.26 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% 0.08% 2020-10-01
Portugal 7Y -0.01 0.01 -0.01% -0.02% -0.08% 0.00% 2020-10-01

Eropah Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 0.23 0.00 0.00% 0.01% 0.00% -0.27% 2020-10-01
1M 0.04 0.01 -0.01% 0.03% 0.00% -0.73% 2020-10-01
3M 0.03 0.01 0.01% 0.03% 0.01% -0.74% 2020-10-01
6M 0.02 0.00 0.00% 0.12% -0.02% -0.72% 2020-10-01
52W -0.02 0.05 -0.05% -0.02% 0.04% -0.50% 2020-10-01
3Y -0.08 0.01 0.00% 0.02% 0.05% -0.38% 2020-10-01
5Y -0.06 0.01 0.01% 0.02% 0.02% -0.35% 2020-10-01
7Y 0.03 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% -0.24% 2020-10-01
20Y 0.76 0.01 0.01% 0.02% -0.02% -0.14% 2020-10-01
30Y 0.80 0.02 0.02% 0.03% -0.02% -0.19% 2020-10-01
Jerman -0.51 0.01 0.01% -0.01% -0.04% 0.03% 2020-10-01
Jerman 3M -0.59 0.01 0.00% -0.05% 0.02% -0.01% 2020-10-01
Jerman 6M -0.60 0.00 0.00% -0.02% -0.01% 0.02% 2020-10-01
Jerman 52W -0.59 0.00 0.00% 0.01% 0.02% 0.10% 2020-10-01
Jerman 2Y -0.70 0.00 0.01% 0.01% 0.03% 0.06% 2020-10-01
Jerman 3Y -0.73 0.00 0.01% 0.01% 0.03% 0.08% 2020-10-01
Jerman 5Y -0.70 0.00 0.00% 0.01% -0.08% 0.08% 2020-10-01
Jerman 7Y -0.64 0.01 0.01% 0.00% -0.10% 0.08% 2020-10-01
Jerman 30Y -0.09 0.00 0.00% -0.02% -0.06% -0.02% 2020-10-01
Italia 1M -0.56 0.01 -0.01% 0.03% -0.11% -0.22% 2020-10-01
Italia 52W -0.34 0.02 0.00% -0.03% -0.08% -0.14% 2020-10-01
Italia 2Y -0.21 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% -0.06% 2020-10-01
Italia 3M -0.47 0.02 -0.02% 0.01% -0.04% -0.15% 2020-10-01
Italia 3Y -0.11 0.01 0.05% 0.07% -0.05% 0.07% 2020-10-01
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2020-09-30
Lithuania 0.25 0.00 0.00% 0.11% -0.02% -0.03% 2020-09-30
Rusia 1M 4.17 0.00 0.00% 0.01% 0.03% -2.66% 2020-09-30
Rusia 3M 4.19 0.00 0.00% 0.02% 0.03% -2.63% 2020-09-30
Rusia 6M 4.22 0.01 0.01% 0.03% 0.04% -2.56% 2020-09-30
Bulgaria 0.40 0.00 0.00% 0.00% 0.25% -0.03% 2020-10-01
Austria -0.34 0.01 0.00% -0.01% -0.04% -0.05% 2020-10-01
Belgium -0.28 0.01 0.01% -0.01% -0.06% -0.06% 2020-10-01
Perancis -0.23 0.01 0.01% 0.00% -0.05% 0.02% 2020-10-01
Perancis 1M -0.55 0.04 0.02% -0.01% 0.04% 0.06% 2020-10-01
Perancis 52W -0.58 0.00 -0.01% -0.02% -0.01% 0.04% 2020-10-01
Perancis 2Y -0.64 0.00 0.01% -0.01% 0.04% 0.07% 2020-10-01
Perancis 3M -0.58 0.01 0.01% 0.01% -0.03% 0.06% 2020-10-01
Perancis 3Y -0.64 0.01 0.00% -0.01% 0.00% 0.06% 2020-10-01
Perancis 5Y -0.60 0.00 0.00% -0.01% 0.00% 0.02% 2020-10-01
Perancis 6M -0.59 0.00 0.00% -0.01% 0.03% 0.07% 2020-10-01
Perancis 7Y -0.48 0.00 0.01% 0.00% -0.01% 0.00% 2020-10-01
Greece 1M 0.00 0.33 -0.33% -0.40% -0.30% -2.57% 2020-10-01
Greece 3M 0.00 0.00 0.00% 0.00% -0.25% -1.53% 2020-10-01
Greece 6M -0.05 0.05 0.00% 0.00% -0.05% -1.40% 2020-10-01
Ireland -0.14 0.00 -0.03% -0.03% -0.05% -0.17% 2020-10-01
Belanda -0.40 0.08 0.08% 0.06% 0.02% 0.01% 2020-10-01
Denmark -0.39 0.03 0.02% 0.01% -0.04% 0.11% 2020-10-01
Finland -0.31 0.01 0.01% 0.00% 0.03% -0.03% 2020-10-01
Portugal 52W -0.50 0.00 0.00% -0.01% -0.02% -0.08% 2020-10-01
Portugal 2Y -0.54 0.02 0.05% 0.06% 0.03% 0.11% 2020-10-01
Portugal 3M -0.49 0.02 0.00% -0.01% -0.02% 0.06% 2020-10-01
Portugal 3Y -0.39 0.01 0.04% 0.03% 0.00% 0.07% 2020-10-01
Portugal 5Y -0.20 0.00 0.03% 0.02% 0.00% 0.06% 2020-10-01
Portugal 6M -0.49 0.02 0.02% 0.00% -0.02% -0.04% 2020-10-01
Switzerland -0.50 0.01 -0.01% -0.05% -0.03% 0.22% 2020-10-01
Hungary 2.43 0.07 -0.07% -0.01% 0.06% 0.39% 2020-10-01
Turki 12.64 0.29 -0.29% -0.49% -0.55% -0.74% 2020-10-01
Romania 3.49 0.02 -0.03% -0.12% -0.29% -0.73% 2020-10-01
Norway 0.64 0.01 0.01% -0.01% -0.07% -0.63% 2020-10-01
Rusia 3Y 4.72 0.05 -0.05% -0.07% 0.04% -1.95% 2020-10-01
Rusia 2Y 4.68 0.03 -0.03% -0.04% 0.08% -1.92% 2020-10-01
Rusia 5Y 5.42 0.06 -0.06% -0.13% -0.01% -1.41% 2020-10-01
Poland 1.32 0.01 0.01% -0.02% -0.06% -0.68% 2020-10-01
Rusia 6.21 0.06 -0.06% -0.09% 0.00% -0.82% 2020-10-01
Rusia 7Y 5.91 0.06 -0.06% -0.10% 0.05% -1.00% 2020-10-01
Rusia 52W 4.08 0.14 -0.14% -0.02% -0.07% -2.40% 2020-10-01
Italia 0.84 0.03 -0.03% -0.04% -0.20% -0.06% 2020-10-01
Perancis 20Y 0.16 0.03 -0.03% -0.03% -0.09% -0.10% 2020-10-01
Portugal 20Y 0.65 0.01 -0.01% -0.01% -0.11% -0.12% 2020-10-01
Rusia 20Y 6.61 0.03 -0.03% -0.03% 0.09% -0.82% 2020-10-01
Italia 7Y 0.43 0.04 -0.04% -0.05% -0.19% -0.07% 2020-10-01
Greece 1.02 0.00 0.00% 0.00% -0.11% -0.35% 2020-10-01
Sepanyol 0.24 0.05 0.05% 0.05% -0.03% 0.06% 2020-10-01
Portugal 7Y -0.01 0.01 -0.01% -0.02% -0.08% 0.00% 2020-10-01
Slovakia -0.22 0.02 0.02% 0.00% -0.05% -0.03% 2020-10-01
Croatia 0.86 0.00 0.00% -0.01% -0.12% 0.31% 2020-10-01
Iceland 2.74 0.03 0.03% 0.04% 0.00% -0.78% 2020-10-01
Republik Czech 0.84 0.00 0.00% 0.00% -0.25% -0.52% 2020-10-01
Italia 5Y 0.24 0.03 -0.03% -0.03% -0.18% -0.04% 2020-10-01
Perancis 30Y 0.42 0.02 -0.02% -0.03% -0.08% -0.17% 2020-10-01
Portugal 30Y 0.97 0.01 -0.01% -0.01% -0.10% -0.13% 2020-10-01
Slovenia 0.00 0.00 0.00% -0.04% -0.01% -0.04% 2020-10-01
Italia 20Y 1.36 0.03 -0.03% -0.04% -0.21% -0.28% 2020-10-01
Italia 30Y 1.74 0.03 -0.03% -0.05% -0.21% -0.26% 2020-10-01
Greece 20Y 1.29 0.02 -0.02% -0.03% -0.26% -0.85% 2020-10-01
Portugal 0.26 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% 0.08% 2020-10-01
Sweden -0.02 0.10 0.10% 0.08% 0.02% 0.25% 2020-10-01
Sweden Bond Yield 2Y -0.36 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.34% 2020-10-01
Spain Bond Yield 2Y -0.50 0.00 0.00% -0.01% -0.03% -0.03% 2020-10-01
Turkey Bond Yield 2Y 12.73 0.17 -0.26% -0.68% -0.08% -0.78% 2020-10-01
Switzerland Bond Yield 2Y -0.82 0.03 -0.03% -0.04% -0.05% 0.08% 2020-10-01
United Kingdom Bond Yield 2Y -0.02 0.01 0.01% 0.03% 0.10% -0.40% 2020-10-01
Finland Bond Yield 2Y -0.61 0.04 0.01% -0.04% 0.02% 0.04% 2020-10-01
Denmark Bond Yield 2Y -0.58 0.00 0.00% 0.01% 0.06% 0.25% 2020-10-01
Netherlands Bond Yield 2Y -0.64 0.02 0.05% 0.03% 0.07% 0.14% 2020-10-01
Belgium Bond Yield 2Y -0.66 0.00 0.00% 0.00% 0.04% -0.07% 2020-10-01
Belanda 3M -0.59 0.05 -0.05% -0.03% -0.02% 0.08% 2020-10-01
Belanda 6M -0.57 0.01 0.00% 0.00% 0.03% 0.15% 2020-10-01
Sepanyol 3M -0.54 0.00 -0.10% -0.14% -0.15% -0.18% 2020-10-01
Sepanyol 3Y -0.43 0.02 -0.02% -0.02% -0.04% 0.03% 2020-10-01
Sepanyol 5Y -0.29 0.00 0.05% 0.05% 0.02% 0.04% 2020-10-01
Sepanyol 6M -0.49 0.00 0.01% 0.01% -0.03% 0.01% 2020-10-01
Sepanyol 52W -0.49 0.01 0.00% -0.01% -0.06% -0.01% 2020-10-01

Amerika Harga Hari Mingguan Bulanan Tahunan Tarikh
10Y 0.69 0.01 0.01% 0.02% 0.03% -0.91% 2020-10-01
1M 0.08 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -1.67% 2020-10-01
3M 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -1.71% 2020-10-01
6M 0.11 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -1.65% 2020-10-01
52W 0.12 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -1.55% 2020-10-01
2Y 0.13 0.01 0.01% 0.00% -0.01% -1.35% 2020-10-01
3Y 0.16 0.01 0.01% 0.00% 0.01% -1.28% 2020-10-01
5Y 0.28 0.01 0.01% 0.00% 0.02% -1.15% 2020-10-01
7Y 0.47 0.00 0.00% 0.02% 0.02% -1.05% 2020-10-01
20Y 1.37 0.00 0.00% 0.04% 0.06% -0.71% 2020-10-01
30Y 1.46 0.01 0.01% 0.06% 0.08% -0.63% 2020-10-01
Kanada 7Y 0.34 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.97% 2020-10-01
Kanada 3Y 0.26 0.00 0.00% -0.01% -0.02% -1.17% 2020-10-01
Kanada 2Y 0.25 0.00 0.00% -0.01% -0.03% -1.24% 2020-10-01
Kanada 0.56 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% -0.75% 2020-10-01
Kanada 20Y 0.83 0.01 0.01% 0.01% 0.01% -0.64% 2020-10-01
Kanada 30Y 1.11 0.00 0.00% 0.03% 0.05% -0.37% 2020-10-01
Kanada 6M 0.15 0.01 -0.01% -0.02% -0.02% -1.52% 2020-10-01
Colombia 5.05 0.03 -0.03% -0.04% -0.15% -0.74% 2020-10-01
Mexico 5.83 0.02 -0.01% 0.14% -0.02% -1.02% 2020-10-01
Kanada 3M 0.13 0.01 0.01% -0.01% -0.03% -1.51% 2020-10-01
Kanada 52W 0.20 0.02 -0.02% -0.02% -0.02% -1.48% 2020-10-01
Kanada 5Y 0.37 0.01 0.01% 0.00% 0.01% -0.97% 2020-10-01
Chile 2.87 0.00 0.00% 0.16% 0.35% 0.06% 2020-09-30
Peru 15Y 5Y 0.00 0.00 0.00%