Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/10 Traditional Day
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/30 Ccf
Jun/04 Akhir Ramadan
Jun/10 Pantekosta
Aug/01 Hari Kemerdekaan
Aug/11 Sacrifice Perayaan
Aug/12 Sacrifice Perayaan
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Nov/10 Hari Lahir Nabi Muhammad
Dec/25 Hari Krismas