Jan/01 Tahun Baru
Apr/22 Paskah Isnin
May/01 Hari Buruh
May/30 Ccf
Jun/10 Pantekosta
Jul/21 Hari Kebangsaan
Aug/15 Assumption - Daripada - Mary
Nov/01 Hari Semua Orang Suci
Nov/11 Hari Gencatan Senjata
Dec/25 Hari Krismas