Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/10 Majority Rule Day
Apr/19 Baik-Jumaat
Apr/21 Perayaan Ester
Apr/22 Paskah Isnin
Jun/07 Hari Buruh
Jun/10 Pantekosta
Jul/10 Hari Kemerdekaan
Aug/05 Hari Pembebasan
Oct/14 Hari Pahlawan
Dec/25 Hari Krismas
Dec/26 Boxing-Hari