Asahi Glass | Eps Pendapatan Sesaham

Last Quarter:

100 JPY

Tahun Lepas:

205 JPY