Shin-etsu Chemical | Susut Nilai

Last Quarter:

26.4B JPY

Tahun Lepas:

93B JPY