Big Shopping | Pendapatan Sesaham Seperti Yang Dilaporkan

Last Quarter:

3.43

Tahun Lepas:

30.86