Algeria - Kadar Keselamatan Sosial - RamalanAlgeria Cukai Terlepas Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Kadar Cukai Korporat 26 26 26 26 26 24
Kadar Cukai Pendapatan Peribadi 35 35 35 35 35 35
Kadar Cukai Jualan 19 19 19 19 19 19
Kadar Keselamatan Sosial 35 35 35 35 35 35
Kadar Keselamatan Sosial Untuk Syarikat 26 26 26 26 26 26
Kadar Keselamatan Sosial Untuk Pekerja 9 9 9 9 9 9
[+]