Denki Kagaku Kogyo | Aset

Last Quarter:

470B JPY

Tahun Lepas:

454B JPY