23/02/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
10:45 AM
GB
10 Tahun Perbendaharaan Sepuhan Lelong 1.180% 1.451%
11:00 AM
GB
Cbi Perdagangan Edaran FEB 9 -8
24/02/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
09:30 AM
GB
Bba Mortgage Kelulusan JAN 43.23K
27/02/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
07:00 AM
GB
Harga Perumahan Negara (Tahunan) FEB 4.3%
07:00 AM
GB
Harga Perumahan Negara (Bulanan) FEB 0.2%
28/02/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
12:05 AM
GB
Gfk Keyakinan Pengguna FEB -5
01/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
09:30 AM
GB
Boe Kredit Pengguna JAN £1039M
09:30 AM
GB
Kelulusan Gadai Janji JAN 67.9K
09:30 AM
GB
Pinjaman Bersih Kepada Individu (Bulanan) JAN £4.8B
09:30 AM
GB
Pinjaman Gadai Janji JAN £3.8B
09:30 AM
GB
Markit / Cips Manufacturing Pmi FEB 55.9
02/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
09:30 AM
GB
Pembinaan Pmi FEB 52.2
10:30 AM
GB
5-Year Treasury Gilt Auction
03/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
09:30 AM
GB
Markit / Cips Uk Perkhidmatan Pmi FEB 54.5
07/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Indeks Harga Halifax House (Bulanan) FEB -0.9%
08:30 AM
GB
Indeks Harga Halifax House (Tahunan) FEB 5.7%
09/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
02:50 PM
GB
Niesr Kdnk Est (3m) FEB 0.7%
10/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
09:30 AM
GB
Imbangan Perdagangan JAN £-3.30B
09:30 AM
GB
Output Pembinaan (Tahunan) JAN 0.6%
09:30 AM
GB
Pengeluaran Perindustrian (Bulanan) JAN 1.1%
09:30 AM
GB
Pengeluaran Perindustrian (Tahunan) JAN 4.3%
09:30 AM
GB
Pengeluaran Perkilangan (Bulanan) JAN 2.1%
09:30 AM
GB
Pengeluaran Perkilangan (Tahunan) JAN 4%
09:30 AM
GB
Pesanan Pembinaan (Tahunan) Q4 5.5%
09:30 AM
GB
Jangkaan Inflasi Pengguna 2.8%
14/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
10:35 AM
GB
10 Tahun Perbendaharaan Sepuhan Lelong 1.180%
15/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
09:30 AM
GB
Kadar Pengangguran JAN
09:30 AM
GB
Purata Pendapatan Incl. Bonus JAN 2.6%
09:30 AM
GB
Pendapatan Purata Exc. Bonus JAN 2.6%
16/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
12:00 PM
GB
Mpc Mesyuarat Minit
12:00 PM
GB
Faedah Boe Kadar Keputusan
12:00 PM
GB
Boe Kuantitatif
21/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
09:30 AM
GB
Kadar Inflasi (Bulanan) FEB -0.5%
09:30 AM
GB
Kadar Inflasi (Tahunan) FEB 1.8%
09:30 AM
GB
Kadar Inflasi Teras (Tahunan) FEB 1.6%
09:30 AM
GB
Ihpr Input (Bulanan) FEB 1.7%
09:30 AM
GB
Indeks Harga Runcit (Tahunan) FEB 2.6%
09:30 AM
GB
Ihpr Input (Tahunan) FEB 20.5%
09:30 AM
GB
Indeks Harga Runcit (Bulanan) FEB -0.6%
09:30 AM
GB
Ppi Output (Tahunan) FEB 3.5%
09:30 AM
GB
Sektor Awam Pinjaman Bersih FEB £9.82B
09:30 AM
GB
Output Ihpr (Bulanan) FEB 0.6%
11:00 AM
GB
Cbi Perindustrian Trend Pesanan MAR 8
22/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
09:30 AM
GB
BoE FPC Meeting
11:00 AM
GB
30-Year Treasury Gilt Auction 1.863%
23/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
09:30 AM
GB
Jualan Runcit (Bulanan) FEB -0.3%
09:30 AM
GB
Jualan Runcit (Tahunan) FEB 1.5%
09:30 AM
GB
Jualan Runcit Bahan Api Ex (Bulanan) FEB -0.2%
09:30 AM
GB
Jualan Runcit Bahan Api Ex (Tahunan) FEB 2.6%
11:00 AM
GB
Cbi Perdagangan Edaran MAR
24/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
09:30 AM
GB
Bba Mortgage Kelulusan FEB
27/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
09:30 AM
GB
BoE FPC Statement
28/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
09:30 AM
GB
5-Year Treasury Gilt Auction
29/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
06:00 AM
GB
Harga Perumahan Negara (Tahunan) MAR
06:00 AM
GB
Harga Perumahan Negara (Bulanan) MAR
08:30 AM
GB
Boe Kredit Pengguna FEB
08:30 AM
GB
Kelulusan Gadai Janji FEB
08:30 AM
GB
Pinjaman Gadai Janji FEB
08:30 AM
GB
Pinjaman Bersih Kepada Individu (Bulanan) FEB
11:05 PM
GB
Gfk Keyakinan Pengguna MAR
31/03/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Akaun Semasa Q4 £-25.5B
08:30 AM
GB
Pertumbuhan Kdnk Kadar Qoq Final Q4 0.6%
08:30 AM
GB
Kadar Pertumbuhan Kdnk (Tahunan) Akhir Q4 2.2%
08:30 AM
GB
Business Investment YoY Final Q4 -2.2%
08:30 AM
GB
Business Investment QoQ Final Q4 0.4%
03/04/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Markit / Cips Manufacturing Pmi MAR
04/04/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Pembinaan Pmi MAR
08:30 AM
GB
BoE FPC Minutes
05/04/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Markit / Cips Uk Perkhidmatan Pmi MAR
07/04/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
07:30 AM
GB
Indeks Harga Halifax House (Bulanan) MAR
07:30 AM
GB
Indeks Harga Halifax House (Tahunan) MAR
08:30 AM
GB
Imbangan Perdagangan FEB
08:30 AM
GB
Pengeluaran Perindustrian (Tahunan) FEB
08:30 AM
GB
Pengeluaran Perindustrian (Bulanan) FEB
08:30 AM
GB
Pengeluaran Perkilangan (Tahunan) FEB
08:30 AM
GB
Pengeluaran Perkilangan (Bulanan) FEB
08:30 AM
GB
Output Pembinaan (Tahunan) FEB
02:00 PM
GB
Niesr Kdnk Est (3m) MAR
11/04/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Ppi Output (Tahunan) MAR
08:30 AM
GB
Kadar Inflasi Teras (Tahunan) MAR
08:30 AM
GB
Kadar Inflasi (Bulanan) MAR
08:30 AM
GB
Kadar Inflasi (Tahunan) MAR
08:30 AM
GB
Ihpr Input (Bulanan) MAR
08:30 AM
GB
Ihpr Input (Tahunan) MAR
08:30 AM
GB
Indeks Harga Runcit (Tahunan) MAR
08:30 AM
GB
Indeks Harga Runcit (Bulanan) MAR
08:30 AM
GB
Output Ihpr (Bulanan) MAR
12/04/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Kadar Pengangguran FEB
08:30 AM
GB
Pendapatan Purata Exc. Bonus FEB
08:30 AM
GB
Purata Pendapatan Incl. Bonus FEB
21/04/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Jualan Runcit (Bulanan) MAR
08:30 AM
GB
Jualan Runcit (Tahunan) MAR
08:30 AM
GB
Jualan Runcit Bahan Api Ex (Bulanan) MAR
08:30 AM
GB
Jualan Runcit Bahan Api Ex (Tahunan) MAR
24/04/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
10:00 AM
GB
Cbi Perindustrian Trend Pesanan APR
10:00 AM
GB
Cbi Perniagaan Indeks Keyakinan Q2 15
25/04/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Sektor Awam Pinjaman Bersih MAR
27/04/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
06:00 AM
GB
Harga Perumahan Negara (Tahunan) APR
06:00 AM
GB
Harga Perumahan Negara (Bulanan) APR
10:00 AM
GB
Cbi Perdagangan Edaran APR
11:05 PM
GB
Gfk Keyakinan Pengguna APR
28/04/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Bba Mortgage Kelulusan MAR
08:30 AM
GB
Kadar Pertumbuhan Kdnk (Tahunan) Prel Q1
08:30 AM
GB
Kadar Pertumbuhan Kdnk Suku Ke Suku Prel Q1
02/05/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Markit / Cips Manufacturing Pmi APR
03/05/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Pembinaan Pmi APR
04/05/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Markit / Cips Uk Perkhidmatan Pmi APR
08:30 AM
GB
Kelulusan Gadai Janji MAR
08:30 AM
GB
Pinjaman Gadai Janji MAR
08:30 AM
GB
Boe Kredit Pengguna MAR
08:30 AM
GB
Pinjaman Bersih Kepada Individu (Bulanan) MAR
08/05/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
07:30 AM
GB
Indeks Harga Halifax House (Tahunan) APR
07:30 AM
GB
Indeks Harga Halifax House (Bulanan) APR
11/05/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Imbangan Perdagangan MAR
08:30 AM
GB
Pengeluaran Perindustrian (Bulanan) MAR
08:30 AM
GB
Pengeluaran Perindustrian (Tahunan) MAR
08:30 AM
GB
Pengeluaran Perkilangan (Bulanan) MAR
08:30 AM
GB
Pengeluaran Perkilangan (Tahunan) MAR
08:30 AM
GB
Output Pembinaan (Tahunan) MAR
11:00 AM
GB
Boe Kuantitatif
11:00 AM
GB
Faedah Boe Kadar Keputusan
11:00 AM
GB
Mpc Mesyuarat Minit
11:00 AM
GB
Boe Laporan Inflasi
02:00 PM
GB
Niesr Kdnk Est (3m) APR
16/05/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Output Ihpr (Bulanan) APR
08:30 AM
GB
Kadar Inflasi (Tahunan) APR
08:30 AM
GB
Kadar Inflasi (Bulanan) APR
08:30 AM
GB
Kadar Inflasi Teras (Tahunan) APR
08:30 AM
GB
Ppi Output (Tahunan) APR
08:30 AM
GB
Ihpr Input (Tahunan) APR
08:30 AM
GB
Ihpr Input (Bulanan) APR
08:30 AM
GB
Indeks Harga Runcit (Tahunan) APR
08:30 AM
GB
Indeks Harga Runcit (Bulanan) APR
17/05/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Purata Pendapatan Incl. Bonus MAR
08:30 AM
GB
Pendapatan Purata Excl. Bonus MAR
08:30 AM
GB
Kadar Pengangguran MAR
18/05/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Jualan Runcit Bahan Api Ex (Bulanan) APR
08:30 AM
GB
Jualan Runcit Bahan Api Ex (Tahunan) APR
08:30 AM
GB
Jualan Runcit (Tahunan) APR
08:30 AM
GB
Jualan Runcit (Bulanan) APR
19/05/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
10:00 AM
GB
Cbi Perindustrian Trend Pesanan MAY
23/05/2017 Sebenar Sebelumnya Konsensus
08:30 AM
GB
Sektor Awam Pinjaman Bersih APR
10:00 AM
GB
Cbi Perdagangan Edaran MAY


UNITED KINGDOM - KALENDAR - PETUNJUK-PETUNJUK EKONOMI

United Kingdom - Kalendar - Petunjuk-petunjuk ekonomi - Peristiwa Ekonomi dengan nilai-nilai sebenar, Akhbar sebelumnya, Konsensus dan Ramalan.